Esterházy Jánost megilleti az Isten szolgája cím

Horváth Szomolai Andrea 2019. január 03., 09:54

Esterházy Jánosért tartottak újévi szentmisét január 2-án az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnájában. Az engesztelő szentmisén résztvevő Cebula Pawel, lengyel minorita szerzetes, Esterházy János boldoggá avatási eljárásának kinevezett posztulátora közölte, a mártírgrófot ezentúl méltán nevezhetjük az Isten szolgájának.

Cebula Pawel, Ďurčo Zoltán, Karaffa János Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában celebrált újévi engesztelő szentmisét a szerdai imafolyamok folytatásaként Ďurčo Zoltán, esperes, a Nyitrai egyházmegye püspöki helynöke, mellette Cebula Pawel, posztulátor és Karaffa János, plébános, a Pázmáneum Polgári Társulás Tiszteletbeli Elnöke is helyet kaptak az oltárnál, hogy áldásos jelenlétükkel és szavaikkal emeljék a rendkívüli alkalom fényét. Az újévi szentmise kezdetén Cebula Pawel, kinevezett posztulátor (szerk.megj. kérelmező) bejelentette, Esterházy Jánost ezentúl Isten szolgájaként nevezhetjük, március 25-én pedig megindul Krakkóban a mártírgróf boldoggá avatási eljárása (beatificatio).

Fotó: Horváth Szomolai Andrea

Ďurčo Zoltán, esperes prédikációjában megemlékezett a határon túli egyházi vezetők december 19-ei, Áder Jánossal való összejövetelről, amelynek fő gondolataként Magyarország köztársasági elnöke a János evangéliumából vett idézettel emlékeztette az egybegyűlteket a megingathatatlan hit, az igazság és a kiállás fontosságára. Áder János egy alsóbodoki látogatására visszaemlékezve Esterházy Jánost emelte ki példaként, aki rendületlenül kiállt a magyar és a szlovák nép békés együttéléséért, és kifejtette, keresztényi türelemmel várják a pillanatot, amikor a történelem igazságot szolgáltat Esterházy számára.

Az esperes szerint rendkívüli jelentősége van annak, hogy Magyarország köztársasági elnöke Esterházy Jánost állította példaként az egyes országok egyházi képviselői elé, hiszen a mártír gróf személyisége sokakat megérint lelkiekben. Kihangsúlyozta az alsóbodoki központ az elmúlt hónapokban is rendkívül sok zarándokot fogadhatott, akik nem kizárólag Isten házába érkeztek imádkozni, hanem Esterházy gróf sírhelyénél is lerótták kegyeletüket.

Képgalériánk:
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

„János evangelista fogságban írta meg kinyilatkoztatását, az első keresztények hitvallását. Esterházy János élettörténetének legértékesebb írásait a mírovi börtönben írta meg, nem tintával, hanem a szentlélek erejével, ő Isten alázatos szolgája volt, ő volt az, aki vigasztalt, aki másokat emelt fel a fájdalomból, azokban az időkben, amikor neki lett volna a legnagyobb szüksége a támaszra. A fontos az, hogy az új évben eltervezett utunk során is előttünk legyen az örök Isten utáni vágyunk, hiszen ennek köszönheti Esterházy is azt, hogy nem veszítette el erejét” – nyilatkoztatta ki prédikációjában Ďurčo Zoltán.

Esterházy János boldoggá avatási eljárásának kinevezett posztulátora, Cebula Pawel minorita hangsúlyozta, Isten a híveknek ajánlja a mártírgróf életútját, hogy okuljanak belőle. Elmondta portálunknak, a boldoggáavatási eljárást a kánonjog szerint annak a helynek a püspöksége kezdeményezheti, ahol az érintett született vagy meghalt. 2018 márciusában a krakkói érsek, Marek Jędraszewski bejelentette, hogy a Krakkói Főegyházmegye kész lefolytatni Esterházy János boldoggáavatási perét. Nyáron a területileg illetékes csehországi Olomouc érseke lemondott hatásköréről, és felkérte Jędraszewski érseket a további ügyintézésre. Attól kezdve, hogy késő ősszel a Szentek Ügyeinek Kongregációja kiadta a Nulla Osta jóváhagyást, Esterházy Jánost megilleti az Isten szolgája cím, valamint a hívek már kérhetik a közbenjárást. Pawel atya hozzátette, erre a jóváhagyásra más jelöltek több hónapon, vagy éveken keresztül várnak.

Képgalériánk:
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

„Ez nektek köszönhető, akik kitartóan szolgáljátok ezt az ügyet” – üzente a posztulátor mindazoknak, akik példaképként tekintenek Esterházy Jánosra, miközben úgy tartja, Isten szolgájának még mindig van feladata, de most a híveknek kell megsegíteniük őt.

A szentmise végetértével a hívek lerótták kegyeletüket az alkápolnában is, Esterházy János és a zarándokközpontot felépíttető Paulisz Boldizsár sírhelyeinél. A megemlékezésen jelen levő Molnár Imre, Magyarország Nagykövetségének kulturális tanácsosa, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója kifejtette, a zarándokközpontot tovább fejlesztik majd és új információs hálózat kialakítására törekszenek.

Az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója, ifjabb Csámpai Ottó elmondta a ma7-nek leginkább azzal tudják segíteni a boldoggá avatási eljárást, ha továbbra is nyitottan várják a híveket és zarándokokat, valamint minél több emberrel megismertetik Esterházy János élettörténetét és azokat a nagy jelentőségű eszméket, amiket a mártírgróf képviselt. A központ igazgatója kifejtette, nagyon sokat kell beszélniük a fiataloknak a felvidéki magyarságról, Esterházyról és mindazon gulagba hurcolt képviselőkről, akik meghaltak eszméikért. Ifjabb Csámpay Ottó hozzátette, a tavalyi évben több, mint ötezer zarándok látogatott el a központba, a következő félévben pedig fejlesztéseket terveznek, valamint azon dolgoznak majd, hogy a múzeumban és a zarándokközpont területén is négy nyelven (magyar, szlovák, angol, lengyel) várják a feliratok az érdeklődőket.

Cebula Pawel posztulátorral készített interjúnkat a Magyar7 lap következő számában olvashatják.

Fotó: Horváth Szomolai Andrea

0 HOZZÁSZÓLÁS