HIRDETÉS

Lépes Lóránt: a Mária Rádió a gondok idején is tartja a lelket a hívekben

hirek.sk 2018. január 04., 09:32
KOMÁROM, BUDAPEST. Lépes Lóránt atyát, a katolikus tanításokra és hagyományokra épülő Mária Rádió eddigi felvidéki műsorigazgatóját nevezték ki a rádió magyarországi műsorigazgatójává. Miközben a komáromi stúdióban folytatja szolgálatát, 2018 januárjától 2020 végéig tartó budapesti megbízatásának is igyekszik eleget tenni. Portálunknak sokrétű tevékenységéről és a világszerte 70 országban működő Mária Rádió küldetéséről nyilatkozott.

- Az év elejével új feladatot kapott azzal, hogy a Mária Rádió magyarországi műsorigazgatójává nevezték ki. Ön hogyan összegezné pályája eddigi fő eseményeit, illetve milyen indíttatásból választotta a papi hivatást?

- 1974-ben születtem Pozsonyban, s a szüleim ma is Pozsony mellett élnek. 1999-ben a pozsonyi Koronázó Dómban szenteltek pappá. Majd káplánként Somorján és Nagykéren, plébánosként pedig Nagysallóban, Szentpéteren és Komárom-Örsújfalun szolgáltam. 2012-ban neveztek ki a felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójává. Mivel Komáromból több egyházközséget kell ellátni, ezért a felvidéki Mária Rádiónál végzett munkám mellet Nagyszombati egyházmegyés papként a komáromi plébánián is be szoktam segíteni. Már gyermekkoromtól nyitott vagyok Isten jelenléte és az iránt, hogy felfedezzem őt az életemben. Az előző társadalmi rendszerben diákként ministráltam, amiből nehézségeim is származtak, illetve sekrestyésként is tevékenykedtem. Középiskolásként többféle hivatás is vonzott, például pedagógus vagy orvos is szerettem volna lenni, és mivel hegedűn és nagybőgőn is játszottam, a zenészpálya is vonzott. Nos, a papi hivatásban mindez ötvöződik, hiszen bizonyos értelemben pedagógusok és lélekgyógyászok is vagyunk, valamint énekléssel, zenéléssel is foglalkozunk. Sőt, mindettől jóval több is, hiszen papként igyekszünk Krisztust megjeleníteni az életünkben, s egyre inkább hozzá szeretnénk hasonlítani, ami egy egész életre szóló kihívás.

- A magyarországi Mária Rádió idén ünnepli 12. születésnapját. Idézzük fel, hogy a Felvidéken, vagyis a komáromi stúdióban mikor, milyen körülmények között indították be az első adást?

- 2012 májusában történt a komáromi stúdiónk megáldása, majd elkezdtük létrehozni műsorainkat. Eleinte csak itt-ott kapcsolódtunk be a magyarországi adásba, majd 1-2, illetve 4 órás műsorokat állítottunk össze, most pedig már napi 9 órás műsort készítünk. Hivatalos beindulásunkat azonban bő 4 éves előkészületi szakasz előzte meg, amikor igyekeztünk megteremteni a folyamatos sugárzáshoz szükséges körülményeket, önkéntes segítőtársakat toboroztunk, biztosítottuk a rádió jogi alapjait. Bár még nem is rendelkeztünk saját stúdióval, mégis 2009-től kezdve rendszeres műsoraim voltak a budapesti Mária Rádióban. 2010 tavaszától az év végéig pedig hetente utaztam Budapestre, ahol magazinműsort, a rádió kápolnájában pedig imákat vezettem, valamint szentmisét mutattam be az önkénteseknek és evangélium-magyarázatokat tartottam. Mi tagadás, akkoriban elég fárasztó napokat éltem át. 2011. január 15-től pedig háromhónapos műsorigazgatói képzésen vettem részt Rómában. Tudvalevő, hogy világszerte 70 Mária Rádió működik, ezért különböző földrészeket és országokat képviseltek a képzés résztvevői. A hasznos előadások meghallgatásán kívül lehetőségünk nyílt egymás, illetve kulturális értékeink, hagyományaink megismerésére is, sokat tanultunk egymástól. Hivatalosan 2012 januárjában váltam a felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójává.

- Központi műsorterv szerint kell-e működtetni a felvidéki rádiót, vagy szabad kezet kapva egyedül döntheti-e el azt, hogy mire helyezi a fő hangsúlyt?

- Műsorigazgatóként egyrészt felügyelnem kellett és kell a sugárzott műsorokat, másrészt rendszeresen adásban is voltam, s meg kellett teremtenem rádiónk arculatát. A világszerte létező Mária Rádiók a felvidékihez hasonló műsorstruktúra szerint működnek. A műsoridő egyharmadát az imádságok teszik ki, naponta közvetítünk szentmisét, rózsafüzéreket, litániákat és az egyház hivatalos imájaként zsolozsmát. További egyharmadát olyan műsorok képezik, amelyek hitünk elmélyítését szolgálják, például a katekézisek, a hittanórák, valamint az erkölcstani, szentségtani és egyháztörténeti ismeretek, amelyeket közérthető formában kínálunk az érdeklődőknek. Harmadik harmadát pedig olyan műsorok alkotják, amelyek nem közvetlenül a hitünkkel foglalkoznak, de a különféle témaköröket mindig a hívő ember szemszögéből közelítjük meg. Például orvosokkal, jogászokkal, pénzügyi szakemberekkel vagy akár kiskertészekkel beszélgetünk.

- Az eddigi munkája elismeréseként is értelmezhető a megtiszteltetés, hogy 2018. január 1-től a magyarországi Mária Rádió műsorigazgatójává nevezték ki önt. Megválik-e  a komáromi stúdiótól?

- Egyrészt továbbra is maradok a felvidéki Mária Rádiónál, másrészt többnyire hétfőn és kedden a budapesti stúdióban további munkatársakkal és a felvidékinél több önkéntessel együtt fogok dolgozni. Valójában odaát is ugyanazt a feladatkört kell majd ellátnom, mint Komáromban, csak a budapesti stúdióból jóval több műsort kell sugározni. Felvidéken a 88,3-as frekvencián, a komáromi vételkörzet számára naponta 12-től 16 óráig, majd 16-tól 20 óráig, valamint éjjel 1-től 2 órig pedig a telkibányai vételkörzetben, vagyis Kassa és Szepsi környékén hallgathatnak minket az érdeklődők. Mindkét időpontban más-más műsorral szolgálunk. Mintegy 1900 regisztrált hallgatónk van, nekik havonta küldjük a rádiós magazinunkat. A regisztrált hallgatóknak azonban a többszöröse hallgat minket rendszeresen. Interneten pedig a mariaradio.sk honlapunkon folyamatosan déltől este 8 óráig vagyunk hallhatók. A budapesti stúdióból a hét minden napján 24 órás műsorral szolgálunk. Eddig a szerdánként a komáromi stúdióból sugárzott Napindítónkkal kapcsolódtunk be a budapesti adásba. Némi változást jelent az, hogy erre az új évtől csütörtökönként kerül sor. Továbbá a szombatonkénti hittanóránk is hallható a központi adásban, vasárnap esténként pedig a Felvidéki Körképben hazai egyházi hírekkel szolgálunk. Aznap 22 órától a Felvidéki beszélgetés című műsorunkban olyan környezetünkben élő személyiségeket szólítunk meg, akik már valamit letettek a közös asztalra és van mondanivalójuk felvidéki közösségünk számára. Sokat lehet tanulni az általuk elmondottakból, ami szintén Magyarországon is hallható.

- Tudomásunk szerint január 2-án mutatta be első szentmiséjét a Mária Rádió Gogol utcai kápolnájában, január 16-án 18 órától pedig születésnapi ünnepi szentmisét celebrál a budapesti Béke téri templomban. Továbbra is marad ideje a rendszeres misézésre?

- Igen, ezentúl is rendszeresen celebrálok majd miséket, amelyek egy részét majd a XIII. kerületben található Gogol utcai kápolnából a Mária Rádióban is közvetítjük. Jóleső érzés töltött el azért, hogy a keddi első misém alkalmából sokan összegyűltek, megtelt a kápolna. Mivel január 16-án, kedden ünnepeljük a magyarországi Mária Rádió 12. születésnapját, ezért este hat órától pedig a szintén XIII. kerületben levő Béke téri Szent László király-plébániatemplomban mutatok be misét. A nagyon szép, tágas templomba a magyarországi híveken kívül szeretettel hívom-várom a Budapesten tanuló vagy dolgozó, esetleg más okból ott tartózkodó felvidéki hívőket is. Természetesen, az ünnepi szentmisét a rádióban is közvetítjük. A budapesti megbízatásom pedig egyelőre három évre, azaz 2020. december 31-ig szól, mivel három év múlva éppen Budapesten rendezik meg az eukarisztikus kongresszust. Majd kiderül, hogy az egyes feladatkörök időben miként egyeztethetők össze és addig a Jóisten segítségével milyen teljesítményt tudok nyújtani.

- Kérem, végül fogalmazza meg a Mária Rádió küldetését! Milyen szerepet tölt be a hívők életében?

- A Mária Rádió küldetése egyszerűen megfogalmazva: Mária által, az ő segítségével Krisztushoz vezetni a híveket. Hiszen Mária az, aki leghűségesebben teljesítette Isten akaratát. Miután vasárnaponként a hívek hazatérnek, szinte elvesznek a tömbházakban, s a többségükkel egy hétig, a következő szentmisékig nem találkozunk. A Mária Rádió azonban a nehézségek, a mindennapi gondok idején is velük van, tartja bennük a lelket. Annak érdekében munkálkodik, hogy megpróbáltatásaik idején se veszítsék el a hitüket, segíti a megmaradásukat. A mozgásképtelen betegek számára pedig a szentmisén való részvételt is helyettesíti, hiszen odahaza, a rádiót hallgatva az imádságainkba és az énekléseinkbe is bekapcsolódhatnak.   

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS