Több pénzt és figyelmet kell fordítani oktatásügyünkre

ma7 2019. február 28., 13:21

Bár az oktatás területén reformok történnek, továbbra is problémás a nem megfelelő minőség. Az oktatásra fordított kiadások a bruttó hazai össztermékkel összehasonlítva az utóbbi években csökkennek és az eredmények rosszabbak. A pedagógusbérek, az emelések ellenére, sem elég attraktívak ahhoz, hogy kellő tehetséggel rendelkező jövendőbeli pedagógusokat csábítsanak a pályára. Ezekre a következtetésekre jutott a Európai Bizottság Szlovákia oktátásnak értékelésekor.

Jelentésükben szerepel az is, továbbra is problémás a romák betagolása az oktatásba. A bizottság észrevette azt is, hogy új intézkedéseket fogadtak el a gyermekeknek az oktatásba való korai bevonását illetően.

Nagy regionális különbségek

A főiskolai képzés minőségének javítása érdekében elkezdett reformok segíthetnének Szlovákiának az emberi erőforrások javításában.

Az átlagos középiskolai eredmények, a munkaerőpiac igényeivel nem összhangban lévő képzés és az egyetemek attraktivitásának csökkenése nemzetközi léptékben azt eredményezték, hogy az oktatás reformja és ennek a területnek a finanszírozása politikai kulcskérdéssé vált nálunk. A reform érzékelhető eredményei azonban csak a szakképzés területén mutatkoznak meg, áll a bizottság jelentésében.

A pedagógusok nemcsak keveset keresnek, de az erkölcsi megbecsülés és a szakmai növekedés lehetőségének hiányában is szenvednek.

A középiskolai tanárok fizetése csak 64 százaléka az egyetemii tanárokénak.

A bizottság a jelentős regionális különbségeket is észrevette.

A PISA-teszteket a legrosszabb eredménnyel a Kassa, Eperjes és Besztercebánya megyében élő gyermekek írták meg, míg a pozsonyiak a legjobb eredményeket hozták. A hátrányos helyzetben élő gyermekek eredményei 50 százalékkal voltak rosszabbak az átlagos körülmények közt élő társaiknál.

A bizottság azt ajánlja, hogy a lehető legtöbb gyermek járjon óvodába, a roma gyermekeket ne szegregálják és ne helyezzék külön iskolákba

csak azért, mert hátrányos környezetből származnak.

A dokumentumban figyelmeztetnek arra is, hogy nagyon sok gyermek idő előtt fejezi be az iskolát. 2017-ben ezek aránya 9,1 százalék volt, míg 2010-ben 4,7 százalék. Itt is kiütköznek a regionális különbségek. Az ország nyugati felében ez csak 4,7 százalék, míg keleten 14,7 százalék. Ennél is beszédesebb adat, hogy a romák 58 százaléka fejezi be idő előtt az iskolát.

Mennyiség helyett minőséget

A főiskolai oktatást érintve a jelentés megállapítja, hogy a diplomások száma növekszik, ám amikor az oktatás minőségről van szó, van még bőven mit javítani.

Az oktatás minősége korlátozott, akárcsak az egyetemek nemzetközi jellege és a munkaerőpiachoz való igazodása. A természettudományi végzettséggel rendelkezők aránya csak 21 százalék, míg az európai átlag 26 százalékos. Ezen kívül a jelentésben megemlítik a kormány azon igyekezetét, hogy a kollégiumokat fel akarja újítani.

Az, hogy az oktatásügy alulfinanszírozott, nemcsak az alacsony pedagógusbérekben nyilvánul meg,

hanem a digitális eszközökkel való ellátásban is, ami csökkenti digitális készségeket is, a bizottság szerint.

Az európai pénzek szerepe

Az oktatásra szánt kiadások mértéke csökken. Míg 2014-ben a GDP 4,1 százalékát költötték erre a területre, addig 2016-ban már csak 3,8 százalékát, amivel nem tudták tartani a gazdaság élénk növekedésének ütemét. 2016-ban az állami költségvetésből 9,3 százalékot költöttek az oktatásra, az európai átlag pedig 10,2 százalék, figyelmeztet a bizottság.

Ez az európai szerv ugyanakkor megemlíti a nemzeti reformprogram elfogadását is, melynek költségvetése 15 milliárd euró (2027-ig), amiben az európai támogatásoknak jelentős szerepük lesz.

A következő két évben a pedagógusbérek emelése – különös tekintettel a pályakezdő pedagógusokra – és az óvodai férőhelyek számának emelése a prioritás.

Tervezik továbbá a szakemberek számának növelését az iskolákban, csökkentve az adminisztratív megterhelést és a digitalizálásra is nagyobb hangsúlyt fektetnek.

Az Európai Bizottság a továbbiakban is figyelni fogja, hogy a tervezett intézkedések mennyire valósulnak meg és hozzák-e a várt eredményeket.

Ugyanakkor szerinte további reformintézkedésekre van szükség, melyek magukban foglalják a pedagógusok szakképzését és folyamatos szakmai előmenetelét is.

Forrás: webnoviny.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS