2021. április 18., 09:44

Felújítják a régi evangélikus líceum épületét Pozsonyban

Az Öreg evangélikus líceum helyiségeit a jövőben multifunkciós közösségi térként kívánják használni.

Fotó: Wikipédia
A régi evangélikus líceum a Konvent utca 15. szám alatt található Pozsony belvárosában.

A Konvent utca 15. szám alatt lévő régi evangélikus líceum belső tereit a közeljövőben felújítás várja. Ennek során új tárolóhelyekkel is bővül az épület a Szlovák Tudományos Akadémiához tartozó Líceumi könyvtár ritka gyűjteménye számára.

A felújítás során új beltéri bútorzattal is felszerelik majd az épületet, amely hozzájárul az egyes helyiségek multifunkciós használatához. A régi evangélikus líceum épülete a rekonstrukció után oktatási célú rendezvények, szemináriumok, workshopok, koncertek, beszélgetések, és más közösségi tevékenységek helyszínéül szolgál majd.  

A projekt célja nem csak az épület fizikai megújítása, hanem a régi evangélikus líceum új kulturális és közösségi térként való megnyitása. Mint a szabad gondolkodás, a hit, a kreativitás, a modern és klasszikus kultúra és különösen a párbeszéd laboratóriuma

– mondta Martin Kováč, a projekt koordinátora.

A régi evangélikus líceum felújításával kapcsolatos felhívás támogatási forrását az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusa és a Kultúra programban elnyert állami támogatás biztosítja.

A projekt teljes költségét 1.110.842 euróra becsülik, a támogatás összege 999.757 euró. A fennmaradó összeget saját forrásaiból biztosítja majd az egyházközség.

A pozsonyi régi evangélikus líceum rekonstrukciójának témájával a héten megrendezett nemzetközi online konferencián is foglalkoztak, amelyet a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház pozsony-óvárosi egyházközsége szervezett. A projekt iránt támogatását fejezte ki Terje Theodor Nervik, a Norvég Királyság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Szlovákiában, illetve Denisa Frelichová, Szlovákia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a Norvég Királyság és az Izlandi Köztársaság területén.

A régi evangélikus líceum története

A mai Öreg líceum az első evangélikus líceum volt Pozsonyban, amelyet helyi német evangélikusok számára építettek. Helyén eredetileg egy a bérház állt, amelyet 1682-ben adtak bérbe az evangélikus gyülekezetnek. Miután fölépült Pozsonyban a két evangélikus templom, időszerűvé vált egy új iskolaépület felépítése is. 1783-ban megérkezett az építési engedély, és azonnal el is kezdődött a pénzgyűjtés.

Ekkor az evangélikus gyülekezet elbontatta az addigi Konvent utca 15. szám alatti épületet, és Walch Mátyás tervei alapján új épületet húztak. Walch felhasználta a reneszánsz alapokat és megtartotta a pincéket. Egy szimmetrikus épületet alakított ki tágas tantermekkel és délre néző nagy ablakokkal. Az iskolát nem egészen 5 hónap alatt építették fel, így már 1783. október 22-én teljesen készen állott.

A pozsonyi evangélikus líceum intézményében Magyarország értelmisége és jeles személyiségei nevelkedtek. Itt tanult többek között Jókai Mór, amikor 1835–37-ben német szóra cseregyerekként Zsigmondyékhoz küldték Pozsonyba.

Megosztás
Címkék