Parlamenti választás 1992

Dátum
Részvételi arány: 84,20%
Feldolgozottság: 100,00%

Szavazatok százalékos aránya

 • Pártok
  HZDS Hnutie za demokratické Slovensko
  SDĽ Strana demokratickej ľavice
  KDH Kresťanskodemokratické hnutie
  SNS Slovenská národná strana
  MKM - EGY Koalícia Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés - Spolužitie - Wspólnota - Soužití
  ODÚ Občianska demokratická únia
  SDSS Sociálnodemokratická strana na Slovensku
  DS - ODS Koalícia Demokratická strana - Občianska demokratická strana
  SKDH Slovenské kresťansko-demokratické hnutie
  MPP - MOS Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana
  SZS Strana zelených na Slovensku
  SZ Strana zelených
  SPI Strana práce a istoty
  KSS Komunistická strana Slovenska ´91
  ROI Rómska občianska iniciatíva
  ZPR - RSČ Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska
  SSL - SNZ Strana slobody - Strana národného zjednotenia
  SĽS Slovenská ľudová strana
  HZOS Hnutie za oslobodenie Slovenska
  HSD - SMS Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko
  HSS Hnutie za sociálnu spravodlivosť
  NALI Národní liberáli
  HZSP - SRÚ Hnutie za slobodu prejavu - Slovenská republikánska únia

A parlamenti mandátumok megoszlása