2020. szeptember 19., 17:47

Egyedül a szeretet képes építeni

Isten szolgája Esterházy János és a mellette szenvedett magyar és szlovák vértanú papok boldoggá avatásáért, a közép-európai népek megbékéléséért szóltak a harangok a harmadik Esterházy János-emléknapon Alsóbodokon.

Esterházy János Zarándokközpont, háttérben a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna

Az idén szűkebb, családiasabb légkörben került sor az Esterházy János földi maradványai végső nyugalomra helyezésének harmadik évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségre és szentmisére az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban.

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány és a Magyarországgal való határzár több száz zarándokot megakadályozott abban, hogy személyesen vegyen részt a kegyeleti ünnepségen, a hívek szeretetben és összetartozásban fogadták az áldást.

Az erősítést, az Isten szolgája Esterházy János kegyhelyén való megszentelődést. A jelenlevők a mártír gróf példájára imádkoztak egymás boldogulásáért, egészségéért és Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért. A zarándokközpont területén minden hívő és látogató szabadon tekinthette meg a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnát, megnézhette az Esterházy János Múzeum tárlatát, és végigjárhatta a Hűség keresztútja egyes stációit, miközben lelki programok zajlottak a szabadtéri színpadon.

Az emléknap előestéjén a keresztény jövő építésének és Esterházy tanító életszentségének jegyében lelki együttlétben részesülhettek a hitükben gyarapodni vágyó fiatalok a zarándokközpontban.

Molnár Imre, Esterházy János életrajzának kutatója szerint az ifjúsági lelki nap, amelyet virrasztással, beszélgetéssel, éjszakai keresztútjárással egészítettek ki, nagyszerű alkalom volt arra, hogy a hívek lélekben felkészüljenek az emléknap szakrális atmoszférájának a befogadására.

Az emberek érzik, hogy a zarándokközpont különleges energiákkal megáldott, csodálatos hely, ahol összeér az ég a földdel, ahol érdemes elmélyülni, megállni, töprengeni",

mondta a történész, aki elárulta, hogy jövőre nagyszabású ünnepséget rendeznek a mártír gróf születésének 120. évfordulója alkalmából. Elmondta, hogy összefogással, a lengyel és a magyar televízió koprodukciójában készül egy háromrészes dokumentumfilm az Esterházy család sorstragédiájáról. Az emléknap során az Örökség című dokumentumfilmből is mutattak be részleteket.

Zoboralja rendkívül gazdag hagyományokkal rendelkezik, amelyek őrei a zoborvidéki és zoboralji csoportok. Az emelkedett, szakrális légkörben zajló emléknap során a Nyitra-vidéki ősi hagyományok megelevenítésével a pogrányi Nagyharang hagyományőrző csoport, a nyitragesztei Téliződ hagyomány-őrző női éneklőcsoport és az alsóbodoki női éneklőcsoport ékesítette Isten szolgája Esterházy János emlékezetét. Csengő, tiszta hangon szólt a gyermekek alkotta Arcanum ifjúsági kórus is.

A csoportok szereplése és a déli harangszót követő közös imádság után a zarándokok végigjárták a Hűség kereszt-útját. Esterházy János hűségéből merítve keresték a hívek Krisztus arcát a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna felé vezető stációknál Andruskó Gyula nagycétényi plébános vezetésével. 

Az egyes állomásoknál az imák szövege az alsóbodoki és a környékbeli településekről származó hívek olvasatában hangzott el. A zoboralji hívek a stációbeli imáknál is arra kérték az Urat, segítse meg Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatási perét. A per posztulátora, Pawel Czebula atya a magyarországi határzár miatt személyesen nem vehetett részt az emléknapon, de szívhez szóló, lélekemelő levelét felolvasták.

Czebula atya kiemelte,

Esterházy János soha nem félt a kereszttől és az áldozattól, és mindig megbocsátott, imádkozott és szenvedett az üldözőiért is.

Kérte a zarándoknapon megjelenő híveket, adjanak hálát Istennek János hű, tanúságtevő életéért, boldoggá avatási eljárásáért és az ezzel járó összes nehézségért is.

hűség keresztútja
Neszméri Tünde fotója, a Hűség keresztútján készült

Molnár Imre lapunknak elmondta, hogy

a boldoggá avatási per nem egy világi eljárás, értelmezzük úgy, hogy elsősorban az égieken múlik, ki kapja meg ezt a címet.

– Nagyon sok lelki energiát kell összegyűjteni, hogy ez a folyamat, amelyben nagyon sok akadály van, megvalósuljon. Jelenleg folyik az adatgyűjtés, a dokumentumok feldolgozása, a tanúknak a megkeresése. Impozáns, szép anyag van már együtt, s egyre újabb és újabb értékek bukkannak fel. Úgy tűnik,

Esterházy János életműve lelki szempontból is kimeríthetetlen kincsesbánya. Ez az, ami vonzza az embereket, minden nehézséget leküzdve.

Az egész évben áldozatos és aktív munkát folytató zarándokközpontban megtartott Esterházy János-emléknap szentmisében és szent áldozásban csúcsosodott ki. Az Isten szolgája Esterházy János és a mellette szenvedett magyar és szlovák vértanú papok boldoggá avatásáért, a közép-európai népek megbékéléséért tartott szentmisét Puss Sándor jezsuita szerzetes celebrálta. Homília-ként felolvasták Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek levelét, aki őszinte sajnálatát fejezte ki, hogy a járvány miatt nem jöhetett személyesen Alsóbodokra. Márfi Gyula kiemelte Esterházy erényeit, az igazságosságot, a bátorságot és a szülőföldje iránti szeretetet.

puss sándor
Puss Sándor atya szentmisét celebrál

– Az erre való emlékezés napjainkban különösen aktuális. Amikor sok magyar fiatal azt tartja a hazájának, ahol a legkevesebb munkával a legtöbb pénzt keresheti, ebben a korban igazi példakép lehet Esterházy, aki mindhalálig hű maradt a hazájához.

Alsóbodokra Marek Jędraszewski krakkói érsek, metropolita is elküldte üzenetét. Az érsek hangsúlyozta, a V4-ek országainak és a híveknek is szükségük van olyan patrónusra, akinek az igéje igen-igen, nem-nem volt, és akinek az életpéldája sok keresztényt megszégyeníthet.

– Ne tűnjön el a magyar és a lengyel nemzet nagy vértanújának, az ő életé-nek az emléke. Ne vesszenek el azok az értékek, amelyekért ő az életét adta. Bízom benne, hogy Isten szolgáját, Esterházy Jánost hamarosan az oltár dicsőségébe emelik – nyilatkozta a boldoggá avatás kapcsán.                                     

Megjelent a Magyar7 2020/38. számában.

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!