2020. április 10., 14:56

Hálás vagyok, amiért ilyen tanári karba csöppentem

Miután  idén a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Díját, amellyel az átlagon felüli teljesítményt nyújtó pedagógusokat becsülik meg, nem tudták méltó körülmények között a rozsnyói pedagógustalálkozón átadni, ezért a jutalmazottakat portálunkon szeretnénk  néhány szóban olvasóinknak bemutatni. 

Médialapozó
Berczikné Szabó Erzsébet

A kelet-szlovákiai magyar pedagógusok közül a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola magyartanára, Berczikné Szabó Erzsébet másodmagával részesült elismerésben  a Tehetségek felkarolásáért és gondozásáért kategóriában.

Erzsébet 28 éve tanít Nagyszelmencen, lényegében azóta, hogy Kárpátaljáról ismét hazatért ősei földjére.  Egyetemi tanulmányait Ungváron végezte. A Lizanec Péter vezette tanszékük viszonylag kis diáklétszámmal, ám annál nagyobb igényességgel működött. A Magyar Filológia Tanszéknek olyan tanárai voltak, mint pl. Gortvay Erzsébet, Kótyuk István, Fodó Sándor, Horváth Katalin...Erzsébet tanulmányai befejeztével  az Ungvári Hungarológiai Központban kapott munkát, majd 1991-ben férjhez ment és áttelepült Nagykaposra. Ekkor kezdte el pedagógiai pályafutását. A többiről már ő számol be!

Itt egy remek hangulatú tanári kar legifjabb tagja lettem. Szeretettel fogadtak, és azóta is kitűnően érzem magam. Az évtizedek során mindössze annyi változás történt, hogy mára én lettem a kollektíva doajenje. Ma is hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen emberek közé csöppentem.

Miért lett épp pedagógus?

– Gyermekkori álmom arról szólt, hogy gyógyítani fogok, de fiatalabb unokatestvéreimet  már gyerekként is szívesen oktattam, és a felnőttek úgy ítélték meg, hogy jól csinálom. Ehhez még az olvasás nagyfokú szeretete is társult, s végül tanári képesítést szereztem.

Kérem, mutassa be iskoláját olvasóinknak!

– Hozzánk mintegy 160 diák jár helyből illetve a környező településekről. Vegyes szociális háttérrel, felkészültséggel, érdeklődéssel, akik között mindig akad hol több, hol meg kevesebb tehetséges gyerek. Intézményünk az utóbbi években külsőleg, állományában és felszereltségében egyaránt megújult, minden adott hát a sikeres munkához. Az iskola vezetése maximálisan támogatja a tehetségek felkarolását, sohasem fordult elő, hogy  pénz hiányában le kellett volna mondanunk egy-egy szereplést.

Miután a magyar nyelv és irodalom mellett még történelmet oktatok, elsősorban nyelvi, irodalmi és történelmi versenyekre készítem a diákokat. Rendszeresen ott vagyunk az Országos Helyesírási Versenyen Érsekújvárban, de bekerültek diákjaink a Kárpát-medencei forduló döntéjének legjobb 18 résztvevője közé is. Megmérettetünk a Szép Magyar Beszéd és a Tompa Mihály Szavalóverseny országos döntőiben is. Tapasztalatom szerint tanulóink leginkább a Petőfi Sándor Irodalmi Versenyt kedvelik, amelyet - két kategóriában - az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziuma  a Baár-Madas Református Gimnáziummal karöltve szervez. Az utóbbi 4 esztendőben mindig sikerült megszereznünk a győzelmet. Ez a vetélkedő megtanítja a gyerekeket figyelmesen olvasni, megtapasztalhatják az egészséges versenyszellemet, sőt három nap alatt Budapest legfontosabb látnivalóit is megismerhetik.

Ott vagyunk a bibliaismereti versenyeken, sikerrel bekapcsolódtunk a Szent László, a Mátyás király, a II. Rákóczi Ferenc éve kapcsán tartott vetélkedőkbe. Rendszeresen megfordulunk az évente Oroszlányban tartott történelmi versenyen, ahol voltunk már elsők is.

Nemcsak mi utazunk, hozzánk is érkeznek diákok a Dobó Istvánról elnevezett nemzetközi vetélkedőre, amelynek első három helyezett csapata részt vehet egy egri kiránduláson.

Tavaly az egyik diákunk, Köblös Vivien a pedagógusszövetség egyéni tehetségdíját is elnyerte.

Évente mintegy 10 versenyen indulunk gyerekeinkkel, és iskolánknak minden évben szerzünk néhány elismerést.

img_20190614_102129.jpg
Az iskola épülete és névadójának szobra

 

img_20190614_102129.jpg
+1 kép a galériában
Megosztás