A buktatás ne legyen büntetés, ha valaki kimaradt a távoktatásból. Hányan kényszerülnek osztályt ismételni a tanév végén?

2021. június 27., 11:21
ma7 | TASR

Az oktatási tárca vezetője az idei tanév végén sem számít több évfolyamismétlésre.

Branislav Gröhling
Fotó: TASR

A jövő héten átveszik évvégi bizonyítványaikat az alap- és középiskolák tanulói. Többezer diáknak azonban kevés öröme lesz az értékelés átvétele után.

Az elmúlt években átlagosan mintegy tízezer diák kényszerült évfolyamismétlésre. Gröhling az idei évben is hasonló adatokat vár.

A miniszter várakozásai szerint az évismétlők száma ugyan magasabb lehet, mint tavaly, de nem haladja meg az elmúlt évek átlagát. Gröhling reméli, hogy a pedagógusok egyénileg bírálják el, milyen esetben indokolt az évismétlés.

Ezzel szemben Alžbeta Štofková Dianovská, az országos tanfelügyelet vezetője azzal számol, érzékelhetően növekedni fog a megbuktatott diákok száma.

Dianovská arra kéri a pedagógusokat, az évismétlés ne legyen büntetés azokkal a tanulókkal szemben, akik a járványhelyzetben nem kapcsolódtak be a távoktatásba. Az országos tanfelügyelet vezetője szerint a buktatásnak csak abban az esetben van értelme, ha remélhető tőle pedagógiai haszon. Ha a tanfelügyelet kiszáll az adott iskolába, a buktatást az intézménynek minden esetben alá kell támasztania.

Ha a diák egy, esetleg két tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, lehetősége van komisszionális vizsgán javítani. Ha ennél több tantárgyból került ötös a bizonyítványába, automatikusan osztályt ismétel.

Kövesse facebook oldalunkat is!