Esterházy-emlékév: zarándokhellyé válhat az Alsóbodokon épülő kápolna

hirek.sk 2017. május 18., 12:36
ALSÓBODOK. Esterházy János-emlékhely épül a 60 évvel ezelőtt elhunyt mártír politikus szülőföldjén, Zoboralján. Paulisz Boldizsár ötletgazda portálunknak elmondta, szeptember 17-ére, a Szent Kereszt felmagasztalásának egyházi ünnepére tervezik az Alsóbodok feletti dombtetőre megálmodott Esterházy-kápolna ünnepélyes átadását. Széleskörű összefogás következményeként a későbbiekben birtoka alsó részében a grófról elnevezett emlékparkkal bővülhetne a remélhetőleg zarándokhellyé váló, egyedülálló mementó.

Köztudott, hogy az Ön birtokán 2000 óta működik egy magyar tannyelvű magán szakközépiskola és egy közösségi ház. Miért tartotta fontosnak azt, hogy következő lépésként a térségben kápolnát építtessen Esterházy János tiszteletére?

A ´89-es rendszerváltás után a felvidéki, főként a zoboralji rendezvényeken egyre gyakrabban került szóba a mártír gróf példaértékű helytállása, munkássága, mindmáig meg nem valósult rehabilitációja. Sajnos, Esterházy János utolsó kívánsága sem teljesült, hogy majdan a szülőföldjén helyezzék őt örök nyugalomba. Hiánypótló céllal fogalmaztam meg azt, hogy legalább egy személyéhez méltó emlékhely létesüljön a Zoboralján. Ismeretes, hogy lehetősége nyílt volna elhagyni a szülöföldjét, a honfitársait, és másutt vagyonos grófként gondtalanul élhetett volna, mégsem ezt a könnyebb utat választotta. Idehaza maradt a szülőföldjén, amiért az életével kellett fizetnie. Ezért nem lehet kérdéses: halálának 60. évfordulója kapcsán végre megérdemel egy kápolnát, ahová a tisztelői majd elzarándokolhatnak, hogy rá emlékezzenek.

Magánkezdeményezéséhez – a tervezett költséges beruházáshoz - időközben csatlakoztak-e támogatók?

 Jó hír, hogy létrejött az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesületünk, amelynek több zoboralji községből vannak tagjai. Mivel a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetségtől  kezdve, magánszemélyeken át civil szervezetekig, egyre többen állnak az ügy mellé, kijelenthető, hogy az már elég széleskörű erkölcsi támogatottságnak örvend. Fontos megemlíteni, hogy az anyaország is támogatja a kápolna létrejöttét. Ugyanúgy a Magyar Közösség Pártja régi struktúrájának közel valamennyi tagja pártolja azt, s a párt új vezetői közül (a keresztény platformból is) többen az ügy mellé álltak. Anyagi támogatókat azonban ilyen célra sokkal nehezebb találni, mint például egy konferencia vagy más rendezvény szervezéséhez.

Az Esterházy-emlékhely valószínűleg leglátványosabb, központi része a község felett magasodó kápolna lesz. Vannak-e arról emlékek, hogy a gróf valóban járt az érintett domboldalon? Jelenleg hol tart az építkezés?

 A kápolna építési munkálatait eddig 75-80 százalékban végeztük el, s a környezetrendezés terén is még bőven akad tennivaló. A kérdése kapcsán fontos elmondanom, hogy folyamatosan gyűjtjük a gróffal kapcsolatos, még fellelhető tárgyi emlékeket. Személyesen is ismertem azt az alsóbodoki Pali bácsit, aki korábban Esterházy János hajtója volt a vadászatokon, Esterházy János ugyanis gyakran megfordult községünkben. Sőt, még az a fegyver és kabát is megvan, amelyeket a hajtójának ajándékozott. Hajdanán az édesanyám sokat mesélt a gróf úr alsóbodoki látogatásairól, amelyek során szívesen beszélgetett el és kezelt le a helyi lakosokkal, köztük a nagyapámmal is. Azt is megtudtam, hogy a vadászatai során a közelben telepített fácános miatt éppen azon a dombtetőn szokott megállni pihenni, ahol helyet kap a tiszteletére épülő kápolna.

 A kápolnához vezető úton már több éve megcsodálható az Esterházy-kálvária, amely az egykori fafaragó tábor alkotóinak ügyességét dícséri...

Molnár Imre történésznek köszönhetően az Esterházy-kálváriát 2012-ben állítottuk, tehát idén már ötéves. A táborozók faragták ki a börtönben átélt szenvedéseire utaló, 14 stációt jelölő oszlopot, illetve szobrot, amelyeknek nem kedvezett az idő - már felújításra szorulnak. Az újlaki templomban 2011-ben pedig egy Esterházy-emléktáblát is elhelyeztünk. A kápolna építése 2013-ban kezdődött, amikor megszenteltük a kiszemelt helyet, felállítottuk a kápolna alapkövét, s azóta anyagi lehetőségeinkhez mérten folytatjuk annak építését. Befejezetlen állapotában is őrtoronyként magasodik a dombtetőn.

 Milyen további létesítményeket látna szívesen a fokozatosan épülő Esterházy-emlékhelyen?

A birtok alsó részében a vendégházzal és közösségi helyiségekkel együtt az Esterházy János Emlékpark kaphat majd helyet, ám annak felépítéséhez egyedül már kevés vagyok. További terveim megvalósításához a hazai magyarság és az anyaország anyagi támogatására is szükség lenne. Mivel már nagyon sok Esterházyhoz fűződő emléktárgyunk van, ezért itt mindenképpen fel kellene építeni és működtetni kellene egy múzeumot. A látogatók a tárgyi emlékek, dokumentumok, fényképek és könyvek alapján alaposabban megismerhetnék a gróf életútját, munkásságát. Az említett Esterházy-kálváriával párhuzamosan, a kápolna másik oldalára a tervezőkkel együtt egy Mária-utat álmodtunk meg. Az általunk elképzelt kilenc stáció Máriáról szóló bibliai történésekre emlékeztetne. Az út az egykori sziklasírra utaló, föld alatti Sziklakápolnához vezetne, ahol a szenci Szűz Mária-szobor másolata is helyet kapna. Az idelátogatók körülnézhetnének a múzeumban, végigmennének a stációk mentén, egy imára betérhetnének a kápolnába.

Az emlékparkba 6 fafaragással díszített kapu, illetve sétány vezetne, amelyek az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a Keresztség, a Szentáldozat és a Szentháromság gondolatiságát jelképeznék. A kaputól indulna a Nagyjaink Útja. Tavaly szeptemberben, a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából avattunk fel egy impozáns Széchenyi-emlékművet, amely ezen út elejét jelzi. 2015-ben pedig az Esterházyakkal és a Széchenyiekkel is rokonságban állt Apponyi Geraldine albán királyné tiszteletére, születésének 100. évfordulója kapcsán helyeztünk el egy emléktáblát, mivel ő gyermekkora javarészét a közeli Apponyi-kastélyban töltötte, s Esterházy János a lakodalmán is vendégeskedett. Az anyagiaktól függően további nagy magyarjaink szobraival díszítenénk az utat. Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült megmenteni az egykor Nyitrán állt milleniumi emlékmű még fellelhető darabjait, amelyekből összeraktunk egy turul-szobrot. Egykor Esterházy gróf édesanyja kezdeményezte a nyitrai vasturul felállítását, amelyből szögeket lehetett vásárolni. A vevők azokat beüthették a szobor fatalpazatába, ezzel anyagilag támogatva az özvegyeket és az árvákat. Jelképes üzenete lesz a kápolna körül létesülő kőtengernek, azaz a gulágra elhurcoltak, kitelepítettek, deportáltak és másféle üldözéseket elszenvedetteknek emléket állító kövek sokaságának – mindez a hosszabb távra szóló elképzelésünk.

Bár az Ön ötlete volt az Esterházy-emlékhely létesítése, de időközben egy építész elképzeléseivel is színesítette a korábbi terveket. Azok részleges módosítása miatt tették-e át az eredetileg tervezett június 4-ről, a trianoni évforduló napjáról őszre a kápolna ünnepélyes átadását?

– Valójában 2013 és 2016 között csak a saját elképzeléseim alapján végeztük a szükséges munkálatokat. Tavaly nyáron azonban segítséget kaptam Istenes József érsekújvári építésztől, akivel már összehangoljuk az ötleteinket. Eközben szívesen fogadjuk Molnár Imre történész, Esterházy-kutató javaslatait is. A kápolna avatóünnepsége időpontjának későbbre halasztását több tényező is indokolta. Azok egyike valóban az eredeti terveink és a költségeink nagyságának módosulása. Úgy véljük, hogy inkább tartsanak tovább a munkálatok, de minden szempontból egy Esterházyhoz méltó emlékhelyet alakítsunk ki. Az ünnepélyes átadást immár a Szent Kereszt felmagasztalásának egyházi ünnepére, szeptember 17-re tervezzük. Esterházy ugyanis gyakran mondta azt, hogy „a mi jelünk a kereszt, nem pedig a horogkereszt”. Végül azt is elárulom, hogy felülnézetből a kápolna is kereszt alakú...

0 HOZZÁSZÓLÁS