Nők is tanulhatnak a magyar egyetemeken

hirek.sk 2011. december 19., 06:14
BUDAPEST. Ferenc József 1895. november 18-án kelt legfelsőbb elhatározása, királyi leirata birtokában Wlassics Gyula vallás- és közoktatási miniszter 1895. december 19-én engedélyezte, hogy az egyetemek orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti tanfolyamaira nők is felvehetők.

A budapesti egyetemen 1900. november 3-án adták ki az első diplomát egy itthon végzett nőnek: Steinberger Sarolta orvosnak.

Dr. Steinberger Sarolta 1875. szeptember 12-én született Tiszaújlakon, jómódú család gyermekeként. A középiskolát magánúton végezte, az érettségit pedig a kolozsvári református kollégiumban tette le. Abban az évben nyílt meg az egyetem kapuja női hallgatók számára is, így a budapesti egyetemen végzett és 1900-ban avatták orvossá. Szülész-nőgyógyászati tanulmányait ezután külföldön folytatta.

Hazatérve a Tauffer-klinikán kezdte meg orvosi működését. Ezután az Országos Társadalombiztosító Intézet osztályvezető főorvosává nevezték ki. 1944-ig látta el ezt a megbízatást, ezután visszavonult Pesthidegkúti otthonába. 1966. november 24-én hunyt el.

Steinberger Sarolta előtt is volt egy bátor nő, aki elvégezte az orvostudományi egyetemet, de nem Magyarországon, hanem Svájcban. Dr. Hugonnay Vilma 18 évet várt arra, hogy Magyarországon is elfogadják diplomáját.

Vilma doktorasszony -Kertész Erzsébet nevezte el őt így egy regényében- egy nagytétényi grófi család ötödik gyermekeként született, 1847-ben. Tizennyolc éves korában férjhez adták egy grófhoz, szilasi és pilisi Szilassy Györgyhöz, akinek három gyermeket szült. Sajnos a házasság nem sikerült, de „természetesen” válásról szó sem lehetett, ezért a grófnő a továbbtanulást látta kiútnak. Ebben az időben a zürichi egyetemen már nők is tanulhattak, a grófkisasszony és grófné 1872-ben - családja beleegyezésével - beiratkozott, és 1879-ben orvosi diplomát szerzett.

A zürichi pályakezdés nem hozott számára svájci karriert, mert a kedvező ajánlatokat elutasította, s 1880-ban hazatért. Itthon azonban diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász, dr. Tauffer Vilmos professzor mellett. A doktorasszony a bábáskodás mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. Amellett, hogy oktatással is foglalkozott, egyik alapítója volt az Országos Nőképző Egyesületnek, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásért.

Forrás: mult-kor.hu
0 HOZZÁSZÓLÁS