Megjelent a 2012-es Regnum Marianum Kalendárium

hirek.sk 2011. október 31., 10:34
POZSONY. Megjelent a 2012-es Regnum Marianum Kalendárium. A Pázmaneum Társulás immár hatodik alkalommal jelentet meg kalendáriumot, s ezúttal is egyházi és világi szerzők írásai olvashatók a 148 oldalon. A kalendárium hagyományosan verseket, imákat és híres magyarok gondolatait is közli. A naptárrészben megtalálhatók a felvidéki és a magyarországi ünnepek, akárcsak a felvidéki magyar katolikusok történetéről szóló írások, tanulmányok.
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök előszava után a kalendárium rész következik Mindszenty József bíboros, hercegprímás gondolataival. A szlovákiai és magyarországi ünnepek, munkaszüneti napok áttekintése után Wittner Mária, egykori 1956-os halálraítélt dunaszerdahelyi beszéde olvasható.

Sztyahula László lelkiatya a felvidéki magyar katolikusság történetével foglalkozik. Írásának címe: „Katolikus mozgalmak a két világháború között az akkori Szlovákiában sajtódokumentumok tükrében". A kalendárium részletet közöl Mindszenty József bíboros, hercegprímás írásából „A kisebbségek védelmében" címmel. Tóth Magdolna és Belák Klára a Mária Légió kezdeteiről és annak felvidéki magyar vonatkozásairól írnak. A győri teológusprofesszor Schmatovich János ezúttal „A József-történet üzenete a hívő családnak" címmel közöl írást a kalendáriumban.

A kalendáriumban Kulcsár Ferenc író Esterházy Jánossal foglalkozik, a tudós szerzetes, lInocent-Mária V. Szaniszló „Hogy kereste Aquinói Szent Tamás a középkori pogányokat?" címmel közöl írást. Kiss Antal, a Köztársasági Elnöki Hivatal nemzetpolitikai főtanácsadója Prohászka Ottokárról ír A „kereszténykurzus nacionalista, antiszemita" szónoka címmel. A kalendárium közli Viliam Judák, nyitrai megyéspüspök szentbeszédét is, amelyet Prohászka Ottokár születésének 153. évfordulóján mondott Székesfehérváron. Farkas Zsolt garamkövesdi lelkiatya Szent Mihály Arkangyalról ír, ezenkívül számos ima és könyörgés is található a kalendáriumban az arkangyalhoz kapcsolódóan.

A Pázmáneum védnök-elnöke Karaffa János „Önfeladás vagy megmaradás" címmel közli jegyzetét, Duray Miklós írása a dunaszerdahelyi Esterházy-dombormű leleplezése kapcsán olvasható, címe: „Esterházy János, a mi legfényesebb tükrünk". A kalendárium beszámol az Esterházy János védelmében indított internetes petícióról.

Karaffa Attila a Pázmaneum hat évét foglalja össze, és olvasható Orosch János püspöknek a XXII. Komáromi Imanapon mondott szentbeszéde. Ugyancsak részletes beszámolót olvashatunk a dunaszerdahelyi fényképkiállításról, a madridi Ifjúsági találkozóról, a Helembán rendezett 1456-os nándorfehérvári diadal emlékére rendezett lovagi tornáról és a komáromi Regnum Marianum Akadémia elindításáról is. „Az igazság prófétájának tanúságtétele" című írásában a Pázmaneum védnök-elnöke Mindszenty József bíborosra emlékezik, illetve „A krokodil hamis könnyei" címűben a kommunizmus áldozatairól és hóhérairól értekezik. A kalendárium bemutatja az 1848/49-es szabadságharc vitézét, Bátori Schulcz Bódogot, elmeséli történetét és azt, mi köti őt a felvidéki Garamkövesdhez.
0 HOZZÁSZÓLÁS