Parlamenti választás 1990

Dátum
Részvételi arány: 95,39%
Feldolgozottság: 100,00%

Szavazatok százalékos aránya

 • Pártok
  VPN Verejnosť proti násiliu
  KDH Kresťanskodemokratické hnutie
  SNS Slovenská národná strana
  KSS Komunistická strana Slovenska
  ESWMK Spolužitie-Maďarské kresťanskodemokratické hnutie
  DS Demokratická strana
  SZ Strana zelených
  SPV Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka
  SD Sociálna demokracia
  SSL Strana slobody
  DÚRS Demokratická únia Rómov Slovenska
  HČP Hnutie československého porozumenia
  VDSRS Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku
  SB Slobodný blok
  ČSS Československá strana socialistická
  ČSDF Československé demokratické fórum

A parlamenti mandátumok megoszlása