2019. március 24., 13:32

Elhunyt Keszegh István, a komáromi gimnázium volt igazgatója

Vasárnap hajnalban, életének 68. évében elhunyt a legendás matematikatanár, a komáromi gimnázium egykori igazgatója.

Keszegh István
Fotó: Delta hetilap FB-oldala

Keszegh István 1968-ban érettségizett a komáromi magyar gimnáziumban, majd a prágai Károly Egyetemen szerzett diplomát matematika-fizika szakon, 1974-ben. Tanári pályáját a nagymegyeri gimnáziumban kezdte, majd 1980-ban a komáromi gimnáziumba került.

Hat esztendeig – 1985-tól 1991-ig – a gimnázium igazgatója volt, ami az intézmény egyik fénykorát jelentette.

Igazgatóként elérte, hogy a gimnázium húsz osztályos intézménnyé vált, meggyőzve sok kiváló szakembert a pedagógia ügyének.

Keszegh István igazgatósága alatt folyamatosan növekedett a gimnázium diákjainak létszáma. Az 1989/90-es tanévben először a gimnázium történetében öt párhuzamos osztályban tanulhattak a diákok.

Tanítványai kimagasló eredményeket értek el a hazai és nemzetközi versenyeken.

1994-től sikeresen szervezte a Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematika Verseny felvidéki fordulóját, ahol nemcsak főszervezőként, hanem felkészítő tanárként is kiemelkedő eredményeket ért el. 

Rendszeresen részt vett a különböző matematikai táborokban, matematika vándorgyűléseken, ahol előadóként is közreműködött. A Komáromi Városi Egyetem szervezésében több mint tíz éven át tanított a Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola kihelyezett tagozatán. Előadott a komáromi Selye János Egyetemen, valamint a Veszprémi Műszaki Egyetem tehetséggondozó programjának oktatójaként is tevékenykedett.

Keszegh István alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének.

A szövetség egykori országos alelnökeként, illetve a szövetség országos és komáromi területi választmányának tagjaként, főként szakmai kérdésekkel foglalkozott. Szorgalmazta a tehetséggondozás színvonalának emelését, az állandó innováció megvalósítását, illetve azt, hogy a matematika oktatása területén is létrejöjjön és megerősödjön az oktatás teljes autonómiája, mint egyedüli létező megoldás a problémák megoldására.

A hetvenes évek végén Nagymegyeren megalapította a Csemadok-klubot, majd Komáromban letelepedve, 1992-től 1999-ig a Csemadok Komáromi Alapszervezetének az elnökeként működött. Ebben a minőségében nagyon hatékony szervezőmunkát végzett a magyar kultúra terjesztésében, az ország egyik legeredményesebben működő Csemadok-alapszervezetévé téve a komáromit. Hagyományt teremtett a Selye Napok létrehozásával, saját székházat biztosított a szervezetnek, megszervezett számos kulturális, művészeti rendezvényt, illetve tudományos-népszerűsítő előadást.

A kilencvenes években az egyik főszervezője, koordinátora volt a magyar iskolaigazgatók indokolatlan leváltása, illetve az alternatív oktatása bevezetése ellen szervezett országos tiltakozó nagygyűléseknek. 1990-ben – többedmagával – kezdeményezője, szervezője volt a komáromi Jókai Mór Egyetem megalapításának.

Élete során mindvégig hű maradt a felvidéki magyar közösséghez, szülőföldjéhez, illetve a szűkebb régiójához.

Egyetemes gondolkodását bizonyítja, hogy nemcsak kitanult szakmájának élt, hanem tanítványait – a matematika és a fizika mellett – emberségre, magyarságra nevelte. 

Megosztás
Címkék