2022. március 23., 09:28

Bésen kopjafát avattak

Az Ung-vidéki Bés községben évek óta nem ünnepelték meg a márciusi ifjak, a forradalom és a szabadságharc emlékét. Az elmúlt vasárnap a szép számban összegyűlt helyiek és környékbeliek a meghívott vendégekkel elsőként az ünnepi istentiszteleten vettek részt, Tirpák István református lelkész igehírdetésével.  Ezt követően a templomkertben felavatták a község kopjafáját.

Kopjafa Bés
Médialapozó
Fotó: Molnár Gabriella

Az ünnepi műsort a nagykaposi Cantabile Kamarakórus nyitotta meg. 

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
Cantabile Kamarakórus

Egy kisdiák előadásában Túrmezei Erzsébet Márciusi álom c. verse hangzott el.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
Túrmezei Erzsébet Márciusi álom c. verse is elhangzott

Bés község polgármestere, Zsiro Attila köszöntötte Magyarország Kassai Főkonzulátusát képviselő Buczkó István konzult, Trudics Andreát, Szegi község polgármesterét, Óváry Tamást az MKP Nagymihályi Járás elnökségi tagját, nagytiszteletű Tirpák István helyi református lelkipásztort, a környező falvak polgármestereit, egyházi képviselőit és a nagykaposi Cantabile Kamarakórus tagjait.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
Zsiro Attila polgármester ünnepi beszéde

Ünnepi megemlékezésében röviden felelevenítette az 1848/49-es események szellemiségét. „A magyar forradalom hőseinek a hazájuk volt a legfontosabb. Önrendelkezésükért harcoltak. Azért, hogy sorsukról ne mások döntsenek, hanem ők maguk, helyben.  Ezt nem kellene elfelednünk, hiszen szüleink szülőföldünk, lakóhelyünkön neveltek fel bennünket . Ezt a kötődést nem lehet elvenni, kivájni az emberi szívből, büszkének kell lennünk rá, bárhová is vigyen bennünket a sors. Legyenek büszkék szülőfalujukra, építsék azt szeretettel“  - mondta.

A Cantabile Kamarakórus előadásában, Kossuth Lajos verbunkját követően nt.Tirpák István lelkipásztor leleplezte a kopjafát.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
A kopjafát nt. Tirpák István református lelkész leplezte le

A polgármester megosztotta a közönséggel a kopjafaállítás előzményeit. Évek óta szerettek volna már egy helyet a faluban, ahol minden évben megállhatnának emlékezni, koszorúzással tisztelegni elődeink, a magyar ősök előtt. Igy az elmúlt években párszor már felmerült egy kopjafa állításának gondolata. Ez ugyanis egy jelkép, ami az emlékezésen túl összetartó, közösségépítő üzenetet is hordoz. A helyi egyházközség presbitériumával való egyeztetést követően a kopjafa legméltóbb helyére, a templomkertbe került.  A magyar forradalom és szabadságharc 174.évfordulójára állíttatta a falu, saját forrásból.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
A fafaragó Balla Lajos üzenetét tolmácsolják

Balla Lajos fafaragó sajnos betegség miatt személyesen nem vehetett részt művének felavatásán. Balog Aranka, a helyi önkormányzat képviselője tolmácsolta üzenetét. Ebből megtudhattuk, hogy a kopjafa a régi idők harci sírjele. A csatában elhunyt harcos sírhantjára leszúrták szálfegyverét, a kopját, amire a sisakját helyezték. Az eltelt évszázadok alatt a kopjafára díszes motívumokat faragtak eleink. A világon egyedüli nemzetként, nekünk, magyaroknak van Szent István által felszentelt virágunk, az Árpád-kori magyar tulipán. A bési kopjafát legalsó motívumként ez díszíti, fölötte a termékenység díszes motívuma, majd pedig a darumadarat ábrázoló községi címer. A dátumokat körülölelő motívum a Napot jelképezi, e fölött a magyar nemzeti címer, amit tulipánmotívumok ölelnek körbe a maradék 3 oldalon. A kopjafa legfelső elemeként az egyszerű emberek jelképe, a süveg látható, a katonák jelképeként pedig a csillag.

Buczkó István konzul ünnepi köszöntőjében utalt a magyar történelem dicsőséges napjaira.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
Buczkó István konzul 

Mint mondta,

ezek a harcok, sajnos rendelkeznek egy közös vonással: az adott időben elbuktak. Mégis azt kell megtanulnunk belőle, hogy a kudarcok által megerősödünk, megedződünk."

Az 1848/49-es eszmék a mai korban újra aktualitást nyernek. Ennek kapcsán a konzul úr az ünneplő közönségnek felolvasta Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a határon túli magyarokhoz intézett üzenetét, melynek legfőbb gondolatai a következőek voltak:

„Legyen béke, szabadság és egyetértés! Jókai Mór 174 évvel ezelőtt így foglalta össze, mit kíván a magyar nemzet. Mi magyarok azóta is ezekkel a szavakkal tudjuk leírni mindazt, amire vágyunk.  Békét akarunk a minket körülvevő szűkebb és tágabb világban, az önrendelkezés szabadságát saját életünk alakításához és egyetértést, hogy a velünk élő népekkel közösen biztos jövőt építhessünk magunknak a Kárpát medencében. 1848 szellemi örököseiként ma együtt állunk ki és nyújtunk segítő kezet bajbajutott és a háború elől menedéket kereső kárpátaljai testvéreinknek.  Számunkra az a természetes, hogy bezárjuk az ajtókat, otthonainkat felforgató ideológiák előtt, de szélesre tárjuk a kapukat, amikor a magyar nemzet segítségre szoruló tagjai vagy az életükért futó emberek kopogtatnak rajta. A forradalom és a szabadságharc napjainak fényében tisztán látjuk, merre vezet ma a magyar nemzet közös útja. 1848 hőseihez igazodva mi is olyan világot akarunk, amelyben békében és biztonságban élve nem csak szabadok, de szabad magyarok is lehetünk. Ezért ahogy ők is tették, úgy nekünk is ellen kell állnunk minden olyan külső nyomásnak  és belső megosztási kísérletnek, amely veszélybe sodorná, amit közösen építettünk.”

Zárásképpen pedig megköszönte a határon átívelő összefogást, ami bebizonyította, hogy egyetlen magyar sincs egyedül.

Az ünnepi beszédek sorát Bés testvértelepülésének, a 300 fős Tokaj-hegyaljai Szegi község polgármestere folytatta. Többek között azt kívánta, hogy a hasonló ünnepi alkalmak, összejövetelek alkalmat teremtsenek arra, hogy megtaláljuk azt, ami összeköt bennünket, magyarokat.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
Trudics Andrea, Szegi község polgármestere

Óváry Tamás, az Összefogás MKP Platformjának Nagymihály járási elnökség nevében többek között utalt arra is, hogy Bésben már lesz egy hely, a kopjafa, ahol hitet és erőt meríthetünk történelmünkből, őseink küzdelmeiből, példamutatásából. Lesz egy emlékhely, ami bizonyítja, nem feledjük gyökereinket, hagyományainkat, anyanyelvünket és hitünket sem.

Kopjafa Bés
Fotó:  Molnár Gabriella
Óváry Tamás, az Összefogás MKP platformjának Nagymihály járási elnöksége nevében

A koszorúzást követően a kopjafa református áldásban és katolikus szentelésben részesült. Zárásképpen az ünneplő tömeg a Cantabile Kamarakórus vezénylete mellett elénekelte nemzeti imánkat.

 

Kopjafa Bés
+19 kép a galériában
Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.