Átadták a dunaszerdahelyi városi díjakat

2020. augusztus 22., 13:31
Reczai Lilla

A dunaszerdahelyi Szent István nap alkalmából megrendezték a városi díjak ünnepélyes átadását, amelyre tavasszal a koronavírus-járvány miatt nem került sor. A városi díjátadót a Szent György napi rendezvénysorozat részeként tartják számon, de az önkormányzat az idei évben augusztus 20-án, Államalapító Szent István király napján tartotta meg a jeles ünnepélyt.

Fotó: Reczai Lilla

A tizenegyedik alkalommal megrendezett díjátadón Bertók Tóth Katalin, Bertók István és ifj. Derzsi György kultúrműsorát hallgatta meg a közönség. Az eseményen részt vett Szilágyi Péter, Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, Jankovics Gyula, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének II. o. tanácsosa, főtisztelendő Kiss Róbert atya, a Nagyszombati Érsek általános helynöke, Dunaszerdahely Város polgármestere, Hájos Zoltán, valamint a város alpolgármesterei, A. Szabó László és Karaffa Attila, továbbá a Városi Hivatal vezetője, Bubniak Júlia és a Járási Hivatal elöljárója, Deraj Mihály.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Balról jobbra: ifj. Derzsi István, Bertók Tóth Katalin, Bertók István

Hájos Zoltán polgármester ünnepi beszédében elhangzott, hogy a városi díjak szimbolikával bírnak, hiszen ezen elismeréssel köszönik meg a díjazottak áldozatos munkáját a közösségért és a sport területén elért kimagasló eredményeikért. Nem utolsó sorban példát mutatnak a fiataloknak, hogy érdemes a közért cselekedniük.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Hájos Zoltán polgármester

A Város Díszpolgára címet olyan Dunaszerdahelyen kívül élő személyiségek kaphatják meg, akiknek sokéves tevékenysége nagymértékben és jelentős módon járult hozzá a város fejlődéséhez, gyarapításához, érdekeinek védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez odahaza és külföldön egyaránt.

2020-ban ezt a díjat főtisztelendő Kiss Róbert általános helynöknek ítélték oda a közösségért való odaadó és aktív munkásságáért.

A díjat Hájos Zoltán, Karaffa Attila, A. Szabó László és Bokros Bianka diákpolgármester adta át a díjazottnak.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Főtisztelendő Kiss Róbert atya

Kiss Róbertet 1997-ben szentelték pappá, a pozsonyi Szent Márton dómban. 2000-től szolgált káplánként Dunaszerdahelyen, 2001-ben a dunaszerdahelyi plébánia kormányzójává nevezték ki. 2008-ban vált dunaszerdahelyi esperesévé. Az egyházmegye közössége és az egyházi javak felvirágoztatása fűződik a nevéhez. Idén nevezték ki a Nagyszombati Egyházmegye általános helynökévé. Kiss Róbert köszönőbeszédében elmondta, minden elődjének hálás, akik olyan közösséget hagytak hátra, akikkel öröm minden alkalommal találkozni.

A városi képviselőtestület három kategóriában ítélte oda a Pro Urbe díjat. A társadalmi élet, a kultúra és a sport kategóriában. Olyan személyeknek adományozható ez a kitüntetés, akik kiemelkedő eredményeket szereztek Dunaszerdahely város fejlesztésében, jelentőst alkottak a sport, a kultúra, az oktatás és nevelés, vagy a társadalmi élet egyéb területein.

Idén Pro Urbe díjban részesült Tóth László költő, a kultúra területén elért több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Tóth László költő

A budapesti születésű költő, dramaturg, szerkesztő és esszéíró első ízben 1969 és 1986 között volt Dunaszerdahely lakója, majd 1988-ban visszaköltözött a városba. Országos irodalmi szimpóziumokat szervezett, a Csallóköz hetilap felvirágoztatása fűződik a nevéhez, ott volt a Dunamenti Tavasz fesztivál kezdeményezői és létrehozói között. Tóth László a kortárs magyar irodalom összmagyar viszonylatban is ismert és elismert személyisége, aki egyúttal számos díj birtokosa. Tóth László megígérte, hogy Dunaszerdahelyt már sosem hagyja el, még, ha máshová küldenék őt, akkor sem. Mindig fájó szívvel hagyja el a várost, de örömmel tér vissza, ugyanakkor a legnagyobb örömöt mégis az itt maradás jelenti számára.

Pro Urbe díjat vett át Jarábik Gabriella pedagógus, múzeumigazgató, a társadalmi életben elért kimagasló eredményeiért.

1972-től Dunaszerdahelyen végezte óvópedagógia munkásságát. Később óvodaigazgató lett, ezt követően a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának alapítótagja, majd igazgatója. Tizenhat éven keresztül képviselőként aktívan bekapcsolódott a városi önkormányzat munkájába is. Dunaszerdahelyen alapította meg a Fókusz Irodalmi Színpadot, amely számos országos és nemzetközi sikereket ért el. 2014-ben a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa lett. Jarábik Gabriella beszéde során a magyar nyelv fontosságát hangsúlyozta, hogyan tanulták meg színjátszói nemcsak a csallóközi magyar nyelv használatát, hanem a szép magyar beszéd használatát is a diákszínpadban töltött évek alatt. Büszke a tanítványaira és arra, amit az elmúlt évek alatt sikerült létrehozni Dunaszerdahelyen.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Jarábik Gabriella pedaógus, múzeumigazgató

A HC DAC Dunaszerdahely kézilabda utánpótlásbázisának edzője, Mészáros Ildikó is Pro Urbe díjban részesült a sport területén szerzett kimagasló eredményeiért.

Mottója: ,,Embert, sportembert nevelni, jó kapcsolatokat létrehozni és ápolni ebben a zord világban.” Számtalan szlovák és magyar országos és nemzetközi eredményt ért el tanítványaival, edzőként sok gyermekkel megszerettette a kézilabdát. Mészáros Ildikó elmondta, ő nem a szavak, hanem a tettek embere, s ezt a gyerekekkel a pályán is megmutatják az ellenfélnek.

Fotó: Reczai Lilla
Mészáros Ildikó edző

A Dunaszerdahely Város polgármesteri díjra azon magánszemélyek és csoportok terjeszthetők fel, akik kimagasló eredményeket értek el a tudomány, a technika, a művészetek, a sport és az oktatás terén. Életmentő, vagy vagyonmentési akcióban vettek részt. Ebben az évben három díj került kiosztásra, az egyik Nagy Frigyes Dunaszerdahely korábbi alpolgármesterhez került, aki hosszú éveken keresztül dolgozott a város fejlesztése érdekében. A Dunaszerdahelyi Járási Egészségügyi Intézetben laboratórium vezető és járási fogtechnikus volt. Római katolikus hittanárként is tevékenykedett, 2010-től a Nemzetközi Szent György Lovagrend szlovákiai nagypriorja. Mint beszédében elhangzott, a város lelkiségének jóléte volt számára mérvadó, amiért kitartóan dolgozott.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Nagy Frigyes, volt alpolgármester

Polgármesteri díjat kapott a Vox Camarata kamarakórus, amely harmincéves jubileumot is ünnepelt. Ennek apropóján adta át a kitüntetést Hájos Zoltán a kórus jelenlegi vezetőjének, Gaál Zöld Ágnesnek és Miške Tomáš kórustagnak. 1990-ben kezdte meg működését és a kórustagok a dunaszerdahelyi zeneiskola tanárai közül kerültek ki. A női tagok mellé két férfiszólammal és taggal gazdagodott a Vox Camarata. 1998-tól egészen 2011-ig szünet állt be a kórus működésébe, majd Németh Borbála újra felkarolta az énekkart. 2016-ban Gaál Zold Ágnes vette át a karnagy szerepét, aki azóta szüntelenül próbál a tagokkal. A Csaplár Benedek VMK és a dunaszerdahelyi Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezete égisze alatt működik. Munkásságukkal erősítik a helyi magyarság identitástudatát, valamint színesítik a város zenei életét. Gaál Zöld Ágnes kiemelte a volt kórusvezetőket, és örömmel nyugtázta, hogy Dunaszerdahelyen számos kultúrára és zenére éhező ember él, akik vevők a muzsikára és a kórusmuzsikára is.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Gaál Zöld Ágnes és Miške Tomáš

Rajzák László 45 éve a dunaszerdahelyi kórház sebészorvosa.

Az orvosi egyetemet Kassán végezte, munkáját a töretlen jókedv és az empátia jellemzi. Közismerten elismertek dohányzás elleni megnyilvánulásai. Kórházi munkája mellett aktív társadalmi életet él, tanárként is dolgozott, a TUDOK tudományos felvidéki diákvetélkedő zsűrijének volt a tagja. A foci, a tenisz és a repülés nagy szerelmese. Polgármesteri díjban részesült, melynek átadásán a meghatottságtól csupán annyit tudott mondani, hogy sokkal könnyebb a műtőben állni és a levegőben repülni, mint ott állni a színpadon és meghatottság nélkül megélni a díjátadót.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Rajzák László sebészorvos

Hájos Zoltán ebben az évben egy Polgármesteri emléklapot is átadott, amelyet a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub érdemelt ki.

Hakszer Tibor klubelnök felszólalásában elmondta, hogy az elmúlt 50 évben ez a sportág méltóképpen képviselte Dunaszerdahelyt. Megalakult a női birkózás is, a klub büszke arra, hogy négy olimpián képviselték Dunaszerdahelyt a versenyzők. Számos éremmel gazdagodtak a birkózók, s a birkózó klub sikerei is azt bizonyítják, hogy a klubnak van múltja, jelene és jövője.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Hakszer Tibor klubelnök (Dsz. Birkózó Klub)

A város legkiemelkedőbb pedagógusai díjának és a legnépszerűbb pedagógus díjának átadásával zárult az ünnepély. Többéves hagyomány, hogy a város díjaival együtt tüntetik ki az év pedagógusát. A városi fenntartású alapiskolák és óvodák, valamint a többi iskola vezetősége javasol jelölteket a díjra. A város pedagógusai szavazással döntöttek az Év Pedagógusáról. Idén ezt a kitüntetést Pőcz Ildikó vette át, aki 1982-től dolgozott Dunaszerdahely intézményeiben, a pozsonyi Comenius Egyetemen végzett speciális pedagógia szakon. Preventív programokat szervez és módszertani képi könyveket készít az óvónők számára. Kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a fogyatékossággal rendelkező gyerekek és az egészséges gyermekek életét harmonikussá tegyék az óvodákban. Pőcz Ildikó elmondta, hogy a mai gyerekek nem mások, csupán másképpen kell hozzáállni a gyerekekhez, igényesebbnek lenni. Minden gyermeket meg kell ismerni, s megérteni óhajait, szükségleteit.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Pőcz Ildikó pedagógus

A városi önkormányzat kulturális és sportbizottsága kezdeményezte, hogy a nagyközönség is szavazhasson a város legnépszerűbb pedagógusáról. Az utolsó fordulóba hét jelölt került, név szerint: Duben Beáta, Ferdics Béla, Gaál Zöld Ágnes, Kállay Piroska, Pőcz Ildikó, Várady Andrea, Várady Zsuzsanna.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
A legnépszerűbb pedagógusok

A. Szabó László, az oktatásért felelős alpolgármester, Gútai László, a városi oktatási- és kulturális szakbizottság elnöke és Antal Ágota a díj megálmodója adták át a kitüntetést Várady Zsuzsannának. A kitüntetett tanár 1988 óta a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa, 2005-ben saját tapasztalatai alapján kidolgozta a Napsugarak programot, amelynek alapja a diákok képességeinek differenciált fejlesztése anyanyelv és matematika tantárgyakban.

Díjátadó-Dunaszerdahely
Fotó: Reczai Lilla
Várady Zsuzsanna pedagógus

A díjátadó végén a jelenlévők együtt énekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Kövesse facebook oldalunkat is!