A választási részvételi arányon javítanának az EP Nagyköveti Iskolái

Nagy Miskó Ildikó 2019. február 24., 09:05

Több szlovákiai középiskola példáját követve, ebben a tanévben a Selye János Gimnázium is bekapcsolódik az EPAS – az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája elnevezésű országos programba. Ennek nem titkolt célja, hogy a május 25-i európai parlamenti választások előtt az Európai Unió történetével és működésével kapcsolatos tudással, kreativitást is igénylő módon vértezze fel a fiatalokat.

Fotó: SJG

Hatására remélhetőleg megjön a hazai diákok szavazókedve, ugyanis ők a legutóbbi EP-választásokon, a 18-24 éves választók között európai viszonylatban az utolsó helyen végeztek.

EP-szakkör, kérdőíves felmérés, uniós faliújság

„Az EPAS-programba korábban az Academia Istropolitana Nova www.ainova.sk weboldalán közzétett felhívásra jelentkezhettek a szlovákiai középiskolák. Az Andruskó Imre igazgató úrral történő egyeztetés után ezt gimnáziumunk nevében én is megtettem. Jelentkezésünket azzal indokoltam, hogy a fiatalok kevés EU-ról szóló információval rendelkeznek, ami a közelgő EP-választások előtt nemkívánatos jelenség. Intézményünkben változtatni akartunk ezen az áldatlan helyzeten. Szeptemberben a Selye János Gimnáziumban megalapítottam az EP-szakkört, amelybe minden évfolyamból jelentkezhettek érdeklődők. Azóta hetente egyszer találkozunk egymással” – mondta el portálunknak Vlahy Anita, a gimnázium angol szakos tanárnője.

A tudásalapozás után a szakkör tagjaival decemberben összeállítottak egy kérdőívet, amelyet az iskola valamennyi diákja kitöltött. „A 13 kérdést tartalmazó kérdőív segítségével felmértük a diákok tudását. Nem ért meglepetésként a tény, hogy elég hiányos a témával kapcsolatos tudásuk, s a legtöbb jó választ az idén érettségizőktől kaptuk. Válaszaik kiértékelése után készítettünk egy uniós faliújságot, amelyen a felmérés eredményeit, valamint a helyes válaszokat tettük közzé. A földszinten elhelyezett faliújságon az EPAS-programról és az EU-ról szóló további érdekes információk is helyet kaptak” –  magyarázta a tanárnő.

Édes Európa-sütivásár és interaktív prezentáció

A tavaszi szünet előtt rendezték meg az Édes Európa elnevezésű süteményvásárt, amely előtt 16 gimis osztály képviselői kihúzták egy-egy európai ország nevét és annak jellegzetes sütireceptjét. Majd a hagyományos édességeket közösen kellett elkészíteniük.

 

Fotó: SJG

„A legifjabb kis cukrászok a nagyon lelkes terciósok voltak. A szünetekben a diákok jutányos áron megvásárolhatták és megízlelhették a finomságokat. A sütivásárból befolyt bő 200 euró körüli összeg felét jótékonysági célra – fogyatékos gyerekek megsegítésére ajánlottuk fel, a másik felét pedig visszaadtuk a közreműködő osztályoknak” – ecsetelte a történteket a főszervező.

A szakkör tagjai március-április folyamán ellátogatnak a komáromi magyar és szlovák tannyelvű alapiskolákba, ahol a felsőtagozatos tanulóknak érdekes, interaktív prezentáció során mutatják be az EU történetét, jelentőségét és tevékenységét.

„Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az EU-ról, főleg a bevándorláspolitikája kapcsán egyre negatívabb hangnemben beszélnek a családokban. Úgy gondoljuk, hogy a tömörülés pozitívumairól, illetve az európai értékekről is szólni kell. Az ifjú nemzedék nem lehet közömbös saját jövője iránt” – fejtette ki.

Próbaszavazás és koordinátori vizit

A program csúcspontjának a május első hetére tervezett, iskolai EP-próbaszavazás számít.

„E szimuláció során az aulában elhelyezünk egy urnát. A próbaválasztásba diákjaink önkéntes alapon kapcsolódhatnak majd be. Addig felvilágosítást kapnak az EP-választás fontosságáról, a szavazás menetéről, valamint megismertetjük őket a választáson résztvevő hazai politikai pártokkal, azok célkitűzéseivel és megválasztható képviselőivel. Bízunk abban, hogy a május 25-ig 18. életévüket betöltő diákjaink fontosnak tartják majd a tényleges EP-választásokon való saját részvételüket. Ekképp mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Szlovákia a részvételi arány tekintetében ne a sor végén kullogó országok között legyen” – fogalmazott.

 

Képgalériánk:
Fotó: SJG

Végül azt is elárulta, hogy az EPAS-program koordinátorai, vagyis az EP szlovákiai információs irodája és a Helsinki Bizottság munkatársai májusban személyesen látogatnak el a komáromi gimnáziumba, ahol megtekintik a program lebonyolításával kapcsolatos dokumentációt és fotógyűjteményt.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS