Elhunyt Kolár Péter

hirek.sk 2017. március 30., 12:52
KASSA. Életének 71. évében ma délelőtt váratlanul elhunyt Kolár Péter, a Csemadok volt elnöke és főtitkára, a Thália Színház volt igazgatója, a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke, akit széleskörű kultúraszervező munkásságáért tavaly novemberben tüntettek ki a felvidéki magyarság legnagyobb elismerésével, a Pro Probitate - Helytállásért díjjal.

Kolár Péter 1947. február 3-án, Kassán született. 1966-ban érettségizett a kassai magyar tanítási nyelvű ipariskolában, majd a pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola hallgatója lett. 1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki és tanári oklevelet. Ezt követően Kassán tervezőmérnök, majd középiskolai tanár volt, 1980-1990 között a Csemadok Kassa-vidéki, illetve Kassa-városi titkára. 1990-ben átvette a Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadának – amelynek létrehozásában ő is jelentős szerepet játszott – vezetését, s elérte annak önállósítását Kassai Thália Színház néven. Egy négyéves időszakot leszámítva 2011-ig volt a színház igazgatója. 1993-ban részt vett a Duna Televízió létrehozásában. 1997-ben a Csemadok elnökévé választották, a tisztséget 2000-ig töltötte be. Ezután visszatért a Thália Színház élére, Kassára, ahol jelentős szerepet játszott a Márai Stúdió létrejöttében. Ebben az évben választották meg a Csemadok Kassai Városi Választmányának élére, amely tisztséget a halála napjáig betöltötte.

Kolár Péter munkásságát számos díjjal, elismeréssel jutalmazták. Egyebek mellett átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, a Magyar Köztársaság elnökének aranyérmét, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma életpályadíját, a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét, Kassa Megye Önkormányzatának díját és Kassa Főpolgármesterének Díját. Kolár Péter legutóbb a Pro Probitate-Helytállásért díjat is megkapta.

"Sok évtizeden keresztül szerveztem a szlovákiai magyar kultúrát, részt vettem több művészeti csoport munkájában, gyermekkoromtól hozzájárultam a Csemadok munkájához és bekapcsolódtam a szlovákiai magyar köz- és politikai életbe is. Annak ellenére, hogy életem folyamán több kisebb-nagyobb elismerésben is részesültem, soha nem gondoltam arra, hogy a legfényesebb hazai magyar kitüntetésnek tartott Pro Probitate díjat egyszer majd nekem ítélik. Nem sejthettem, hogy olyan névsort fogok gyarapítani, melynek egyéniségeire felnéztem és akik közül többen példaképemül szolgáltak és szolgálnak" - nyilatkozta portálunknak Kolár Péter.

Az alábbi összeállítással életének ezeket a megható pillanatait idézzük meg.

Kolár Péter a közösségért dolgozó értelmiségi volt, aki ugyanakkor aggódott is a felvidéki magyarság jövőjéért. Azt vallotta, hogy mindenkinek tudatosítania kellene, aki akár csak a legkisebb mértékben is szívén viseli a szlovákiai magyarság sorsát, mindannyiunk szellemi és fizikai „jólétét”, hogy ennek a közösségnek a jövőjéért mindannyian felelősek vagyunk. Hitte, ha mindenki teszi a dolgát, a közösség erőre kaphat. Ezt tette a számában már ugyancsak megfogyatkozott kassai magyarság megmaradása érdekében is. "Önbizalmat kell öntenünk mindazokba, akik már beletörődtek a „megváltoztathatatlanba” az asszimilációba, a magyarságtudat elhalványulásába. Meg kell szerveznünk a kassai magyarokat"  - mondta Kolár Péter, aki valóban, évtizedeken át rendíthetelten erővel és hittel szervezte a kassai magyarság közéletét.

Halála annál inkább megrendítő, hogy tudjuk, tele volt tervekkel, feladatokkal, célokkal. Év végén portálunknak még ezekről a terveiről nyilatkozott. "El kellene készíteni azt a kiadványt, amely az 1945(1949)-ös évtől kezdve összefoglalná a kassai magyar életet. Elemezni kellene, hogy miképpen váltak a kassai magyarok kisemmizettekké, hol és mikor voltak a töréspontok. Ha ezt rövid időn belül nem tesszük meg, ennek a hetvenéves időszaknak jó része feledésbe merül és a magyar kultúrtörténet szempontjából elvész. Legalább ugyanilyen fontos, hogy a kassai magyar színjátszás utóbbi 100 évéről is megjelenjen egy összefoglaló mű" - mondta terveit Kolár Péter. Ez a feladat már az utódokra vár. Az általa elvégzett sokrétű munka így is nagyon gazdag életművet mutat.

Kolár Péter személyében egy olyan közösségi ember távozott, aki munkabírásával, elkötelezettségével pótolhatatlan nemcsak a kassai magyar közösség, hanem az egész felvidéki magyarság számára.

Forrás: Hírek.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS