Drága lehet a végzős diákok számára a feledékenység

hirek.sk 2017. június 17., 14:48
POZSONY. A fiataloknak sikeres záróvizsgáik után a tanulmányaik befejezésével kapcsolatos kötelességekre is gondolniuk kellene. A volt diák ugyanis még azelőtt adósságba keveredhet, mielőtt megszerezné az első állását. Főként a végzős főiskolásoknak kell elővigyázatosnak lenniük, az érettségizett ifiknek több idejük marad a felnőttkorral együtt járó kötelességeik teljesítésére.

Bár törvény nem kényszerít a munkahivatalba való bejelentkezésre, ám a fiataloknak anyagi okokból mégis érdemes sietniük azzal. Ellenkező esetben saját zsebből kell majd fizetniük az egészségügyi biztosítást, ami havonta minimálisan 61,81 euró.

A volt egyetemistának az állandó lakhelye körzetében megtalálható munkahivatalt tanulmányai befejezése, vagyis az államvizsga után 7 napon belül kell felkeresnie. Ha a végzős nem tartja be ezt az időpontot, akkor a biztosításában később bepótolandó űr keletkezik – írja a Pravda napilap internetes portálja.

„A főiskolai tanulmányait befejező végzős az államvizsga utáni napon elveszti az eltartott gyermek voltát. Az állam a végzős után csak addig a napig fizeti az egészségügyi biztosítást, amikor a vizsgát letette“ – figyelmeztet a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ.

A középiskolát befejező tanulók helyzete némileg kedvezőbb, ugyanis augusztus 31-ig még diáknak számítanak. A szüleiknek ezzel a nappal szűnik meg jogosultságuk a családi pótlékra és az adóbónuszra.

Ha a középiskolát elvégzett személy még nem talált munkahelyet és nem akar továbbtanulni, akkor a végzős főiskolásokhoz hasonlóan be kell jelentkeznie a munkahivatalban. Ezt szeptember 7-ig kell megtennie. Ez esetben a biztosítását nem kell fizetnie, azonban munkanélküli segélyre nem válik jogosulttá.

Sok esetben a Bc. titulust megszerző fiatalok maguk sem tudják, hogy mit is kell tenniük az államvizsgájuk után. Bár az államvizsgájuk napján elvesztik a diákstátuszukat, de ha beiratkoznak a mesterképzésre, akkor azt visszakapják. Erre a pár hónapra nem kell bejelentkezniük a munkahivatalba. Ha ugyanis a főiskolai tanulmányok megszakítás nélkül folytatódnak, akkor a hivatal nem sorolja be őket az állásigénylők közé – mondta el Jana Lukáèová, a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ munkatársa.

Hangsúlyozta: az elsőfokú főiskolai végzettség megszerzésétől a második fokozatra való beiratkozásig tartó időszak a polgár hivatására való folyamatos felkészülése idejének számít. Van azonban egy bökkenő, a diáknak azon naptári év végéig be kell iratkoznia a további tanulmányaira, amikor az előző fokozatú végzettségét megszerezte. Ellenkező esetben teljesítenie kell azt a kötelezettségét, mintha a főiskolai tanulmányait befejezte volna.

Forrás: Pravda.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS