Letették a perbetei Napraforgó Bölcsőde és Óvoda alapkövét

Nagy Miskó Ildikó 2019. augusztus 04., 18:32

Az augusztus 4-i istentisztelet után a helyi születésű Nagy Béla nyugalmazott lelkész által ajándékozott telken került sor a perbetei Napraforgó Bölcsőde és Óvoda alapkövének ünnepélyes leleplezésére. A Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében épülő intézményt várhatóan jövő nyár elején adják majd át.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó
Megtették a helyi magyar jövő építéséhez vezető első lépést

A vasárnapi istentiszteleten Czinke Zsolt, Bátorkeszi lekipásztora hangsúlyozta:

az alapkőletétel a perbetei magyar jövő építéséhez vezető első lépés, amely egyúttal a felvidéki magyar közösség, illetve a reformátusság és az egész magyar nemzet növekedését is szolgálja.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó

„Közösségünk, kultúránk, anyanyelvünk, vallásunk veszélyeztetése idején csak Jézus Krisztusra, mint biztos alapra építhetünk, nélküle hiábavaló minden, jövőt sem tervezhetünk.“ Nem tartja helyénvalónak az afféle kérdést, hogy a református egyház miért avatkozik be az óvodák építésébe, mert a gyermekek neveléséhez-oktatásához mindig is sok köze volt az egyháznak. Nem volt ugyanis mindig állami oktatási rendszer, ám

az egyház mindig is nevelt-oktatott, s a világ leghíresebb egyetemei is egyházi alapításúak.

Leszögezte: a felépülő intézményt majd a gyerekek töltik meg élettel, akik között lehetnek közösségünk majdani vezetői is.

A hívőket arra sarkallta, hogy napi imáikkal segítsék a mindennemű építkezést.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó

Erdélyi Adél, perbetei lelkész a házigazdák nevében köszöntötte a jelenlevőket, köztük a telket ajándékozó Nagy Béla perbetei, ám korábban Bátorkeszin szolgált, nyugalmazott lelkipásztort és utódját, Erdélyi Zoltánt. Az adományozónak háláját fejezte ki azért, hogy a családi háza melletti egyhektáros telket óvodaépítés céljából a Perbetei Református Egyházközségnek ajándékozta.

A vendégek között foglalt helyet Molnár Sándor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa és Fekete Vince főgondnok, illetve Papp Dániel nyugalmazott lelkipásztor, aki 45 évig szolgálta a helyi reformátusságot. Továbbá a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége képviseletében Fekete Irén elnök és helyettese, Vörös Mária, valamint Cséplő Viktória, a Komáromi Területi Választmány elnöke, s nem utolsó sorban Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke, Gyarmati Tihamér pedig az MKP Nyitra megyei képviselőjeként. Ugyancsak jelen volt Csémy Krisztián, azt épülő intézmény komáromi tervezője és Zsitva Norbert, Perbete polgármestere több munkatársa, illetve önkormányzati képviselő társaságában.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó

A fejlődés kezdetét jelentő mérföldkő ez az alapkő-letétel

A közeli telken álló alapkő leleplezése előtt Tárnok Katalin Reményik Sándor Templom és iskola című versét mondta el. A szabadtéri eseményen a helyi oktatási és kulturális intézmények, valamint a Csemadok és a Rákóczi Szövetség alapszervezetének képviselői is jelen voltak. Erdélyi Zoltán lelkész beszédében úgy fogalmazott: a valós értékek devalválódása idején tájainkon is egyre nagyobb a sötétség. Világosság csak ott van, ahol az emberek jót, tartósat akarnak létrehozni.

„Az identitászavar és az asszimiláció térhódítása idején hiányoznak a világosságot hozó emberek, ezért legyünk mi magunk a fény! Ne hagyjuk veszni keresztyén Európánkat, magyar közösségünket! Ez az alapkő-letétel az egyik mérföldkő a Kárpát-medencei magyarság életében. Köszönet a Magyar Kormánynak, amely támogatásával megőrizhetjük magyar jövőnket, nemzetünket“ - fogalmazott.

Zsitva Norbert helyi polgármester kiemelte: hisz Perbete megújulásában, abban, hogy egyre fejlettebb községgé válik, ahol a fiataloknak is érdemes érdemes odahaza maradniuk, jövőt tervezniük. „Legyen ez az alapkő-letétel a határokat nem ismerő fejlődés kezdete! Ígérem, hogy a községi önkormányzattal együtt minden tőlünk telhetőt megteszünk a községfejlesztés érdekében“ - mondta el.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó

Köszönet a Magyar Kormánynak és Nagy Bélának

Kiss Beáta MKP-alelnök arról szólt, hogy egy-egy ember identitása 3 egyformán fontos pilléren nyugszik, amelyek a következők:

a család, az egyházi gyülekezet és a megfelelő oktatási-nevelési intézményrendszer.

Megdönthetetlen identitású felnőtt emberré csak az válik, akinek az életében mindhárom pillér jelen van. Arra is kitért, hogy bár a jövőben 5 éves kortól kötelező lesz az óvodalátogatás, de e változásra a gyakran helyhiánnyal küszködő hazai magyar ovik nincsenek kellőképpen felkészülve. Úgy látja, hogy a Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjával kapcsolatos támogatás éppen időben érkezett, mert némileg javíthat az áldatlan helyzeten.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó

Óriási hálával tartozunk a Magyar Kormány nemzetegyesítő programjáért, amely részét képezi az óvodafejlesztési programja is. Fontosnak tartom azt, hogy szellemi-erkölcsi-kulturális szinten fokozatosan betagozódjunk az összmagyar óvodarendszerbe, bár ez törvényileg nem lehetséges

- hangoztatta. Örömét fejezte ki amiatt, hogy az új perbetei intézményben majd bölcsődei csoport is működik, így a gyerkőcök már pici koruktól intergrálhatók lesznek a magyar közösségbe.

A Himnusz közös eléneklése és az alapkő leleplezése után Erdélyi Zoltán a Ma7-nek elárulta: a Magyar Kormánytól 979 917 eurót (305 714 506 forintot) kaptak a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda székhelyének felépítésére.

Képgalériánk:
Fotó: Nagy Miskó Ildikó

Annak berendezését már egy korábbi kormánytámogatásból megvásárolták, átadását pedig jövő június végére tervezik. 2020 márciusában írják ki az intézmény igazgatói posztjára vonatkozó pályázatot.

Az új tanévben két 20-20 fős óvodai és egy 12 fős bölcsődei csoportot szeretnének nyitni, amelyekbe felekezeti hovatartozásuktól függetlenül várják a gyermekeket. Hozzátette: jelenleg a helyi magyar óvodában 30, a szlovák óvodában pedig 26 gyermekkel foglalkoznak az óvónők. Bíznak aban, hogy majd nagy érdeklődés mutatkozik a jelenkor igényeit minden tekintetben kielégítő Napraforgó iránt.

Fotó: Nagy Miskó Ildikó

0 HOZZÁSZÓLÁS