2021. március 14., 18:55

Füleksávoly: gazdag múlt, küzdelmes jelen

Füleksávoly Fülektől 4 km-re, a Szuha-patak bal partján fekszik. A falu a néphagyomány szerint 1242-ben, a tatárdúlás után épült a jelenlegi helyén. Első írásos említése az 1332–1337 között kelt pápai tizedszedőknél található.

Médialapozó

Ez a legrégibb falu a környéken, és szinte a keletkezésétől fogva temploma is volt, amely a mai napig a falu büszkesége. Ferencz Gyula polgármester és egy helybeli nyugdíjas, Tőre Géza vezet körbe a településen.

A római katolikus plébánia 1397-ben már létezett. A Szentlélek tiszteletére szentelt római katolikus templom a 18. század elején épült, és 1805-ben bővítették, meséli Tőre Géza. Később leégett, de a hívek áldozatkészségéből ismét felépült. Az iskolát a 18. század második felében szintén a római katolikus egyház alapította, a szomszéd falvakból is ide jártak a gyerekek tanulni. A Hétfájdalmú Szűzanya kápolnája 1800-ban épült.

 A község több nemesi család birtoka volt. A falu ismert szülöttje Gergely József tanár, költő, akinek a tiszteletére 2009-ben emléktáblát helyeztek el az iskola falán. Ugyancsak itt született Lukács Tibor, a Csemadok egykori főtitkára, vagy Varga Sándor, más néven Mese Sándor mesélő.

A község kataszteréhez tartozik a mintegy 1,2 hektáron lévő Kercseg-tető Természeti Rezervátum, itt virágzik a védett kökörcsin. Ha iskolák érkeznek látogatóba, rendszerint kisétálnak ide, mert nagyon szép kilátás nyílik a környékre. Jó időben a Tátráig is ellátni.

Pályázatokból és önerőből

A közel 600 lakosú, 85%-ban magyar anyanyelvű falut 2010 óta vezeti Ferencz Gyula polgármester. Vele már a községháza épületében beszélgetünk. Elmondja, hogy az idén teljesen megújul az épület, melynek a felújítását tavaly kezdték. Akkor rekonstruálták a tetőt, szigetelték az épületet, kicserélték az elavult nyílászárókat. Az idei munkálatok ebben a hónapban kezdődhetnek. A második fázis részeként az épület külső szigetelése valósul meg.

– A teljes rekonstrukció 160 ezer euróba kerül – mondja a polgármester. – Önerőből elvégeztük a belső felújítást, új berendezéseket vásároltunk, központi fűtést szereltünk be. Az elmúlt tizenegy év során számos fejlesztést valósítottunk meg a faluban. A választási programomban fontos szerepet kapott az utak helyreállítása és a bűnözés visszaszorítása. 2017-ben két utat újítottunk fel saját forrásból, 2018-ban pedig egy projektnek köszönhetően az iskolánál lévő utat újítottuk fel. Még egy utcarész maradt, ezt az idén önerőből szeretnénk kijavítani. A bűncselekményeket pedig a kamerarendszer bevezetésével tudjuk hatékonyabban felderíteni. Jelenleg 12 kamera áll rendelkezésre, ennek köszönhetően csökkent a bűnesetek száma.

az-iskola-epulete-elotte-egy-kis-parkkal2.jpg
Kevés a gyermek

A községben szépen felújított óvoda, iskola és könyvtár is működik. A polgármester sajnálkozva mondja, hogy az óvodába csak 13 gyerek jár. Mivel kevés a fiatal család, gond van az utánpótlással. Az óvoda területén egy kis játszótér szolgálja a gyerekeket, amit szintén pályázat útján nyertek. Az iskola családias légkörben működik, igazgatója 1999-től Molnár Mónika, aki jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal. Egymást segítik, támogatják. Az iskolába 23 gyerek jár, akikkel két tanító néni és egy nevelőnő foglalkozik. Itt kapott helyet a tájmúzeum is, ahol gyakran tartanak kézműves-foglalkozásokat a gyerekeknek. Tervben van azonban egy önálló tájház kialakítása.

– A falu korábban megvásárolt egy megüresedett házat, amit kívülről sikerült felújítani, de a belső felújítás még várat magára. Keressük a pályázati lehetőségeket, folyamatosan próbálkozunk, sajnos eddig nem jártunk sikerrel – mondja a polgármester, aki az épületben 10 személy elszállásolására alkalmas helyiséget is szeretne kialakítani. – Ide költöztetnénk át a tájmúzeumot és a községháza mellett lévő szabadtéri színpadot is, a ház előtti zöldövezetet pedig parkosítanánk. Így kellemes, szép környezetben tudjuk majd fogadni a vendégeinket és megtartani a szabadtéri rendezvényeinket.

Rossz idő esetén a kultúrházban tartják a műsorokat. A ’70-es évekből származó épület az évek során megrongálódott. Kisebb javításokat ugyan végeztek rajta, ám a tető beázik. Így az idén a tetőfelújítás is esedékes, amit önerőből finanszíroznak. A polgármester az elmúlt évek sikereként említi a temetőben lévő nagykereszt felújítását is, amit a sávolyi hívek is támogattak anyagilag. Elvégezték a temető előtti bejárat modernizálását, a temetőben lévő hősök sírjának, illetve a halottasháznak a helyreállítását.

A község nagy beruházása a többfunkciós pálya megépítése a futballpálya mellett. Ide szeretnének még járdát építeni, és a gyerekeknek egy kis pihenőrészt kialakítani, hogy megfelelő környezetben tudjanak sportolni. Előkészítettek egy pályázatot járda kialakítására a presszó épületétől a második buszmegállóig. Az iskola alatti kis parkot is szeretnék rendbe tenni, és az itt lévő szobrot felújítani. A kultúrházzal szembeni zöldterületen pedig az elöregedett fák helyett új díszfákat akarnak kiültetni. Akárcsak a térség falvaiban, itt is gondot okoz a kanalizáció hiánya, amit a község pályázati támogatással szeretne kiépíteni. Ez az elkövetkező évek komoly kihívása lesz.

a-szepulo-tajhaz.jpg

Füleksávoly jó kapcsolatokat ápol testvértelepüléseivel is. A magyarországi Somoskőújfalu és Sávoly, a csehországi Desná, a horvátországi Kopács és a lengyelországi Spytkowice küldöttsége többször megfordult már a nógrádi településen. Idén júniusban is szeretnék megtartani a háromnapos testvértelepülési találkozót, amire szintén pályázati támogatást tudtak lehívni. Terv tehát van bőven, a fiatalok hiánya miatt azonban félő, hogy lassan elöregszik a falu.

– A ’70-es, ’80-as években nem kaptunk építkezési engedélyt, emiatt sokan elköltöztek más településre. Jelenleg 14 építkezési telek van a tulajdonunkban, ennek ellenére az utóbbi négy évben senki sem építkezett. Hiányoznak a vállalkozók, akik munkát tudnának biztosítani a helyieknek. Egykor virágzott a mezőgazdaság, főleg az állattenyésztés, és téglagyár is volt a faluban. Volt színjátszó csoportunk, tánccsoportunk, citerazenekarunk. Mára ebből semmi sem maradt. Az önkormányzat részéről lenne igény és segítő szándék a kultúra felélesztésére, ezért reméljük, hogy akad olyan aktív fiatal, aki kézbe veszi a szervezést – mondta végül a polgármester. 

(Megjelent a Magyar7 c. hetilap 2021/10. számában)

az-iskola-epulete-elotte-egy-kis-parkkal2.jpg
+3 kép a galériában
Megosztás