Magabiztos kiállásra való nevelés

Kaszmán Zoltán 2019. május 31., 08:27

Május 29-én az ipolyszakállosi Alapiskola és Óvoda által szervezett Szivárvány Projekt versenyén nyolc alapfokú oktatási intézmény huszonegy tanulója tett tanúbizonyságot arról, hogy kamaszaink nem restek lényeges és aktuális kérdésekről elmélkedni, s azokról kisebb előadást tartani.

Gasparik Evelin és Balta Levente Fotó: Kaszmán-Saróka Liliána

A tizenegyedik alkalommal megszervezett megmérettetés elsődleges célja, hogy természettudományi, társadalomtudományi és helytörténeti témákban szerezzenek olyan tudást a diákok, mely az iskolai tananyagot kibővíti, színesíti. Kutatásaik és előadásuk előkészítése során így olyan készségekre tehetnek szert, s olyan képességeket fejleszthetnek, amik túlmutatnak a tanórán szerzetteken.

A tavalyi versenyhez képest most kevesebben készültek természettudományi témákkal, viszont az előadások mélységét tekintve a versenyzők ezúttal is kulcsfontosságú kérdéskörökre világítottak rá.

Fecskék és méhek védelmében

Az ipolyszakállosi iskola két diákja, Šója Laura és Szabó Dominik a fecskék veszélyeztetett helyzetéről értekezett. Munkájukban nagy hangsúlyt helyeztek a lehetséges megoldásokra. Véleményük szerint kortársaik részletes tájékoztatásával el lehetne érni azt, hogy a fecskefészkek védelme biztosítva legyen az elkövetkező években. A helyi oktatási intézmény további két diákja, Balta Levente és Gasparik Evelin szintén egy égető problémát járt körül, ugyanis a méheket érintő nehéz időszakról kellő alapossággal számoltak be. A jelenlévők között olyan virágmagkeveréket osztottak szét, amivel az otthoni kertben is létre lehet hozni méhmunkát elősegítő területet.

A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola tanulói szintén a természettudományi kategóriában jeleskedtek. Blunár Zalán saját élményeit és megfigyeléseit is megosztva foglalta össze a horgászat legalapvetőbb szabályait, mindemellett a preparálás folyamatáról is beszámolt, amit nem kis meglepetésre szemléltetett is. Izsóf Veronika egy különleges kísérletének részleteit mutatta be. A Kéméndről érkező lány azt vizsgálta, milyen negatív hatással van a dohányfüst a csírázó növényekre.

Színes paletta, komorabb témákkal

A társadalomtudományok kategóriája az idén is nagyon színes palettát kínált a hallgatóságnak. Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolát Nedeľa Liána és Pásztor Tamás képviselte. Liána könnyed témát választott: a divat kialakulása és az utánzás pszichológiája mellett a 21. századi női divattal is részletesen foglalkozott; míg Tamás a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezetét mutatta be. Hasonlóan komor témával készült az ipolyszakállosi Svanczár Erik Flórian, hiszen prezentációjában a csernobili baleset körülményeit és következményeit foglalta össze.

Gyulai József Fotó: Kaszmán-Saróka Liliána

A nagyölvedi alapiskolából érkező Gyulai József az alvás közbeni agyműködés bemutatása után a tudatos álmodás részleteibe kalauzolta el a megjelenteket, illetve saját tapasztalatairól is beszámolt. Szabó Viktort, a Komáromi Jókai Színház csatai származású színészét a szülőfalujából érkező Baross Gábor Alapiskola diákjai mutatták be előadásukban. Török Zita és Urbán Bettina a művész pályafutását prezentálva egy rövid mozgókép levetítésével örvendeztette meg a nézőket. Ebben a színész arra biztatja a diákokat, hogy tartsanak ki céljaik mellett, és ne adják fel álmaikat.

A múlt kötelez

A helytörténeti kategóriában a világháborús és a kitelepítésekkel kapcsolatos történetek mellett új témák is felbukkantak. Chládek Dániel a farnadi evangélikus templomról árult el érdekességeket. Sok más mellett arra is fény derült, hogy Grendel Lajos nagyapja, Grendel György több évtizeden keresztül, egészen haláláig szolgált a templomban kántortanítóként. Balla Éva szintén egy lutheránus templomot mutatott be; Ipolyszakállos imaházáról mesélt, amit a református gyülekezet is használ.

Képgalériánk:
Chládek Dániel Fotó: Kaszmán-Saróka Liliána

Hlavács Réka népviseletbe öltözve prezentálta az ipolybalogi hagyományos öltözködésről szóló munkáját. A Pongrácz Lajos Alapiskolából érkező Hajdú Ferenc Bence az ipolysági világháborús időszakról gyűjtött össze nagyon sok személyes történetet, míg Pásztor Réka, a lévai Juhász Gyula Alapiskola tanulója a lévai és Léva környéki kitelepítések körülményeit kutatta fel. Az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola két diáklánya, Gyurász Ágnes és Mics Lili a falu 1938-as eseményeit elevenítette fel, a farnadi Chládek Dániel pedig a Kovácspataki-hegyek mélyén elhelyezkedő járatrendszer titokzatos történetét tárta fel.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósuló rendezvény bíráló bizottságának elnöke ezúttal a kulturális államtitkár, Rigó Konrád volt. Munkáját Ambrus Erika lelkésznő, Horváth Ferenc nyugalmazott tanár, Pálinkás Tibor múzeumigazgató és Urbán Alex, egykori ipolyszakállosi diák segítette.

Herczeg Ágnes Fotó: Kaszmán-Saróka Liliána

Rigó Konrád elmondta, hogy nagy szükség van az ilyen típusú versenyekre, melyeken a diákok a prezentálás fortélyait tapasztalhatják meg, hiszen az aktuális témákkal való foglalkozás mellett nagyon fontos, hogy a fiatalok a nyilvánosság elé kiállva is képesek legyenek a magabiztos szereplésre. Herczeg Ágnes igazgatónő nagy örömét fejezte ki, hogy az előző évekhez képest idén több iskola jelentkezett a versenyre. Bízik benne, hogy a következő esztendőkben további oktatási intézmények képviselői is megtapasztalhatják azt a közösségi élményt, ami már több mint egy évtizede gazdagítja a résztvevő diákokat.

 

Eredmények:

Természettudományi kategória:

1. helyezés: Gasparik Evelin és Balta Levente (Alapiskola és Óvoda, Ipolyszakállos)

2. helyezés: Blunár Zalán (Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd)

 

Társadalomtudományi kategória:

1. helyezés: Gyulai József (Alapiskola és Óvoda, Nagyölved)

2. helyezés: Pásztor Tamás (Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog)

3. helyezés: Török Zita és Urbán Bettina (Baross Gábor Alapiskola, Csata)

 

Helytörténeti kategória:

1. helyezés: Hajdú Ferenc Bence (Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság)

2. helyezés: Hlavács Réka (Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog)

3. helyezés: Balla Éva (Alapiskola és Óvoda, Ipolyszakállos)

3. helyezés: Pásztor Réka (Juhász Gyula Alapiskola, Léva)

 

A zsűri különdíja:

Chládek Dániel (Alapiskola, Farnad)

0 HOZZÁSZÓLÁS