2020. május 5., 12:35

Alapiskolai beíratások a Losonci járásban

Április 30-án lezárultak az alapiskolai beíratások, de a pedagógusok még szeptemberig várják a jövendő kiselsősöket. A koronavírussal kapcsolatos rendkívüli állapot ugyanis rányomta a bélyegét a szülőkkel való kapcsolattartásra, emiatt néhányan nem tettek eleget a beíratási kötelezettségnek.

Fotó: Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörsíd

A Losonci járás füleki és losonci magyar tannyelvű alapiskoláinak beíratási adatairól portálunkon már korábban beszámoltunk. Most a falusi alapiskolák igazgatóit kérdeztük, náluk hogyan alakul szeptembertől az elsősök száma.

ragyolci teljes szervezettségű alapiskola magyar és szlovák osztályokkal működik. Idén 8 kiselsőst írattak be szüleik a magyar tagozatra. Tóth Orsolya, igazgató, a ma7-nek elmondta: várhatóan ez a szám a későbbiekben még nőni fog, így egy első osztályt mindenképpen tudnak nyitni.

Az intézmény összlétszáma 218, ebből 171-en járnak a magyar tagozatra.

Az iskolán az alsó és a felső tagozaton is működik speciális osztály, ahova a nagyobb odafigyelést igénylő, oktatási nehézségekkel küzdő diákok járnak. Velük speciális pedagógusok foglalkoznak. De vannak integrált gyerekek is, akik individuális tanterv szerint tanulnak a többiekkel

- tudatta az igazgató.

nagydaróci alapiskola a ragyolcihoz hasonlóan szintén teljes szervezettségű, magyar és szlovák tagozattal működik.

Az intézmény jelenlegi összlétszáma, 93, ebből 83-an a magyar tagozat diákjai. A magyar első osztályba 11 kisdiákot várnak szeptembertől.

Átlagosan hét beíratottunk szokott lenni, úgyhogy ezzel a számmal mindenképpen elégedett vagyok. Így egy magyar első osztályt tudunk nyitni, nem szükséges az összevonás

- mondta el Balázs Mária, igazgató. Az alapiskolába nagyszámú hátrányos helyzetű diák jár, emiatt a művészeti és a technikai nevelésre helyezik a hangsúlyt.

Az iskolán belül működik művészeti alapiskola, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeket oktatjuk rajz, ének és tánc szakon. A jövőbe nézve valószínűleg még egy hasonló iskola nyitja meg kapuit az intézményen belül, mert van rá igény. Vélhetően az előbb említett tárgyakat irodalmi színpaddal és média szakkal bővítjük

- tette hozzá.

A környező falvak kisiskoláiban javarészt 3-8 elsőssel számolnak szeptembertől.

Hajdók Hajnalka, a fülekkovácsi alapiskola igazgatója elmondta: intézményükbe négy elsőst írattak be szüleik.

Összesen 23 diákunk van. Az iskola erőssége a családias légkör, melynek köszönhetően a gyerekeknek pozitív megerősítést, biztonságot nyújtunk, amit anyaként is a legfontosabbank tartok

- nyilatkozta, hozzátéve: hogy emellett természetesen a képességeikhez mérten biztos alapokat is szereznek a tanulók.

sídi alapiskola nem küszködik gyermekhiánnyal. A járás kisiskolái közül egyedüliként

85 tanulóval rendelkezik. Idén 8 gyermeket írattak be szüleik az első évfolyamba.

10 elsőssel számoltunk, de a mostani helyzetre való tekintettel ez a szám még nőhet

- mondta el Mag Anita, igazgató. Hozzátette továbbá, hogy az intézmény pedagógusai a tehetségek felismerésére és gondozására helyezik a hangsúlyt. A képzőművészet terén nagyon sikeresek a diákjaik. Nemzetközi és országos versenyeken érnek el kimagasló eredményeket, illetve a mesemondást is erősségként említi. Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyről első díjakkal és különdíjakkal térnek haza a gyerekek évről-évre.

Fülekpüspökiben a tavalyi évhez képest csökkent a beíratottak száma.

Öt elsősre számítottunk, eddig hármat írattak be szüleik. Viszont ennek az áldatlan állapotnak is betudható, hogy a szülők elkényelmesedtek, és mivel az iskola és óvoda zárva tart, nincs aki noszogassa őket. Úgyhogy lehet, hogy szeptemberig még felocsúdanak

- nyilatkozta Tóth Júlia, igazgató. A fülekpüspöki alapiskola ars poetikája, hogy a szülőkkel minél szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki. Rengeteg közös programot szerveznek és igyekeznek a szülőkkel minél többet együtt dolgozni. Az iskola jelenlegi létszáma 34.

Pál Erzsébet, a csomai kisiskola igazgatója 4 elsősről számolt be.

Az iskola teljes létszáma 24. Mivel a tanulók mindegyike szociálisan hátrányos helyzetű, a gyermekek felzárkóztatásához nagy szükség volt az asszisztensre, akinek a foglalkoztatását projekten keresztül biztosítjuk. Fontosnak tartom továbbá, hogy minél több rendezvényen, versenyen is képviseltessük magunkat

- ecsetelte az igazgató.

Csákányházán 13 elsőssel számolnak szeptembertől. Az iskola tanulóinak száma 58 fő, így nincs probléma az utánpótlással.

Nagyobb gond, hogy a diákok többsége szociálisan hátrányos helyzetű családból származik. Csákányházán nincsenek egybevont évfolyamok, amit az igazgatónő, Bali Renáta erősségként említ, mivel ezáltal a foglalkozások koncentráltabbak. A nulladik osztály szintén előnyt jelent.

A jelenlegi adatok ismeretében Bolgáromban 3 elsőst, Füleksávolyban 1 elsőst, Bénán 4 elsőst, Galsán pedig 5 magyar elsőst várnak szeptemberben. 

Megosztás
Címkék