Nemzetközi konferenciát tartottak Esterházy Jánosról Nyitrán

hirek.sk 2014. március 06., 13:46
Esterházy halálát követően először került sor arra, hogy személyét szlovákiai állami egyetemen egy konferencia keretében értékeljék szlovák, lengyel, magyar és cseh szakemberek. Ez fontos előrelépés lehet az Esterházyra figyelés és a róla folytatott dialógus hangsúlyos előmozdításában, vélik a szervezők.
Esterházy János szülőföldjén, Nyitrán a Konstantin Filozófus Egyetemen rendezte meg az Élő Zoboralja Polgári Társulás és az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata azt a konferenciát és kerekasztal-beszélgetést, amelyen a V4-ek országainak történészei, szakemberei mondták el állaspontjukat a felvidéki magyarság egykori vezetőjéről.

Zilizi Zoltán, főszervező, az Élő Zoboralja Polgári Társulás elnöke  sikeresnek értékelte a konferenciát: "Sikerként könyvelhető el, hogy egyrészt Esterházy halálát követően először került sor arra, hogy személyét állami szlovák egyetemi környezetben konferencia keretek között, egyúttal a szűkebb értelemben vett szülőföldjén értékeljük, másrészt sikernek gondoljuk azt is, hogy diákok részt vettek ezen a konferencián".

Esterházy megítélése Közép-Európában nem egységes, az itt élő nemzetek személyét és politikai tevékenységét eltérő nézőpontból értékelik. A magyar és a szlovák álláspont szöges ellentéte egymásnak. Amíg a felvidéki magyarok mártírpolitikusként tisztelik, a szlovákok háborús bűnösként tartják nyilván. Felelősnek tekintik őt Csehszlovákia felbomlásában, s azt hangsúlyozzák, hogy a második világháború során több alkalommal is támogatta a szlovák kormány zsidóellenes nyilatkozatait, majd 1942-ben a szlovák parlamentben egyedüliként nem szavazta meg a zsidótörvényt. Ahogy a szervezők hangsúlyozták: a konferencia kísérlet az Esterházy párbeszéd előmozdítására, az eltérő álláspontok közelítésére. 

"Kialakult egy termékenynek látszó vita. Azt gondolom, hogy azok a nagy témák nehezen megoldhatók, tehát Esterházy és a zsidókérdés, Esterházy és a revízió kérdése, de miután egyre több forrás jön föl felszínre, valószínűnek tartom azt, hogy a következő 4-5 évben megjelennek azok a nagyon realisztikus Esterházy feldolgozások, értelmezések, amelyek a politikától kicsit eltávolodva valóban egy élő ember képét fogják megjeleníteni, és ez mindenkinek jót fog tenni. Ma politikailag olyan mértékben tematizálva van és ellentétesen, hogy a közvélemény elsősorban ezt érzékeli" - fogalmazott Szarka László történész .

Molnár Imre történész, aki monográfiát is írt a mártírpolitikusról előadásában hangsúlyozta: kevés magyar van, aki a szlovákok felé több gesztust tett volna mint Esterházy.
"Amikor ő a magyar-szlovák közeledésről beszélt, akkor tényleg így gondolta, amikor azt mondta, hogy európai a hivatásunk, akkor így próbált élni és ezek szerint az elvek szerint próbálta vezetni a rábízottakat, amikor azt mondta, hogy a magyarországi szlovákoknak joguk kell, hogy legyen, hogy megkapják a kisebbségi jogokat, akkor ő ezt nem azért mondta, hogy egyszer majd benyújtsa a számlát valahol, valakinek, hanem azért, mert a lelkiismerete, az igazságérzete ezt diktálta".

Arkadiusz Adamczyk, lengyel professzor szerint is meg kell találni a közös pontokat Esterházy megítélésében, hiszen a V4-ek országaiban nincs még egy olyan 20. századi személyiség, aki így egyesítené a nemzeteket mint Esterházy, aki magyar apától és lengyel anyától származott, csehszlovák parlamenti képviselő volt, s a magyarországi szlovákok jogait épp úgy fontosnak tartotta, mint a Felvidéken élő magyarság kisebbségvédelmét.

Csáky Pál, közíró-politikus is a párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet:  "Szükségesek ezek a véleménycserék, bár azt látom, hogy a szlovák fél nem képviselteti magát megfelelő szinten, a nemzeti intézményekben dolgozó történészek ki vannak téve a politikai szélfúvás negatívumainak Szlovákiában, túl gyors változást nem igazán lehet várni, a felvidéki magyar politizálás is állandóan fel kell, hogy karolja ezt a témát".


Csáky Pál szerint el kellene jutni egy demokratikus Szlovákiában oda, hogy a Legfelsőbb Bíróság újratárgyalhassa Esterházy ügyét, s nem szabad beletörődni, hogy Esterházy hamvai örökre a prágai Motol köztemető közös sírjában nyugodjanak. A szervezők és a résztvevők egybehangzó véleménye, hogy a megkezdett párbeszédet folytatni kell. Ahogy Esterházy mondta, a kisebbségi élet egy folytonos, véget nem érő küzdelem, így az ő ügyének képviseletében is ki kell tartani ebben a küzdésben.

(A konferenciáról összeállítást láthatnak a Felvidéki Híradó holnapi kiadásában.)


Forrás: Hirek.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS