2019. június 22., 17:20

A jól végzett munka magáért beszél

Az ország legkeletibb teljes szervezettségű magyar tannyelvű alapiskolája a nagyszelmenci. Igen, arról a messze földön ismert faluról beszélünk, amelyet 1946-ban erőszakkal kettészakítottak, és az egyik fele Csehszlovákiához, a másik a Szovjetunióhoz került.

Nagyszelmenc
Médialapozó

A nagyszelmenci iskola 1957-ben 350 gyermek befogadására épült. Az idén szeptembertől 179 gyerek foglal helyet a padokban. Ez a szám – a mai körülmények ismeretében – nagyon magasnak mondható.

2005-ben, amikor az intézmény igazgatója Hack László lett, mindössze 120 tanulójuk volt.

– Amikor tizennégy éve idekerültem, az épület romos volt – kezdi iskolája bemutatását az igazgató. – Rendezetlen környezetet, dohos falakat, ám ugyanakkor egy jó tantestületet örököltem. Diákjaink máig elég kis vonzáskörzetből érkeznek hozzánk, hiszen Nagyszelmencen kívül Szirénfalva, Dobóruszka és Budaháza tartozik hozzánk. Az utóbbi mintegy 200 lelket számlál, a másik három közel hasonló nagyságú, mintegy 500 lakosú település. 2005-ben két cél lebegett a szemem előtt. Egyrészt meg szerettem volna állítani azt a Dobóruszkán már évtizedek óta kialakult tendenciát, hogy az iskolaköteles gyerekek túlnyomó része szlovák iskolába kerül, másrészt élhetővé, felszereltté akartam tenni az intézményünket. 2008-ban, első magyar iskolaként, elnyertünk egy uniós támogatást, amelyből sikerült kívülről felújítani az épületet. A belső átalakítás már önerőből történt, a tornaterem, az öltöző, a zuhanyozó, a konyha a falu önkormányzatának a támogatásával. Nagyon jó a viszonyunk a fenntartóval és a mindenkori önkormányzattal.

Hack László 2005-től igazgató
Hack László 2005-től igazgató

Ugyanebben az évben még egy fontos változás állt be iskolánk életében: a szülői szövetség egy pályázaton jelentősebb összeget nyert el, amelyhez az önrészt is hozzáadva sikerült egy használt, 21 személyes iskolabuszt vásárolnunk. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a nagymértékű munkanélküliség következményeként a hónap végén a gyerekek egyre ritkábban járnak iskolába. A szülőknek egyszerűen nem maradt pénzük az útiköltségre.

2008 óta minden nem helybeli diákot háztól házig szállítunk. Ráadásul a dobóruszkai gyerekek többsége is a mi iskolánkat látogatja. Az autóbusz ezenkívül a versenyekre, osztálykirándulásokra is elviszi a gyerekeket, így az útiköltséget minden esetben megtakaríthatják.

Mondjunk pár szót a pedagógusokról is.

Nagyon fiatal a tantestületünk, az átlagéletkor harminc-egynéhány év. 18 pedagógussal dolgozunk, akik nemcsak a tanórákon, de a szakköri foglalkozásokon is nagyon szorgalmasak. Ráadásul 25 év után azzal is eldicsekedhetünk, hogy ismét két első osztályt nyitunk.

Van már tanulónk Nagykaposról, Csicserből, Mátyócról is. Mi nem járunk agitálni a szülők közé, hogy hozzánk írassák gyermekeiket, mert hisszük, hogy az elvégzett munka magáért beszél. Minden tanévben 16 alaprendezvényt szervezünk, és ezek menet közben az éppen aktuális versenyekkel, foglalkozásokkal bővülnek. Odafigyelünk az óvodákra is, szinte minden nagyobb rendezvényünkre meghívjuk őket. 2005-ben kezdeményeztük, hogy iskolánk felvegye az egri várvédő, Dobó István nevét, és 2006-ban meg is kaptuk rá az engedélyt.  Ráadásul Szigeti László személyében azt egy magyar oktatási miniszter írta alá.

Mivel az épület felső szintje pillanatnyilag üres, oda egy interaktív Dobó-emlékszoba, illetve diákszállás kialakítását tervezzük.

Jelenleg az önök szervezésében éppen egy nemzetközi verseny zajlik a kultúra házában.

Az idén immár hetedik alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt, amely Dobó István személyével és korával foglalkozik. Egy irodalmi és történelmi vetélkedőről van szó, amelynek a középpontjában Gárdonyi Egri csillagok című regénye áll.

Nagyon kreatív, ugyanakkor igényes feladatokat kapnak a gyerekek. Van képfelismerés, ismert mondatok szavainak pótlása, időrendi sorrendbe rakott történelmi események, igaz-hamis állítások ellentéte, anagrammafeladat stb.

A verseny első része az elméleti tudást feltételezi, míg a második rész az ún. vitézi próba. Ez már a mozgás és a szórakozás terepe. Az idén nyolc csapat érkezett: Kassáról kettő, Vámosújfaluból, testvériskolánkból, valamint Vajánból, Bolyból, Bodrogszerdahelyről, Szomotorról egy-egy. Sajnos, Bély, Királyhelmec és Nagytárkány kénytelen volt egyéb elfoglaltság miatt lemondani a részvételt. Természetesen mi is ringbe szállunk a győzelemért. Az első három helyezett csoport díja sem elhanyagolható, hiszen a négy diák egy kísérő tanárral együtt Egerbe utazik, ahol megnézik az Egri csillagok c. musicalt, természetesen vendégeink egy ebédre és egy vacsorára. Tanulóink sok szép sikert értek már el versenyeken. A Mátyás király és a Szent László király év kapcsán például bejutottak a nemzetközi döntőbe, s mindkétszer másodikok lettek. Tehetségeinket az SZMPSZ elnöksége is díjazza egyéni és csoportos kategóriában egyaránt.

Kérem, kukkantsunk bele újból a Dobó-versenybe!

A verseny levezénylésében részt vesznek a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai. Ketten a zsűriben foglalnak helyet, de itt van hagyományőrző ruhában Kovách Antal elnök úr is, aki ma a ceremóniamester. Lantosunk viszont egyenesen Debrecenből érkezett. Ő jelzi a feladatok megoldására kiszabott idő elejét és végét.

Befejezésül tegyük hozzá: megszülettek a vetélkedő győztesei. Első helyen a vendéglátók csapata, a nagyszelmenci diákok végeztek, másodikok a bolyiak, míg a harmadik helyezést Szomotor szerezte meg. Valamennyien megérdemelten utaznak majd Egerbe. 

Megjelent a Magyar7 hetilap 2019/25. számában.           

Nagyszelmenc
+3 kép a galériában
Megosztás
Címkék