Szerdán helyezik végső nyugalomra Dombi Ferenc atyát

hirek.sk 2015. november 03., 09:56
IPOLYNYÉK. November másodikán, százegyedik életévében elhunyt Dombi Ferenc kanonok, Ipolynyék nyugalmazott esperese. Az atya temetése szerdán 11 órakor lesz Ipolynyéken.

Ipolynyék község önkormányzata, a Római Katolikus Plébániahivatal, valamint Ipolynék egyházközsége mély fájdalommal tudatja, hogy életének 101. esztendejében Dombi Ferenc nyugalmazott ipolynéki kanonok, hétfőn hajnalban visszaadta lelkét Teremtőjének – tudatta Ipolynyék polgármestere, Hrubík Béla.

Dombi Ferenc 1915. január 4-én született Csépán.Tanulmányait az esztergomi bencés gimnáziumban kezdte meg, majd ugyanitt a papnevelő intézet növendéke lett A kis híján egy évszázada e földi élet rögös útjait koptató kanonok urat 1939. február 26-án az esztergomi bazilikában szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán püspök. Papi jelmondata ,,Meggondoltam az életsorsomat, rendelésed felé vettem az utamat”, végigkísérte egész életén. Dombi Ferenc atyát felszentelése után Komáromba helyezték három éves kápláni szolgálatra. 1942-ben Budapestre került, 1943-ban Õrsujfalu plébániájának első lelkipásztora lett, ahol 20 évig működött és ott élte meg a háborút.

1949. március 6-án letartóztatták és azon elhurcolt és bebörtönzött papok sorsában osztozott, akik a Mindszenty-per külső gyanúsítottjai voltak. Közel egy hónapot töltött törvényszéki fogházban Pozsonyban, de végül is elengedték. Abban az épületben raboskodott, ahol Esterházy Jánost, a Felvidék mártír politikusát is fogva tartották. 1963-ban került Ipolynyékre, ahol esperesi kinevezést kapott, majd szentszéki tanácsosi címet. Dombi Ferenc Ipolynyék község díszpolgára volt. Nyugdíjazása után 2001- 2006 között kisegítő lelkészként működött az egyházközségben.

2009-ben a megboldogult Rudolf Baláž megyéspüspök kanonoki rangra emelte. Szentelő püspökének 2009-ben történő boldoggá avatásán Dombi Ferenc személyesen is részt vett.

Dombi Ferenc magas korával és papi hivatásának hosszú idejével is az egyházmegye legidősebb papja volt. Az atya idén január negyedikén ünnepelte 100. születésnapját. Ebből az alkalomból Ferenc pápa is apostoli áldását küldte, emellett a magyar állam Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el Dombi Ferenc munkásságát, melyet Soltész Miklós államtitkár adott át neki személyesen január 4-én, Ipolynyéken.

"A nyugalmazott kanonok úr temetése november 4-én, szerdán, délelőtt 11.00 órai kezdettel lesz az ipolynyéki templomkertben. A szertartást és a szentmisét dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök celebrálja. A megboldogult kanonok úr koporsójánál szerdán reggel 8.00 órától róhatják le a kegyeletüket tisztelői, a helyi Szent István-templomban" - mondta portálunknak a község polgármestere. Hrubík Béla egyúttal arra kért mindenkit, aki ismerte az atyát, hogy egy imát mondjon el a lelki üdvéért.

Forrás: Hirek.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS