2020. szeptember 5., 16:15

Felszentelték a feketenyéki templom új harangját

A keresztény közösség szolgálatába állítottak a feketenyéki, Szűz Máriának felszentelt templom új harangját. A három és fél mázsás harang, amely ezután szentmisére hívja majd a feketenyéki híveket az őrbottyányi Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester műhelyéből került ki. Az öntvényt Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke áldotta meg és szentelte fel.

Médialapozó
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A Feketenyéki Egyházközség Tanácsa és a falu önkormányzata színvonalas és felemelő ünnepséget szervezett a templom új harangjának felszentelése alkalmából. Az egybegyűlt híveket a helyi plébános, Szlávik Antal atya köszöntötte, aki röviden szólt a feketenyéki Szűz Mária templom harangjainak történetéről. Mint elmondta, nagyon nagy dolog az, ha egy községben van templom, ahol szent áldozatot mutathatnak be. Az emberek hitén, gondolkodásmódján meglátszódik az, ha van egy szent hely, ahol lélekben megpihenhetnek és érezhetik Isten közelségét. Egy templomban pedig nagyon fontos az orgona- és a harangszó. A harangok jelzést adnak, amit Isten küld az embereknek.

Fotó:  Horváth Szomolai Andrea

A feketenyéki templom 1924-ben épült. A templom akkor két kisebb - egy 38 kilós, Szűz Mária szent neve tiszteletére, és egy 125 kilós Jézus Szentsége Szíve tiszteletére öntetett - harangot kapott. A plébános elmondta, mivel akkor a falu még kisebb volt és kevesebb lelket számlált, ezek a harangok be is tudták tölteni szent küldetésüket.

A hetvenes években elkészült a harangok villamosítása, elektromágnessel húzatták meg a harangokat.

Közben a falu terjeszkedett, fejlődött és lakosságában is lassan utoléri a nagyobb falvakat, így a kis harangok hangja már nem tudta betölteni az egész falut. A faluszéleken már nem lehetett hallani a harangszót, és a villanyosítási rendszer is elavult lett. Majd megszületett az elhatározás, ideje átalakítani a rendszert, új konstrukciót, tartószerkezetet kell építtetni és egy sokkal nagyobb harangot hozni, amelynek hangja betölti az egész falut. Az új harangot tavaly ősszel rendelték meg Gombos Miklós, őrbottyányi, aranykoszorús harangöntő mester műhelyéből. A húsvét ünnepére tervezett harangszentelést és a harang felszerelését a koronavírus járvány miatt el kellett halasztani őszre. A hívek örültek és nagyon várták az új harangot, amelynek felszentelésére szeptember 5-én került sor. A harangot idejében sikerült áthozni Magyarországról a Felvidékre, de a határzár miatt a harangöntő mesterek nem jutottak át a határon, így arra, hogy a harang a templomtoronyba költözzön, még egy kicsit várni kell.

feketenyeki_harang13.jpg
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea

Az új feketenyéki harang a Szentháromság tiszteletére öntetett, a lendítőszerkezetével együtt 380 kilót nyom. Feladata a két kisebb harang vezénylése lesz, H-dúr tónusban. A harang egy helyi, civil összefogás gyümölcse, a hívek adományai, az önkormányzat hozzájárulása és sok ember kétkezi, áldozatos munkája kellett ahhoz, hogy az új harang elérkezhessen Feketnyékre.

Kérjük a harangot fényesítse ünnepeinket, űzze el a bajokat, őrködjön időnk felett, legyen társunk a mindennapokban és kísérőnk majd a végső utunkon is.  – hangzott a hívek köszönőnyilatkozatában, akik hittel kérték a helynök úr áldását.  

Az új harangot Kiss Róbert, kanonok, Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke szentelte fel. A kanonok átadta az érsek atya üdvözletét is, és örömét fejezte ki az felett, hogy Feketenyéken aktív közösségi élet folyik és erős a keresztény gyülekezet.

„ A harangok összefüggnek Isten népének életével, hangjuk jelzi az imádság idejét, összegyűjti a népet a liturgikus cselekmény végzésére, figylemezteti a híveket a fontosabb eseményekre, amelyek az egyháznak a közösségét, az egye híveket örvendetesen vagy fájdalmasan érinti” – hangzott az áldás szövege Kiss Róbert, kanonoktól, aki elmondta a harangok már Áron nemzetségében is templomi szertartási eszköz volt, és a pogány Rómában és az őskeresztények katakombáiban is előfordultak, megtalálhatóak voltak. Hivatalos használatukat 604-ben tette kötelezővé Sabianus pápa, majd Nagy Károly támogatta elterjedésüket.

feketenyeki_harang1.jpg
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea

„Ember nézz az ég fel. Sursum corda! Emeld fel a szívedet Isten felé” – bátorította a híveket a kanonok a hálaadásra, majd felszentelte a harangot. A harangszentelésnél a helyi kórus és a kisiskolások működtek közre csengő hangú műsorukkal. A harangszentelést követően Kiss Róbert, helynök szentmisét celebrált a feketenyéki Szűz Mária templomban, majd az önkormányzat a helyi, szépen felújított kultúrházban vendégelte meg a résztvevőket és az egyház képviselőit. A vendégség előtt Csady Zsuzsanna, Feketenyék polgármestere köszöntötte a megjelenteket, kifejtette, egy új harang megáldása jelentős esemény egy község számára, ez valódi ünneplésre ad okot.

„A világban zajló nehéz gazdasági viszonyok ellenére is képesek voltunk egy cél érdekében áldozatot hozni, s közös erővel célunkat valóra váltani” – köszönte meg a helyi civil és a vállalkozói szféra összefogását a falu első asszonya.

+11 kép a galériában
Megosztás