Százéves a pozsonyi Comenius Egyetem

ma7 | TASR 2019. június 03., 12:37

Szlovákia legöregebb és legnagyobb egyetemének megalakulásáról 1919. június 27-én a prágai nemzetgyűlés fogadott el törvényt, mely július 11-én életbe is lépett. Ősszel pedig már meg is kezdődött az oktatás. Az egyetem azóta több mint negyedmillió diplomát osztott ki.

Az egyetem főépülete, ahol a jogi kar működik Fotó: TASR

Az egyetem négy karral jött létre: az orvosi, a jogi, a bölcsészettudományi és a természettudományi karokkal.

Az akkori politikai, társadalmi, valamint az anyagi helyzet miatt kezdetben azonban csak az orvosi kar működött, amihez két évvel később csatlakozott a jogi és a bölcsészkar is. A természettudományi kar 1940-ben kezdte meg működését. Eleinte hiányoztak az egyetemi tanárok is, ezért zömmel a prágai Károly Egyetem professzorai oktattak az intézményben.

A második világháború és Csehszlovákia szétesése hatással volt az egyetem létére is, 1939-1945 között átnevezték Szlovák Egyetemnek és meg akarták szüntetni az akadémiai szabadságjogokat. A kommunista éra és az 1950-ben elfogadott főiskolákról szóló törvény nemcsak tanulmányi reformokat hozott, hanem politikai tisztogatásokat is a főiskolákon. Mindezek ellenére a Comenius Egyetem biztos bástyája maradt az értelmiség képzésének.

A bölcsészkar épülete a Duna partján Fotó: TASR

Fokozatosan újabb karokkal gyarapodott. A tanárképző kart például 1946-ban, a gyógyszerészeti kart 1952-ben, a testnevelési kart 1960-ban indították, aminek eredményeként évről évre nőtt a hallgatók száma.

A változás szele

1989 novembere jelentős dátum az egyetem életében, mely meghozta az annyira óhajtott szabadságot és végre meg lehetett szüntetni az ideológiai tantárgyak oktatását és az uniformizált oktatási programokat.

Az 1990 május 4-én elfogadott törvény biztosította azokat a jogi előfeltételeket, amelyekkel a pozsonyi egyetem újra visszatérhetett az európai tudományos közösségbe.

Az ötéves mesterképzésen és az orvosi karon a hatéves doktori képzésen kívül egyes fakultásokon hároméves alapképzés is folyik. Minden alapvető tudományágban lehetőség van a doktori képzésre is.

Az egyetemnek jelenleg 13 kara, több mint 22 ezer hallgatója és 4000 alkalmazottja van. Évente több mint 7000 új diákot vesz fel, akik 800 tanulmányi program közül választhatnak. A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán működik a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, amely jelenleg négy tanulmányi szakot kínál az érdeklődőknek.

Beszédes statisztikák

Az elmúlt száz esztendő során a pozsonyi Comenius Egyetemen 262.002-ren szereztek különböző diplomát. A legtöbbet, 39.694 -et, a jogi karon. A diplomák számát illetően a második helyen a természettudományi kar áll, 36.253 diplomával, a harmadikon pedig a pedagógiai kar, ahol 31.319 diplomát osztottak ki. A legkevesebben a római katolikus és az evangélikus hittudományi karon, valamint a szociális és gazdaságtudományi karon végeztek, ami összefügg a karok nagyságával vagy/és működési idejükkel.

Képgalériánk:
Ünnepélyes tanévnyitó Fotó: TASR

A 2009-es év rekordévnek számít, ekkor szereztek a legtöbben, 9269-en valamilyen címet az egyetemen. A leggyakoribb titulus a magisteri, Mgr. rövidítéssel, amit eddig 81.169 végzős szerzett meg. Az alapképzésben résztvevők közül a Bc. titulust eddig 44.570-en nyerték el.

Orvosi doktori címet 26.856-an, jogi doktorit 12.800-an, természettudományok doktora címet pedig 10.384-an kaptak. Docens címet 2960-an, professzorit pedig 1000-en szereztek az elmúlt évtizedek során.

A legtöbb végzős – 60.065 – pozsonyi születési hellyel rendelkezik. Őket követik a zsolnai (7.044) és a nagyszombati (6.871) diákok.

0 HOZZÁSZÓLÁS