Vasárnap újabb Bálint-napi Balassi-borkóstolót tartanak Nyitracsehin

hirek.sk 2018. február 09., 09:40
NYITRACSEHI. Az Európa-szerte immár 2006 óta megrendezett Bálint-napi Balassi-fesztivál keretében dr. Csámpai Ottó szociológus-író, a Nagyszombati Egyetem docense február 11-én 15 órától a Nyitracsehin működő Jurta Látványtárában hatodik alkalommal tart Bálint napi Balassi-borkóstolót. Az egyedi rendezvény célja Balassi Bálint költészetének és a kulturált borivásnak a dicsőítése, valamint az, hogy magyaros jelleget adjanak az amerikai hatásra elterjedt Valentin-napnak.

A Balassi nevével fémjelzett irodalmi díj nemzetközi fesztivállá nőtte ki magát

A Bálint-napi Balassi-fesztivál később kapcsolódott az 1997. február 14-én létrehozott Balassi Bálint-emlékkard magyar alapítású, nemzetközi irodalmi díjhoz. A rendezvényt először 2006-ban hirdette meg a díjalapító, Molnár Pál budapesti újságíró, a Magyar Rádió volt szerkesztője. Ettől kezdve Európára kiterjedő igénnyel irodalmi estek megszervezését kérte a pályázóktól. 

"A naphoz kapcsolódóan a legnagyobb részvétel évében 39 helyszínen - Lisszabontól Székelyudvarhelyig - idézték fel Balassi költészetét. Az utóbbi években általában 10-20 helyszín kapcsolódik be a költészet ünneplésébe. Általában a magyar nyelvterületen rendeznek találkozókat a Bálint-napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódóan. Az ünnepség hivatalos jelmondata, szlogenje: az európai életérzés ünnepe. A fesztivál egyetlen kötelező mozzanata: a közönség előtt meg kell nevezni az adott Bálint-napon a Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar költőt és külföldi műfordítót, majd az egészségükre kell elsőként koccintani. E mozzanat mellett a szervezők saját ötleteikkel, például irodalmi, történelmi és hagyományőrző programokkal, esetleg konferenciákkal gazdagíthatják az ünneplést” – szólt az előzményekről a zoboralji kulturális élet egyik frontembere.

Egy nyertes pályázat nyomán született a zoboralji Balassi-borkóstoló

A Csámpai család birtokában levő nyitracsehi Jurta Látványtár 2013-ban nyerte meg a Molnár Pál újságíró és szervezőtársai által Balassi, a borok barátja címmel kiírt pályázatot, s azóta minden februárban megrendezik a Bálint-napi borkóstolót, amelyen saját borukon kívül egy-egy Balassi-verset is bemutatnak a résztvevők, emellett kultúrműsorokkal szokták színesíteni a rendhagyó együttlétet.

„Azon túl, hogy Balassi Bálint (Zólyom, 1554. X.20 – Esztergom-Szentkirály, 1594.V.30.), a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő, európai szintű művelője és törökverő nemes munkásságát, valamint a kulturált borivást népszerűsítjük, a tájainkra is Amerikából begyűrűzött Valentin napot az amerikanizálódás ellenében magyaros jelleggel akarjuk felruházni. Ünnepeljük tehát sajátos módon a Bálint napot, hiszen Balassit is Bálintnak hívták!” – magyarázta a zoboralji rendezvény kiötlésével kapcsolatos szándékait Csámpai Ottó.

A szervezők már az első Balassi-borkóstolójuk kapcsán is részvételi feltételül szabták, hogy a rendezvényen a saját boraikat bemutatni kívánó olyan érdeklődők vehetnek részt, akik egy-egy Balassi-verset is hajlandók elszavalni.

„Balassinak a Zoboralján nincs olyan kultusza, mint például a közép-szlovákiai Kékkő (Modrý Kameò) környékén, ahol egykor a Balassi család vára is állt. Nos, ez is motivált engem, hogy a költő életművét megismertessem a zoboralji emberekkel. Időközben két olyan általa írt levelére is rábukkantam, amelyeken nyitrai keltezés található, valamint annak is utánajártam, hogy egy ideig az érsekújvári helyőrségnél is szolgált, s a közeli Nagyszombatban tért át a katolikus hitre. Valamiképp tehát vidékünkhöz is kötődött, ahol a vitéztársaival együtt vélhetően a helyi jó borokat is megkóstolta. Nagyon szép szerelmes és istenes verseket írt, s nem feledkezhetünk meg az Egy katonaének című vitézi verséről sem. Az Anna-, Júlia- és Célia-versei is arról tanúskodnak, hogy szerette az élet örömeit, így a bájos hölgyeket és az ízletes borokat is. Nemcsak költőként érdemel tiszteletet, hanem nagyszerű hazafiként is, aki életét adta a hazájáért, hiszen Esztergom megvédése során kapott olyan sebeket, amelyekbe röviddel azután belehalt” – méltatta Balassi Bálint életművét és helyi kötődéseit Csámpai Ottó.

Kulcsár Ferenc és Motesiky Árpád mellett több jeles személyiséget is vendégül láttak

Az elmúlt éveben a már lezajlott öt Balassi-borkóstolót több jeles személyiség is megtisztelte jelenlétével és saját boraival.

„Kulcsár Ferencet, az egyetlen Balassi-emlékkarddal kitüntetett költőként hívtuk meg magunk közé. Motesiky Árpád író-újságírót  pedig azért is, mert a Zoboralján Balassi-kutatásokat végzett, s azok eredményeit újságcikkekben tette közzé. Õ szintén elfogadta a meghívásunkat, s nem csak a borait kóstolhattuk meg, hanem pár Balassi-verset is elmondott nekünk. Egy régi lengyel ismerősöm, Lucjan Miœ professzor a krakkói egyetemről pedig azért érkezett hozzánk, mert nagyon kedveli Balassi verseit, amelyeket lengyel nyelvre is lefordítottak. Tudvalevő, hogy költőnk Krakkóban is élt, amit a város egyik Fő téri épületének falán elhelyezett emléktábla is bizonyít. Miœ professzor jelezte, hogy kedvező útviszonyok esetén az idei rendezvényünket sem hagyja ki. Vendégül láttuk már a kékkői múzeum nagyon kedves igazgatónőjét, Helena Ferencovát is, aki szlovák létére a Balassi-kultusz őrzője. Kollégáival együtt eddig két Balassi Bálint-konferenciát szervezett, és jól érezte magát köztünk, a látogatása óta is nagyon jól együttműködünk. Hamarosan kiadják a második Balassi-konferenciájukon elhangzott anyagból készített kötetet, amelyben majd a Balassi-borkóstolónkról szóló beszámolóm is megjelenik” – mondta a szervező.

Kátai Zoltán, Száraz Márk, Buzássy László is fellépett az előző borkóstolóikon

Csámpai Ottó azt is elmondta, hogy az eddigi összejöveteleiket mindig kultúrműsorokkal színesítették, s ez idén sem lesz másként.

„A rendezvényen már többször fellépett magyarországi énekmondó barátom, Kátai Zoltán, aki a megzenésített Balassi-verseivel emelte a rendezvény színvonalát. A közeli Nagykérről érkezett hozzánk Száraz Márk tárogatóművész a nejével, Viktóriával, aki pedig nagyon szépen citerázott. Fogadhattuk körünkben az időközben elhunyt, szintén nagykéri Buzássy László tárogatóművészt is. Egy alkalommal pedig a nyitrai Somorèík Szombath Rozália saját verseit, azok között bordalait mondta el, s a kötetéről később éppen Kulcsár Ferenc írt recenziót. Idén pedig két helybeli lány gitárkísérettel énekel majd el megzenésített Balassi-verseket. Minden Balassi-borkóstolónk az Orgoványi Anikó, magyarországi költő és festőművész által írt A magyar bor himnuszával kezdődik, amit esetenként közösen elszavalunk vagy eléneklünk” –  jegyezte meg Csámpai Ottó.

Végül leszögezte: nyitottak az új ötletek iránt, s akár további tollforgatók is bemutathatják majd verseiket a jurtában, amely ez alkalommal is előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. A résztvevő verselők minden évben szép kivitelezésű emlékoklevelet kapnak ajándékba, s amellett a jókedvet is szavatolja a szervező Csámpai-házaspár.    

0 HOZZÁSZÓLÁS