ITT ne igyál vizet! - Polgári kezdeményezés az ivóvízért

ma7 2018. május 24., 10:52

A Mi Vizünkért Polgári Társulás május 14-én indította el az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezést, amellyel fel szeretnénk hívni az ivóvíz minőségével kapcsolatos folyamatos szlovákiai problémákra a figyelmet.

A kezdeményezés célja felkelteni a nyilvánosság érdeklődését

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés célja Szlovákia lakosainak mozgósítása, hogy támogatásukkal segítsék a vízvédelemmel kapcsolatos fenntarthatatlan állapot megoldását. Juraj Johanides rendező bevonásával videófilm-sorozatot készítettek, amelyben ismert személyiségek szólalnak meg, hogy felkeltsék a nyilvánosság érdeklődését a vízvédelem rendszerének működése, valamint a lakóhelyükön és környékén található ivóvíz minősége iránt.

A kampány része egy online aláírásgyűjtés elindítása, valamint a kezdeményezés anyagi hátérének biztosítása, amelyet a közösségi finanszírozás (croAfounding) módszerével szeretnénk elérni.  A petícióval szeretnénk elérni az ivóvíz és a kertlocsolásra használt vízminőségének a kivizsgálását; a vízcsapból nyert víz minőségére vonatkozó teljes és időszerű információk megjelentetését; az ivóvizünk forrását jelentő talajvíz és a felszín alatti vizek védelmének biztosítását.

A croAdfunding kampány olyan módszer, amely által a lakosok anyagilag hozzájárulhatnak településük ivóvizének folyamatos ellenőrzéséhez. Ezek az elemzések akkreditált laboratóriumokban történnek. Az elemzések eredményei folyamatosan nyilvánosságra kerülnek.

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés egyben lehetőséget ad Szlovákia polgárainak, hogy hozzájáruljanak a víz minőségi és akkreditált elemzéséhez a lakóhelyükön. A Mi Vizünkért Polgári Társulás biztosítja a minőségi vízlevételt és -vizsgálatot. A kampány eredményei folyamatosan nyilvánosságra kerülnek a társulás honlapján.

Az ivóvíz minősége romlik Csallóközben

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés arra a szomorú tényre reagál, hogy bár a Csallóközt védet vízgazdálkodási területté nyilvánították, az ivóvíz minősége romlik ebben a régióban. Ennek okai többek közt a rendszertelenül ellenőrzött és megoldatlan környezetvédelmi problémák, az növényvédelmi vegyszerek túlzott használata, a nem jól szigetelt, szivárgó szemétlerakatok, a víztározók mentén zajló ellenőrizetlen erdőirtások. Ezek a problémák nemcsak a Csallóközt érintik, hanem Szlovákia más területeit is.

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy épp a víztározó közelében élő embereknek nincs tiszta ivóvizük. Az aláírásgyűjtésről és a croAdfunding kampányról további információk a Zanašuvodu.sk oldalon olvashatók. 

A Mi Vizünkért Polgári Társulás
A Mi Vizünkért PT spontán módon jött létre szakértők, aktivisták és elkötelezet helyi lakosok politikától független csoportosulásaként.  A PT célja figyelmeztetni a laikus és a szakmai nyilvánosságot az ivóvízzel kapcsolatos Szlovákiában felvetődő problémákra. A Mi Vizünkért PT készen áll arra, hogy hozzájáruljon a vízgazdálkodás kiegyensúlyozott állapotának megteremtéséhez országunkban.
A PT tevékenysége elsősorban az ivóvizünk és egészségünk védelme terén tapasztalható rendszerszintű problémák megoldására irányul. Kezdeményezésük része két, jelenleg folyamatban lévő részletes elemzés elkészítése: a szlovákiai ivóvíz állapotának vizsgálata, valamint annak felmérése, hogy milyen az ivóvízforrásként szolgáló talajvíz és a felszín alatti vizek védelmének jelenlegi helyzete. 
Fontosak számukra a konkrét megoldások. Céljuk egy olyan megoldási javaslat kidolgozása erre a négy területet érintő problémára, amely nemcsak jogilag alátámasztott, hanem reálisan és gyakorlatilag is megvalósítható.
A Mi Vizünkért Polgári Társulás kezdeményezése nyitva áll mindenki számára, aki részt szeretne aktívan venni a talajvíz és a felszín alatti vizek védelmében, és az ivóvíz minőségével kapcsolatos problémák megoldásában.
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS