Folytatódik a Baross Program - Nagy léptékű támogatások érkeznek

ma7 2019. január 22., 14:32

A Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. új pályázati felhívást tett közzé a határmenti közös mezőgazdasági beruházások támogatására. A vissza nem térítendő támogatás a magyar-szlovák határ menti térségben működő kis-, és középvállalkozások számára teremt lehetőséget.

2019 elején, a magyar kormány jóvoltából folytatódik a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program.
Míg az első kiírásban a mikro- és kisvállalkozókra összpontosított a program és ez több mint
1500 nyertest jelentett, ami több mint 90%-os nyerési ráta, addig ebben a kiírásban főleg a
nagyobb méretű vállalkozások lehetnek érdekeltek. A jelenlegi kiírás a mezőgazdaságra és
élelmiszeriparra koncentrál, ezen belül főleg az elsődleges mezőgazdaságot művelő gazdákra
és a különféle élelmiszer feldolgozó üzemekre helyezi a hangsúlyt.

Mivel más jellegű pályázatok kerültek kiírásra, mint az első körben,

így a lebonyolító szerv is változott. Ebben a pályázati körben a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat látja el, valamint írja ki, kezeli és dolgozza fel a pályázatokat.

A Baross Alapítvány a felhívás kidolgozásában nyújtott szakmai tanácsadást, valamint figyelemmel kísérte, hogy a felhívás megfelelő összhangban legyen a Baross Terv prioritásaival és célkitűzéseivel.

A felhívás legfeljebb 30 napig lesz nyitva.

Olyan vállalkozók tudnak pályázni a felhívásban, amelyek a fentebb említett szektorban tevékenykednek és van egy magyarországi partnerük is, amellyel közösen létrehoztak, vagy jelen kiírás alatt létrehoznak egy Szlovákiában működő jogi személyiséget, tehát projektcéget.

A jelen kiírás a határmenti járásokra összpontosít, így mind a két országból azon cégek érdekeltek, amelyek ezen járások egyikében tevékenykednek. A cél, hogy megerősödjen a határmenti, magyarok által is lakott járások gazdasága, ugyanakkor a pályázatnak köszönhetően határon átívelő gazdasági kapcsolatok jöjjenek létre egyes vállalkozások között.

Pályázni lehet a határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló,

közös

a) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásokhoz, elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre, vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásra, vagy

b) mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz, melyek a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásra vonatkozik.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 22. 16:00.

A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezéshez szükséges mellékletek Itt>>> érhetőek el. 

A pályázat során a támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 50 %-a.

Az 1. a) pont szerinti mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházás esetén a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft. A támogatás maximális értéke: 500 000 Euró.

Az 1. b) pont szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházás esetén a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft. A támogatás maximális értéke: 500 000 000 Ft.

A rendelkezésre álló forrás: 3 500 000 000 Ft.

A pályázó tevékenységi köre (főtevékenység és/vagy melléktevékenység) a következő kategóriák: 01 - Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, 10 – élelmiszergyártás, 11- italgyártás, 46 – nagykereskedelem (gépjárműveken és motorbicikliken kívül), 47 kiskereskedelem (gépjárműveken és motorbicikliken kívül), 52 – raktározás és szállítást kiegészítő tevékenységek.

A felhívás keretében lehetséges ingatlanvásárlás, infrastruktúrafejlesztés, épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése, gyári technológiafejlesztés és immateriális javak beszerzése is.

A támogatásban részesülő Kedvezményezettnek vállalnia kell a projekt megvalósítási határidejét követő 2 éven belül a vissza nem térítendő támogatás minden 20 millió forintja után 1 új alkalmazott felvételét a célterületen (határozatlan időtartamú, teljes munkaidős munkaviszonyba), akinek bérezése eléri a megvalósítás helyszíne és a projekt iparága szerinti átlagkereset legalább 75%-át.

Ha a foglalkoztatással kapcsolatos vállalás nem teljesíthető, úgy a pályázónak integrációs feladatok ellátását kell vállalnia. A vállalás értelmében a Kedvezményezett új beszállítói szerződéseket köt, melyek összesített értéke meghaladja a támogatás összegét a fenntartási időszak végére. A Kedvezményezett vállalja, hogy a mindenkori piaci feltételek szerint vásárolnak fel.

Amennyiben a fenti követelmények teljesítése iparági, technológiai, vagy a beruházás helyszínére jellemző foglalkoztatási körülmények sajátosságai miatt nem lehetséges, úgy a pályázónak a pályázatában - a körülmények bemutatásával együtt – egyedi mérlegelést kell kérnie.

0 HOZZÁSZÓLÁS