Felvidéki körkép: Így emlékezünk a magyar forradalom és szabadságharc hőseire

ma7 2019. március 15., 18:29

Folyamatosan frissülő hírfolyamunkban Felvidék különböző településein zajló 1848-49-es megemlékezésekről tudósítunk.

Komárom: nemzeti színű koszorúk Jókai Mór szobránál. Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

KÉPGALÉRIÁNK ITT>>>.

 
Felvidéki 12 pontot hirdettek Somorján

A Pipagyújtó emlékműnél gyűltek össze pénteken a márciusi ifjakat ünneplő somorjaiak és környékbeliek. Az idő mostoha volt, ennek ellenére lelkesen adták elő a helyi alapiskola diákjai az ünnepi műsort.

A főszónok idén Horváth László, a Madách Imre Gimnázium történelemtanára volt. Rövid történelmi áttekintés után párhuzamot vont az akkori és a jelenlegi politikai helyzet között, feltéve a sokunkban motoszkáló kérdést: vajon hány megemlékező tekinti valódi példaképének a 48-as forradalmárokat, s hányan választják fontos helyzetekben a kompromisszumnak álcázott meghunyászkodást.

Merjünk saját kezünkbe venni sorsunkat, szólította fel hallgatóságát Horváth László. Cselekvésre ösztönző beszédében aktuális 12 felvidéki követelés fogalmazott meg:

1.       Beneši dekrétumok eltörlése!
2.       Áldozatok megkövetése, legalább az erkölcsi jóvátétel a szlovák állam részéről!
3.       Az ország nyilvánossága kendőzetlenül ismerje meg a korabeli eseményeket!
4.       Objektív és kiegyensúlyozott történelemoktatást!
5.       Teljes vizuális kétnyelvűséget a vegyesen lakott területeken!
6.       A magyarok által többségben lakott területeken a magyar nyelv is legyen hivatalos!
7.       Kívánjuk a nemzetiségi oktatásügy és kultúra autonóm helyzetének megteremtését!
8.       Valósuljon meg a területi önkormányzatiság elve!
9.       Szűnjenek meg az egyenlőtlen gazdasági fejlesztések!
10.   Konkrét lépéseket a régiókat sújtó elvándorlás megfékezésére!
11.   A Csallóköz vízkészletének fokozott és a jelenleginél hatékonyabb védelme!
12.   A vereknyei lerakat izolálása helyett annak teljes felszámolása!

Beszéde zárásaként felszólította a jelenlévőket, s egyben a felvidéki magyarságot: ne engedjünk 48-ból, de 1968-ból és az 1994-es komáromi nagygyűlésből sem! (Búss Attila)

Felvidéki 12 pont Somorján.

Rimaszombatban magyarok és szlovákok együtt emlékeztek

Rimaszombatban a Petőfi-háznál vette kezdetét a megemlékezés. Ebben az egykori tulajdonosáról Huszth-háznak is nevezett épületben töltött pár éjszakát 1845 márciusában maga Petőfi Sándor, a forradalom költője.

Az egybegyűlteket a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat nevében Varga Gábor köszöntötte, majd Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület elnöke mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy a magyar történelem során a szabadságot sokszor vérrel kellett kivívni, mint ahogy 1848-ban is. „Az emlékezésen túl kötelességünk, hogy itt álljunk és fejet hajtsunk, valamint, hogy ennek a szabadságvágynak a szellemiségében éljünk nap mint nap és ebben a szellemben neveljük gyermekeinket” – tette hozzá Tóth Zoltán, akinek A kis huszár című költeményét Pataky András szavalta el.

Ezt követően a résztvevők átvonultak a felújított Tompa térre, a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete által szervezett közös megemlékezésre, ahol a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai adták elő ünnepi műsorcsokrukat. Petőfi Sándor szobránál Hizsnyan Géza mondott aktuálpolitikai utalásoktól sem mentes beszédet, melyben a tolerancia és a szélsőségektől való óvakodás fontosságát emelte ki.

A koszorúzáson során számos közéleti személy és szervezet rótta le tiszteletét a 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt. A megemlékezésen első ízben vettek részt a szlovák nemzetiség képviseletében a Merjünk gyorsítani (Odvážme sa zrýchliť) csoport városi képviselői. Az ünnepi estét a Dráfi Mátyás főszereplésével készült Görgey című darab bemutatója zárta a helyi kultúrházban.

Képgalériánk:
Megemlékezés Rimaszombatban. Fotó: Virsinszky Tamás

Esik eső karikára…

Dunaszerdahelyen a város önkormányzatának szervezésében került sor az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére rendezett koszorúzási ünnepségre március 15-én a Vámbéry Áron téri emlékműnél. Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz, a Kossuth nóta szövege szerint kitartóan esett az eső karikára, de ez nem riasztotta el sem a fellépőket, sem az ünneplő egybegyűlteket.

A megemlékezést Varga Zaránd éneke és hegedűjátéka nyitotta meg. Az ünnepi műsorban irodalmi összeállítást adtak elő az Egészségügyi Szakközépiskola, a Vámbéry Gimnázium és a Magángimnázium diákjai, valamint a Novus Ortus Diákszínpad tagjai. Közreműködött a Pántlika zenekar, a Vásárúti Dalárda, az Apró Csallóközi és a Kis Csallóközi néptáncegyüttes, akik az esővel mit sem törődve, fegyelmezetten, magas színvonalon adták elő műsorukat.

Dunaszerdahelyen a Kis Csallóközi ropta. Fotó: Szabados Kati

Beszédében Hájos Zoltán a felvidéki magyarság számára követendő példának hozta fel Kossuth és Széchenyi együttműködését. „Ahogyan ők ketten félre tudták tenni eltérő nézeteiket, úgy biztosan mi is erre képesek lennénk. Egy magasabb érdektől vezérelve, ez pedig a magyar nemzeti közösségünk megmaradása a szülőföldjén" - fogalmazott.

A polgármester köszöntője után Nagy Attila helytörténész mondott ünnepi beszédet, amelyben a szabadságharc dunaszerdahelyi hőseire hívta fel a figyelmet.

Befejezésképpen kihangsúlyozta, hogy rövidesen elindul Dunaszerdahelyen egy program, amellyel az elfeledett hősökre irányítják rá a régió fiataljainak a figyelmét. (Szabados Kati)

Gúta: a magyar nemzet 1848-ból merít erőt, ha baj van

Gúta Város Önkormányzata és az önkormányzat mellett működő oktatásügyi, nevelési és kulturális bizottság szervezésében emlékeztek meg a kisváros lakói az 1848-49-ről. A Szent Rozália parkban tartott megemlékezésen Horváth Árpád polgármester és Viola Miklós az MKP gútai alapszervezetének elnöke mondott beszédet.

Horváth kiemelte: a magyar nemzet 1848-ból merít erőt, ha baj van, a 48-as fiatalok legfőbb jellemzője, hogy a jövő felé fordultak, most is erre van szükség, ne alkudjunk meg. Viola szerint a forradalom résztvevői képesek voltak feláldozni magukat a nemzetért, a közösségért. Fontos, hogy a jövőt a jelen fölé kell helyezni, odafigyeléssel kell nevelni a fiatalokat, hiszen ők a jövő záloga.

A beszédek után a város szervezetei koszorút helyeztek el a Szent Rozália kápolnán lévő emléktáblánál, majd nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével ért véget a koszorúzás, közben a VMK mellett működő GUTband zenélt.

Ezt követően Petőfi Sándor Irodalmi Estre került sor a VMK színháztermében, a 19. század zsenijének verseit állította párhuzamba egy ifjú költő azonos témakörű gondolataival Rékasi Károly és Rékasi Zsigmond. (Neszméri Csilla)

Gútai megemlékezés. Fotó: Neszméri Csilla

Komárom: Mutassuk meg, hogy merünk még nagyok lenni!

A komáromi megemlékezés-sorozat délután tavaszi esőben a Jókai- és Klapka-szobornál zajlott.

Petheő Attila, a Csemadok Komáromi TV elnökének köszöntője után Domin István, Izsa polgármestere értékeink védelmének szükségére hívta fel a figyelmet. A szombati államfőválasztás kapcsán helyes voksolásra sarkallt, megjegyezve: szabadságunk mai veszélyeztetői minden szavazás alkalmával más arcot öltenek – bennünket ismerő, becsületes embereknek adják ki magukat.

Álljunk egymás mellé és mutassuk meg, hogy merünk még nagyok lenni!“

- zárta szónoklatát. A koszorúzással végződő eseményen közreműködött az ímelyi Fagyöngy Éneklőcsoport, az izsai I. Felvidéki Huszárbandérium és Bangha Roland gimnazista.

Ezt követően a jelenlevők átvonultak a Klapka-szoborhoz, ahol a Szózat elhangzása után a Csemadok Komáromi Városi Szervezete nevében Farkas Adrianna gimnáziumi tanár köszöntötte a jelenlevőket.

Fónagy Zoltán történész szónoklatát rövid történelmi áttekintéssel kezdte. A hajdani történések üzeneteként megfogalmazta:

sikerült olyan nemzeti minimumban (a szabadság és a nemzeti közösség, illetve az önrendelkezés védelme) megegyezni, amit a társadalom többsége támogatni tudott.

Kiemelte: tanulnunk kell azoktól, akik az életüknél is többre becsülték a szabadságot és egyenlőséget. Kovács Gábor Magyarország pozsonyi nagykövetségének munkatársa Komáromban is tolmácsolta Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét. A koszorúzással és Himnusszal zárult rendezvényen közreműködött a Concordia Vegyeskar – Stubendek István vezényletével. (Nagy Miskó Ildikó)

Komáromban a Klapka téren. Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Isten veled, Görgei!

Kisújfalun különleges módon ünnepelték meg az idén nemzeti ünnepünket. A templomkerti kopjafa előtt Geri Valéri polgármester asszony történelmi visszapillantása és a koszorúzás után a kultúrházban kezdődött a Stampay János Alapiskola tanulói által előadott ünnepi műsor, majd az emlékezők Isten veled, Görgei! c. filmet nézhették meg. Vendégük Simon Judit filmrendező volt, aki ismertette a film elkészítésének történetét.

Geri Valéria polgármester elmondta, régóta jó kapcsolatokat ápolnak a Hadtörténeti Múzeummal, amelynek a munkatársai a legutóbb Görgeiről adtak elő a községben. Miután az előadás felkeltette a kisújfaluiak érdeklődését, így került sor Simon Judit filmrendező meghívására.

A rendező elmondta tavaly, Görgei születésének 200. évfordulójára készült el a film, melyen történészek tekintenek vissza Görgei tábornok korára és személyére, Hajduk Károly színész magát a tábornokot megszemélyesítve olvas fel visszaemlékezéseiből, de a nádor huszárok is eljátszanak néhány korabeli eseményt. „A film Görgei, az áruló sztereotípiát szeretné eloszlatni és hitelesen bemutatni szerepét a magyar történelemben” – emelte ki Simon Judit rendező.

Nagymácséd: rock, fekete bőrkabát és libabőr

Nagymácsédon az iskola névadójának, Mészáros Dávid mártírpapnak tiszteletére rendeztek háromnapos emlékünnepséget. Részlet a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda felső tagozatos diákjainak március 15-ei műsorából.

 

„Hazánk szentje, szabadság vezére“- megemlékezés Füleken

„Hazánk szentje, szabadság vezére“ címmel rendezte március 15-i megemlékezését a Csemadok Füleki Alapszervezete Fülek városával karöltve. A rendezvényre idén is többszáz érdeklődő érkezett határainkon innen és túlról.

Az ünnepi műsor koszorúzással kezdődött a Hősök terén, innen indult az emlékező menet. A rendezvény idei tematikája végigjárta a forradalmak történetét, hiszen nem csupán a márciusi ifjak, hanem a mindenkori forradalmárok és Rákóczi fejedelem eszmeisége hatotta át.

Az ünneplők négy helyszínen egy-egy műsortöredéket láthattak, melyben helyi fellépők - énekkarok, versmondók, énekesek, táncosok - és meghívott előadók is helyet kaptak.

Szvorák Zsuzsanna, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke a ma7.sk-nak így nyilatkozott a rendezvény kapcsán: „171 esztendeje tört ki a forradalom és több mint egy évig tartott a szabadságharc, ami nagyon nagy szó, hogy Európában egy ilyen kicsi nemzet a függetlenségért felvette a kardot, a harcot. Nekünk kötelességünk erre emlékezni, ezért legyünk büszkék a magyar ifjakra. Úgy gondolom, hogy ezt legjobban azzal tudjuk kifejezni, hogyha együtt ünneplünk!“

 Az esemény a füleki várudvar ágyúbástyájánál ért véget. (Szvorák Emese)

Magyar zászlóval díszítették fel a füleki városházát. Fotó: Szvorák Emese

Minden megpróbáltatás ellenére tekintsünk optimistán a jövőbe

Nagyölved Község Önkormányzata, az MKP helyi alapszervezete és a Nagyölvedi Alapiskola és Óvoda 16 órai kezdettel rendezte meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségét.

A nagyölvedi kultúrházban a helyi oktatási intézmény tanulói mellett a Rozmaring éneklőcsoport és a Dalárda férfikar is fellépett, az ünnep szónoka pedig Nagyölved díszpolgára, az MKP EP-képviselője, Csáky Pál volt, aki – március 15-ét a legszebb és legtöbb belső dinamikával töltött ünnepünknek nevezve – felidézte a 171 esztendeje történt pest-budai eseményeket, és szót ejtett Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Széchenyi István csoportjainak pozsonyi politikai kiegyezéséről is: „Ennek is köszönhetően tudunk beszámolni arról, hogy a 19. század végén egy olyan gazdasági-szociális fellendülés példája volt Magyarország, amelyre máig büszkék lehetünk, és amely máig a magyar értékrend egyik fontos alappillére.”

A politikus szerint nem csupán az a kérdés, hogy 2019-ben mit tudunk teremteni a mostani generáció számára, hanem az is, hogy mit tudunk nekik átadni – anyagiakban, de szellemiekben és lelkiekben egyaránt.

Nagyölvedi megemlékezés. Fotó: Kaszmán Zoltán

1848 nagy üzenete az is, hogy optimistán tekintsünk a jövőbe, minden probléma és megpróbáltatás ellenére. 1848–49 egy olyan folyamat a magyar történelemben, amikor mi, magyarok megmutattuk azt, hogy élni akarunk – büszkén és öntudattal”

– summázta Csáky Pál. (Kaszmán Zoltán)

Nyárasd: széthúzás helyett az összefogás erejére van szükségünk

Nyárasdon a helyi művelődési házban egy kis ünnepi műsor keretében emlékeztek az 1848/49-es események hőseire és idézték fel a 12 pontban foglaltakat. A műsorban a nyárasdi népdalkör az eseményhez illő népdalokat adott elő, a hely alapiskola negyedikes tanulói pedig egy kis összeállításban elevenítették fel március 15-e történéseit.

A pozsonyi magyar nagykövetség attaséja, Mátyás Áron felolvasta Orbán Viktor magyar kormányfőnek a világ magyarságához intézett üzenetét. Bacsó László polgármester és Bíró Sándor lelkipásztor is szólt a közönséghez, emlékeztetve arra, hogy a magyarság csak úgy maradhat fenn hazájában és Európában, ha ragaszkodik keresztény gyökereihez és a széthúzás helyett az összefogásban keresi az erőt. Ezt követően a falu főterén megkoszorúzták Petőfi Sándor emléktábláját. (Lacza Tihamér)

Nyárasdon Petőfi Sándor emléktábláját koszorúzták meg.

Szőgyén: szűnjön meg az a hitünk, hogy történelmünk egy tragédiasorozat!

Szőgyénben március 15-én délelőtt emlékeztek meg 1848 márciusáról az MKP és a Szőgyén Öröksége Társulás szervezésében. A történelmi megemlékezés a „Szabadságharc költője” kiállítással vette kezdetét, melyet Petőfi életét bemutató műsorral a Csongrády Lajos Alapiskola tanulói nyitottak meg. A történelmi megemlékezés Görgei Artúr szobránál folytatódott Sidó Szilveszter kobzos éneke mellett.  

Szabó József a Pozsonyi Magyar Nagykövetség képviseletében olvasta fel Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének beszédét, melynek fő üzenete, hogy „csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben.” 

Környi Zoltán az MKP európai parlamenti képviselőjelöltje azt hangsúlyozta, álljunk le az önostorozással, ne bántsuk egymást, szűnjön meg az a hitünk, hogy történelmünk egy tragédiasorozat.

„Legyünk büszkék arra, hogy a törököt jó ideig vissza tudtuk verni, s miután fizikai erővel nem bírtuk, a kettős prés között is képes volt Erdély aranykorát élni. Tudatosítsuk, hogy mi a vérzivataros századokat is túl tudtuk élni! Hogy még a „Sasnak karmai között” is előreléptünk, és – épp az 1848-as szabadságharcnak köszönhetően – a 19. század végére Európa harmadik legfejlettebb országa tudtunk lenni! Hogy Európa talán legrégibb nyelvét beszéljük, s a több évezredes csiszoltság a magyar nép gondolkodóinak tetteiből, feltalálásaiból, irodalmi és művészeti alkotásiból lépten-nyomon visszaköszön” – buzdított a szónok.

Megemlékezés Szőgyénben.

Szólt még az ünneplőkhöz a Szőgyénből Tatára kitelepített Kun Imre, Farkas Zsolt atya imát mondott a hősökért. Közreműködtek: a Szőgyéni Dalkör, Méri Mátyás versmondó, a cserkészek és a hagyományőrzők. (Bokor Klára)

Királyhelmecen ilyen még nem volt

M5 csatorna felkérésére Tomojka Tünde és férje, Tomojka Béla pénteken délelőtt 11.30-tól egy villámcsődületet (flashmob) szervezett a királyhelmeci Millennium téren március 15-e tiszteletére.

Tomojkáék a Királyhelmeci Banditákat kérték fel erre a feladatra, és élő bejelentkezést készítettek az M5 csatorna Facebook-oldalára. Királyhelmeccel párhuzamosan Beregszászból és Kolozsvárról küldtek hasonló flashmob- összeállítást az idei március 15-ei ünnepség tiszteletére. Ezt az M5 csatorna ma este 19 órától sugározta. (Zsebik Ildikó)

Villámcsődület Királyhelmecen Fotó: Zsebik Ildikó

Villámcsődület Királyhelmecen Fotó: Zsebik Ildikó

Megemlékezések a Bodrogközben és az Ung-vidéken

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról szinte minden bodrogközi és Ung-vidéki településen megemlékeztek. Elsőként Kisgéresben március 13-án tartottak ünnepséget, hogy ilyen korán, annak egyetlen oka az volt, hogy a vendég, Zsapka Attila csupán ezen a napon tudott eleget tenni a meghívásnak.

A mintegy 70 néző előtt zajló megemlékezés 16 órakor koszorúzással kezdődött, ahol az egyházi kórus énekelt, illetve elhangzott egy vers és egy imádság is. Este 18 órától már a kultúrotthonban folytatódott a program, ahol Furik Csaba történész, a falu polgármestere tartott ünnepi beszédet, valamint az iskola diákjai műsorát tekinthették meg. A programot Zsapka Attila megzenésített versei zárták.

Ünnepi műsor Nagykaposon. Fotó: Böszörményi Edit

14-én Zétényben, az iskola épületében emlékeztek a forradalomra és szabadságharcra, a szónok a település polgármestere, Kukó Miklós volt, kultúrműsort a helyi  alsó tagozatos iskola diákjai biztosították, valamint a Bazsarózsa népdalkör, akik Kossuth-nótákat adtak elő. A megemlékezés a katonai emlékmű megkoszorúzásával ért véget.

Nagykaposon és Nagykövesden március 15-én emlékeztek a 171 évvel ezelőtti eseményekre, az előbbi városban a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete volt az ünnepi megemlékezés szervezője. Délelőtt a Magyar Közösségi Házban az óvodások műsorát láthatták az érdeklődők, délután 16 órától pedig a helyi művelődési központban zajlott a megemlékezés, amelynek ünnepi szónoka Faragó Csaba volt, az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének volt alelnöke. A kultúrműsorban a helyi magyar tannyelvű iskola volt és jelenlegi diákjai léptek fel, valamint a helyi kórusok.

Nagykövesden a falu polgármestere, Nagy Attila, valamint református lelkésze, Böszörményi Tamás köszöntötte az ünneplőket. Mindketten beszédet mondtak, amelyben szó esett a forradalom üzenetéről, az egymás iránti tisztelet fontosságáról, megmaradásunk zálogáról, arról, hogy magyarként magyar iskolába küldjük gyermekeinket. Az ünnepség kulturális részében a falu alsó tagozatos iskolájának diákjai szerepeltek, illetve a Magyar Ökumenikus Énekkar. 

Párkányban  a Balassi Bálint Kulturális Napok keretében emlékeztek

Párkányban tegnap este a sétálóutcán található kopjafánál tartottak megemlékezést. Az esemény a Balassi Bálint Kulturális Napok keretében valósult meg. Az 1848-as forradalomra és az 1949-es szabadságharcra való emlékezés a Városi Művelődési Központban folytatódott, ahol az idén a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola „Szóban, dalban, gondolatban” zenés emlékműsorát tekinthették meg az ünneplők. A színvonalas műsor során Bánhidy László Esztergom alpolgármestere osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel. (Bokor Klára)

Párkányban a legifjabbak is koszorúztak.

Kuntapolcai koszorúk. Fotó: Fábián Gergő

0 HOZZÁSZÓLÁS