A Nemzetközi Rovás Alkotóközösség kiállítása a Limes Galériában

2018. április 21., 08:07
Nagy Miskó Ildikó

A Nemzetközi Rovás Alkotóközösség, az eNRA legújabb kiállítása Rozsnyó és Kassa után április 20-án, a 27. Komáromi Napok „előzöngéjeként” a Limes Galériában nyílt meg. A 12 képzőművész, köztük négy Munkácsy- és egy Kossuth-díjas alkotó festményei, szobrai, grafikái, fotói és absztrakt kompozíciói május 15-ig szemrevételezhetők a sajátos hangulatú, egykori katonatemplomban.

Farkas Veronika, a házigazda galéria igazgatója üdvözölte a tárlatnyitón megjelent művészeket, továbbá az alkotóközösség tagjait, Stubendek Lászlót, Komárom polgármesterét, valamint a Duna két partjáról érkezett látogatókat. Elismerően szólt az eNRÁt 2012-ben megalapító, többféle művészeti ágra fókuszáló Rovás polgári társulásról és „motorjáról”, Szabó Ottó kassai festőművészről. Az 1994-ben létrejött Rovás (alapító tagjai: Szabó Ottó, Lukács Zsolt, Rácz Noémi) eredeti központja Szepsiben volt, ahol sikeresen működtette a Rovás Városi Galériát. 2010-től pedig a kassai Löffler-villában van a székhelye.

Szabó Ottó párjától, a kiállított anyagot bemutató Kovács Ágnestől megtudtuk, hogy már 2012 előtt is igyekeztek a nagyközönségnek bemutatni a Rovás alappillérét jelentő nyári alkotótáboraik termését.

„A legutóbbi nyári tábor már a 8. volt a sorban, és csakúgy, mint a korábbi években, mindig 3 helyszínen (Erdélyben, Magyarországon és idehaza), összesen 3 hétig tartott egy-két hét megszakítással“ – hangzott el. Hozzátéve: az eNRA megalakulását egy évek óta összejáró, együtt alkotó, gondolatokat cserélő s a többiekkel közösséget vállaló csapat ösztönözte. Az alkotóközösségnek 40 tagja van, ám tagsága ismert és kevésbé ismert művészekkel, valamint pályakezdőkkel és diákokkal is folyamatosan bővül. Ők minden évben „stílusában sokszínű, technikájában sokféle és tematikájában is rendkívül eltérő alkotásokkal jelentkeznek. Kiállításaik mégis összhangot teremtenek, hiszen a közös nevező bennük az azonos hullámhossz és az összetartoztás igénye“.

Látogatók
Fotó: Nagy Miskó Ildikó
Látogatók

A megnyitó beszédből kiderült, hogy „az eNRA a szabad művészetet és a független kreativitást preferálja, amelyet nem befolyásolhatnak az éppen divatos trendek vagy a szaktudás hiánya...“.  

A Miért. (azért kérdőjel nélkül, mert a Rovást különböző viszonylatokban már sokszor megkérdőjelezték) című kiállításon 12 művész alkotásai szemrevételezhetők. Közülük négyen (Barabás Márton budapesti festőművész, Dienes Attila magyarpolányi szobrászművész, Gaál Tamás budapesti szobrászművész, illetve Szurcsik József budapesti festőművész és grafikus) Munkácsy-díjas alkotók, egyikük (Orosz István budapesti grafikusművész) pedig a Kossuth-díj birtokosa.

Ugyancsak továbbgondolásra érdemesek társaik: Borisza Borsó József kassai festőművész, valamint a magánéletben is összetartozó, egri Juhász Éva-Zeman Zoltán-tervezőgrafikus-páros, továbbá Koreň András kassai fotóművész, Matl Péter munkácsi szobrászművész, Nemes László zalaegerszegi festőművész és nem utolsó sorban Szabó Ottó kassai festőművész munkái: háromdimenziós képszobrai, erotikus és geometrikus-absztrakt kompozíciói, továbbá vonalhálós rajzai, festményei, politikai portréi s a magyarság kultúrájához szorosan kötődő ősi ornamentumai is.

A pénteki megnyitó ünnepségen közreműködött Fekete Éva zenetanár és a helyi művészeti alapiskola három diákja. A templomhajóban és az emeleti Dúdor-teremben is helyet kapott művek május 15-ig csodálhatók meg a Limes Galériában.