2021. június 3., 13:06

Irány a Tudományos Diákköri Konferenciák világa!

A Sapientia Hungariae Alapítvány HTDK – TDK Határok Nélkül programjának köszönhetően a felvidéki magyar hallgatóknak és oktatóknak már közel két évtizede lehetőségük van részt venni a Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) különböző fordulóin – akár megfigyelőként, akár előadóként, témavezetőként vagy zsűritagként. 2020 októberében a Selye János Egyetem, a Miskolci Egyetem és a veszprémi Pannon Egyetem között nagyon szoros döntést követően, mindösszesen egy szavazatnyi különbséggel dőlt el, hogy a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi szekcióját itt Komáromban, a Selye János Egyetemen szervezhetik meg 2023-ban.

Selye Egyetem - Tudományos Diákköri Konferenciák

Ráadásul Magyarország határain kívül ez egyedülálló lehetőség, hiszen korábban csupán más tudományterületek kapcsán került a szervezés a határon túlra – például az idei 35. OTDK Biológia szekciójának szintén egy külhoni, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem adott otthont.

Hogy miért érdemes a hallgatói életbe e téren is aktívan bekapcsolódni és hogyan is zajlik egy konferencia a színfalak mögött? Csiba Péter, az SJE GIK dékánja és Antalík Imre, az SJE GIK tanulmányi dékánhelyettese válaszolt.

A TDK elsősorban egy konferencia és csupán másodsorban verseny. A legfontosabb feladata a tudományos utánpótlás nevelésében betöltött szerep. A verseny része hajtóerőt biztosít ahhoz, hogy minél magasabb színvonalú, értékes dolgozatok szülessenek. Ezen felül a hallgatók és oktatók közti szakmai kapcsolatok épüléséhez is serkentő terepként szolgál – több ezer hallgatót és oktatót megmozgatva az egész Kárpát-medencében.”

A résztvevők ráadásul a megkezdett szakmai munkához hiteles visszajelzést kapnak a konferencián megtapasztaltak alapján. A zsűri tagjai közé a felsőoktatási intézmények olyan személyeket javasolnak, akik vállalják a dolgozatok bírálatát – ez idén az 50 szekcióra körülbelül 200-250 oktató bevonását jelentette.

Selye Egyetem - Tudományos Diákköri Konferenciák
Hagyomány, hogy a szervező intézmény oktatói csak póttagként vesznek részt a zsűrizésben. Továbbá az is fontos szempont, hogy a tagozati zsűrinek ne legyen olyan tagja, ahol az előadó hallgató intézménye és a zsűri tagjának intézménye azonos.”

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a legtöbb kolléga bekapcsolódik valamilyen formában a TDK lebonyolításának folyamataiba. A témavezetői szerepkör mellett a bírálói és szervezési folyamatok is fontosak ahhoz, hogy létrejöhessen e szakmai rendezvény.

A versenyzők egy hosszú, szisztematikus tevékenység többlépcsős folyamatának eredményeként állhatnak a pódiumra. A kutatási témát az oktatók is kiírhatják, de a hallgatók is felkérhetik őket a konkrét kutatási tevékenységük irányításában. Ha a hallgató a dolgozatot a TDK egyetemi fordulójában a zsűri előtt sikeresen prezentálja, ajánlást kap a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára (FTDK). Ezután pedig már csak a legjobb munkák jutnak tovább az országos megmérettetésre.”

A Selye János Egyetemnek sikerült az elmúlt évek alatt növekvő tendenciával bekapcsolódnia a konferenciákba, ami alapvetően sikerként könyvelhető el.

A közgazdaságtudományok terén szinte megháromszorozódott a résztvevők száma az egyetemi fordulón. Céltudatos tevékenységünknek hála sikerült mozgósítanunk a diákokat is a tudományosság terén.”

Az SJE hallgatóinak konkrét jeles eredményeiről a kar weboldalán lehet részletesen tájékozódni.

„Legutóbb egy 2. hellyel díjazott dolgozatunk és egy különdíjasunk is volt – utóbbira a tagozati zsűri tesz javaslatot, majd erről a fő zsűri hoz döntést.”

Selye Egyetem - Tudományos Diákköri Konferenciák

A háromnapos rendezvény megszervezése minduntalan széleskörű összefogást igényel, ahol kísérő programok is helyet kapnak – és ez a két év múlva esedékes konferencián sem lesz másként. A közel 1000 fős résztvevői kör megismerheti az SJE intézményei mellett a Duna két partján elterülő komáromi térséget is, melyet a felvidéki magyar kultúrával, ízekkel, valamint a mindennapokkal és hagyományokkal átszőve mutatnak majd be a látogatóknak.

Szeretnél Te is részese lenni e különleges eseménynek? Jelentkezz hozzánk 2021. június 30-ig és csöppenj bele a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának aktív napjaiba! Irány a felveteli.ujs.sk weboldal! 
Megosztás
Címkék