Hogyan tanítsuk meg a gyermekeinket szlovákul?

B. Vida Júlia 2019. szeptember 15., 13:05

Örökzöld téma és nemcsak szakmai, hanem sajnos sokszor politikai berkekben is, miként lehetne elérni, hogy a magyar iskolába járó gyermekeink az alap- és középiskolák elvégzésével használható szlováknyelv-tudással rendelkezzenek.

Fotó: TASR

Sok szülő, nem ritkán jogosan, azt rója fel az iskolának, hogy a helyesírást és az irodalmat tanítja meg a gyerekekkel, ahelyett, hogy a beszédre helyezné a hangsúlyt. Tény és való, hogy hiányzik egy egységes koncepció és modern, használható módszertan, ami lehetővé tenné a szlovák nyelv idegen nyelvként történő oktatását. Másfelől viszont az is tény, hogy a pedagógusnak szabad keze van, és maga választhatja meg a módszert, amivel a gyermekeket szlovákul tanítja. A megoldás, legalábbis a megkérdezett oktatásügyi szakértők véleménye alapján, az, ha saját magunkat húzzuk ki a csávából.

Innovatív módszerekkel, élményszerűen

Három magyar alapiskolában – Somorján, Nagymegyeren és Bátorkeszin – zajlik az innovatív szlováknyelv-oktatási módszerek kipróbálása, kísérleti projektként. Az alsó tagozaton az idén a 4. osztályban, a felső tagozaton pedig a 8. osztályban próbálkoznak más, új módszerrel tanítani a szlovákot, mint eddig, tudjuk meg Csintalan Zsuzsannától, a Pedagógiai Módszertani Intézet munkatársától, aki az alsó tagozatos szlovák innovatív nyelvoktatás projektjében vesz részt.

– Az az elképzelés, hogy olyan innovatív módszerekkel és változtatásokkal segítsük a szlovák nyelv jobb szinten való elsajátítását, amik segítik a gyermekek mindennapi életben való nyelvhasználatát, kommunikációját – fejtette ki.  Nem felejtette el hozzátenni, hogy azok a pedagógusok, akik a projektben részt vesznek, a tudásuk és a képességeik legjavát kell hogy adják.

A három tesztiskola más-más környezetben található. A somorjai iskolában már erősen vegyes közegből kerülnek ki a tanulók, a gyermekek a lakóhelyükön naponta hallják a szlovák nyelvet. Nagymegyeren ez már kevésbé jellemző, és Bátorkeszin, amely egy nagyközség, szinte nem is hall a gyermek szlovák szót. Ez azt is jelenti, hogy mindhárom településen más-más startvonalról kell indulni.  A projektben, amelyben maga az Állami Pedagógiai Intézet (amely a tankönyvek és a munkafüzetek tartalmáért felel) is részt vesz, figyelembe veszik ezeket a különbségeket, és igyekeznek segíteni a gyermekek szlováknyelv-tanulását. A NÚCEM is szemmel tartja a történéseket, hiszen tervben van, hogy szlovák nyelvből is lesz ötödikben tesztelés a magyar iskolákban.

A most folyó és jövőre záruló kísérlet eredményeit majd összevetik más iskolák eredményeivel.

– A projekt az újszerű módszerek alkalmazásáról szól, a csoportos és egyéni oktatási módszerekről és ezek különféle alternatíváiról. Ebben a pedagógus kulcsember – hangsúlyozza. – Kell egy küszöb, ahonnét elindulhatunk, beleértve az új tankönyvek megírását is. Ugyanakkor a pedagógus hozzáállásától, kísérletezési kedvétől, az innovatív módszerek alkalmazásától is sok függ. Ha ez a megújuló képesség a pedagógusban megvan, az már siker.

A modern szlováknyelv-oktatás lényege, hogy a hangsúly áttevődik a kommunikációra és a játékos foglalkozásokra, és lehetőséget ad a pedagógusnak, hogy élményszerű, interaktív oktatással érje el, hogy a gyermek már kiskorától szeressen szlovákul tanulni.

A mindennapi témákkal, az iskolával, a családdal, a természettel kell kezdeni, mert ezzel találkozik a gyermek. A mindennapi, leginkább használt szófordulatok elsajátításával a gyermek egyfajta magabiztosságot szerez. A magyar iskolába beíratott gyermekek száma attól is függ majd, mennyire tudjuk ezt az oldalát, vagyis a szlováknyelv-oktatást erősíteni az iskoláinkban.

Nincs reform pedagógusok nélkül

Prékop Mária, az oktatási minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatási főosztályának igazgatója szerint a pedagógus maga választhatja meg azt a módszert, amellyel az adott tantárgyat, esetünkben a szlovák nyelvet tanítja. A tárca nem határozhatja meg a módszert, hiszen más módon kell tanítani egy olyan gyermeket, aki a nulláról indul, nem hallott még szlovák szót, és máshogyan kell hozzáállni egy vegyes házasságból származó tanulóhoz.

– A minisztérium legfeljebb azt mondhatja meg, hogy mit kell tanítani, meddig kell eljutni az adott tanévben szlovák nyelvből, de a hogyant nem. Nem akarjuk megkötni a tanár kezét, hiszen ő az, aki a legjobban tudja, miként lehet ezt elérni.

Képgalériánk:
Fotó: pixabay.com

Hozzáteszi, ehhez nemcsak jól megszerkesztett tankönyvek, nyelvkönyvek kellenek, hanem a tanárképzés területén is változtatásokra volna szükség. Szeretnék elérni, hogy legalább egy-két szemeszterben a magyar iskolában való szlováknyelv-tanítás módszertanát tanulják a hallgatók.

Úgy véli, továbbképzésekkel is lehetne javítani a helyzeten, ha azután a tanultakat a gyakorlatban is alkalmaznák a pedagógusok. Ahogy két angoltanár sem tanít azonos módszerrel, úgy nincs semmi akadálya annak sem, hogy két szlovák nyelvet tanító pedagógus különböző módon oktasson. Fontos lenne az is, hogy amelyik pedagógusnak van egy jól kitalált módszere, ezt mutassa meg másoknak is, ossza meg a tapasztalatait. A sikerességhez igénybe lehet venni a modern technikai eszközöket, az interaktív táblát, a tableteket is, de akár társasjátékkal is fejleszthető a szlováknyelv-tudás.

–  Azt kell hogy mondjam, reformot meg változást pedagógusok nélkül nem lehet véghez vinni.  De ha a saját tudásukat megosztják másokkal, előbbre juthatunk. A kommunikációra és az idegennyelv-oktatási módszerekre kell helyezni a hangsúlyt. Majd meglátjuk, milyen eredménnyel zárul a szlováknyelv-oktatási kísérleti projekt jövőre.

Prékop Mária szerint a tesztelések eredményei alapján nem állunk rosszul, sőt egy elég markáns fejlődés is kimutatható.

Ég és föld a különbség aközött, ahogyan 30-40 éve beszéltek szlovákul a gyermekeink, és ahogyan most. Ami persze közel sem jelenti azt, hogy minden tökéletes, hiszen a szlovák nyelv nagyon más, mint a magyar, így nincs könnyű dolga a pedagógusnak. Ráadásul a személyre szabottság is nagyon fontos, hiszen lehet olyan gyermek az osztályban, aki már akár tökéletesen beszéli a szlovák nyelvet, míg a másik egyáltalán nem ismeri.

– Nincs könnyű helyzetben a szlovák szakos pedagógus, de a helyzet nem reménytelen. Rengeteg jó szlovákórán vettem részt. A nyelv funkcióját kell előtérbe helyezni, lényeg, hogy a gyermek megszólaljon, még ha nem is beszél tökéletesen.

Lapunk kérdésére, miként lehetséges, hogy a kilencedik iskolaév végére a gyermekek nagy része jobban beszél angolul, mint szlovákul, azt felelte, ez nem mindig van így. Tény azonban, hogy teljesen más a két nyelv státusza. Az angol világnyelv, trendi ma jól beszélni angolul, a gyerek rengeteg csatornán találkozik a nyelvvel, s angol szavak kerülnek át a magyar nyelvünkbe is. A szlovák nyelv eleve nehezebben tanítható akkor, ha a gyermek averzióval érkezik az iskolába. Ez ellen is tennünk kellene.

Zárszóként talán elmondható, hogy a szülőknek sem árt tudatosítaniuk, hogy amikor használható szlováknyelv-tudásról beszélünk, akkor nem az államnyelv tökéletes ismeretéről, hanem egy idegen nyelv kommunikációs szinten való elsajátításáról van szó. Magyarán, a gyermek megérti a szlovák nyelvet, és nem esik kétségbe, ha Pozsonyban valakitől meg kell kérdezni valamit, netán tőle kér valaki útbaigazítást szlovák nyelven. Rendelkezik egy bizonyos szókinccsel, amit hatékonyan és ügyesen képes használni. Azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy a legjobb nyelviskola a szlovák közeg. Tehát minden gyermek és fiatal, aki olyan környezetbe kerül, hogy rákényszerül a szlovák nyelv használatára, az előbb vagy utóbb, akarva-akaratlanul is megtanulja. Másrészt az is igaz, hogy magyar iskoláink jövője attól is függ, mennyire lesznek jók, mennyire lesznek képesek használható tudást nyújtani. És ebbe a szlovák nyelv megfelelő tanítása is beletartozik.

Tekintettel a téma fontosságára, a későbbiekben még visszatérünk rá.

Megjelent a Magyar7 hetilap 2019/37. számában.

1 HOZZÁSZÓLÁS