2021. február 12., 10:46

Jó gazdasági kondícióban van Szenc városa

Szenc város idei költségvetéséről Németh Gabriellát, a szenci városi önkormányzat képviselőjét, volt Pozsony megyei alelnököt kérdeztük.

Fotó: Mesto Senec FB
A Szenci Városi Hivatal épülete.

Szenc város önkormányzata 2020. december 16-án fogadta el a város 2021-es költségvetését, amely bevételi és kiadási oldalán 40 120 673 euróval számol.

A 2020-as év eredeti költségvetése 40 466 189 euró volt, ezt az év folyamán 37 217 802 euróra módosították. A 2021-es évre jóváhagyott költségvetés a 2020-as eredetileg jóváhagyott költségvetéshez képest 345.516,00 euróval csökkent, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, viszont a módosított 2020-as költségvetéshez képest mind a bevételi, mind a kiadási oldal növekedett – ismertette Németh Gabriella.

A képviselőnő elmondta,

Szenc városa az önkormányzatok megalakulása óta mindig kiegyensúlyozott költségvetéssel gazdálkodik.

Az eredetileg elfogadott költségvetés az év folyamán az adóbevételek alakulásából adódóan többször módosításra szorul, de ezeket a változásokat mindig úgy módosítják, hogy a költségvetés kiegyensúlyozott maradjon.

szenc5
Fotó: Mesto Senec FB
Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter látogatása a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában.

„Szenc városa jó gazdasági kondícióban van, nincs eladósodva, ami elsősorban a testület és a polgármester felelősségteljes hozzáállásának köszönhető” – hangsúlyozta Németh Gabriella.

A 2020-as évben igyekeztek visszafogni azokat a kiadásokat, amelyek nem voltak hatással az önkormányzat működésére és nem érintették érzékenyen a lakosságot. Szükségessé vált a tartalékalap becsatolása is a költségvetésbe, amit 2021-re is megtettek, valamint takarékos üzemmódra kapcsoltak, visszafogták az általános kiadásokat is.

Mivel a COVID-19 járvány lehetetlenné tette a közösségi kulturális és sportrendezvények megszervezését és megtartását, ezért a minimumra csökkentették a polgári társulások, sportklubok és civil szervezetek támogatására előirányzott pénzcsomagot is.

04_nemeth
Fotó: mkp.sk
Németh Gabriella, a szenci városi önkormányzat képviselője.

Mi a helyzet az ingatlanok eladásának terén? A képviselőnő ennek kapcsán elmondta, Szenc város önkormányzata minden évben számol a költségvetésben az ingatlanok eladásából származó bevétellel. Ide azonban csak azok az ingatlanokat tartoznak, amelyekre a városnak a jövőben sem lesz szüksége. Ilyenek például a tóparti magán- és vállalati üdülők körüli kisebb területek, avagy a magánházak alatti, illetve körüli rendezetlen jogviszonyú területek.

Komplex ingatlant, épületet vagy telket a város 2020-ban sem adott el és ezt nem tervezi 2021-ben sem”

– fejtette ki Németh Gabriella.

Érdekelt minket továbbá, hogy a tavalyi évhez képest számol-e a város a természetes személyek adórészéből származó bevétel növekedésével. Németh Gabriella ennek kapcsán ismertette, a város lakosságának átlagéletkora 39 év, tehát aktív korban van, így a természetes személyek adórészéből származó bevétel aránylag stabil. Azonban a COVID-19 járvány miatt többen csökkentett munkaidőben dolgoznak, illetve várható a munkanélküliség mértékének emelkedése is, így

nem számolnak a természetes személyek adójából befolyt adóbevételek jelentős növekedésével.

szenc3
Fotó: Mesto Senec FB

Emelkedett-e az ingatlanadó a városban (ezen belül pedig főként a telekadó és a szántóföld utáni adó)? A képviselőnő ismertette, hogy a szenci önkormányzat a felsorolt adókat már több éve nem emelte, így a 2021-es évre is maradt az eddig fizetett adók összege és egyelőre nem terveznek adóemelést:

Szántóföld    0,9291 €
Legelők        0,1556 €
Kertek          4,64 €
Építkezési telek 46,47€
Lakásadó 0,30€
Nem lakhatási ingatlan 0,80 €
Vállalkozásra szolgáló ingatlan 3,15€
Kutyaadó 70,0 €

A kutyaadó esetében vannak kedvezmények, például a kis és közepes kutya után a családi házakban 90% kedvezmény jár, így csak évi 7,00 €.

szenc2
Fotó: Mesto Senec FB

A szemétdíj a kiprodukált, osztályozatlan szemét mennyiségétől és az elhordás intervallumától függ:

110-140 literes kuka                      0,022 €
240 literes kuka                            0,023€
1100 literes konténer                    0,022 €
Félig lesüllyesztett konténer        0,014 €
Műanyag zacskók                        0,022 €

Például azok a háztartások, amelyekben 1-3 személy lakik 110-140 literes kukát igényelhetnek és kérhetik a havi egyszeri elvitelt, ami évi 31,68 €. Egyébként havonta kétszer viszik el a kukát és ezért kell fizetni évi 63,36€.

Az osztályozott szemét mennyisége, összevetve a tavalyi évvel, így alakult Szencen:

                                  2019           2020

Papír                        20,42t         28,99t           + 8 +,57t

Műanyagok            11,12t          42,79t          + 31,67t

Üveg                       20,88t         22,46t           + 1,58t      

Bio                          87,84t         91,47t          + 3,63 t

Fekete hulladék    516,19t       468,32t        - 47,87 t

Németh Gabriella kiemelte, Szenc városa 2021-ben Szlovákiában elsőként kezdte el a konyhai hulladék és az égett olajak külön osztályozását és begyűjtését, amelynek az első hónap után pozitív visszhangja van a lakosság körében. A lakossági visszajelzések alapján jelentősen visszaesett a fekete, osztályozatlan hulladék mennyisége. A családi házakból a fekete szemetet kéthetente vagy havonta egyszer viszik el, ezt a lakosok saját maguk döntik el. Az osztályozott szemét elviteléért a lakosok nem fizetnek külön szemétdíjat.

szenc6
Fotó: msks-senec.sk
A Szenci Városi Múzeum.

Végül az érdekelt minket, tervez-e a város idén valamiféle megszorításokat? 

„Igyekezni fogunk mindazokra a kiadásokra, amelyeket az eddigi években fedezni tudtunk továbbra is előteremteni a szükséges anyagi forrásokat.

Egyelőre nem tervezünk fizetéscsökkentéseket, elbocsátásokat, illetve az eddigi szolgáltatások leállítását vagy korlátozását sem.

A gazdaság újraindításától nagymértékben függenek az adóbevételeink, ezért az esetleges adókiesésre rugalmasan fog kelleni reagálni, figyelembe véve a lakosság jogos igényeit és elvárásait az önkormányzattal szemben” – mondta Németh Gabriella.

Megosztás
Címkék