Kassára látogatott Erdő Péter bíboros

hirek.sk 2018. március 21., 15:52
KASSA. Bernard Bober kassai érsek-metropolita meghívására Kassára látogatott Erdő Péter bíboros. Az esztergom-budapesti érsek március 19-én előadást tartott a teológiai fakultáson, felkereste Salkaházi Sára testvér egykori rendházát, este pedig szentmisét mutatott be a Szent Erzsébet-székesegyházban.

Erdő Péter délelőtt Családpasztoráció és kihívásai a XXI. században címmel olasz nyelvű konferenciabeszédet tartott a Rózsahegyi Katolikus Egyetem kassai teológiai fakultásának dísztermében. A konferencián rajta kívül előadást tartott Juraj Jurica, Anton Fabian és Richard Kucharèík, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem oktatói.

Az előadáson megjelent Ján Baják eperjesi görögkatolikus érsek, Štefan Seèka szepesváraljai és Milan Chautur kassai görögkatolikus megyéspüspök, Alojz Tkáè emeritus kassai érsek, Marek Forgáè kassai segédpüspök, Haraszti Attila kassai főkonzul, a katolikus egyetem teológiai karának oktatói és hallgatói, a környék és a főegyházmegye két magyar esperességének papjai és hívei.

A találkozó kezdetén a bíboros szlovákul köszönte meg a meghívást és a bensőséges fogadtatást. Mint mondta: örömmel jött Kassára, mivel ebben a városban született Salkaházi Sára testvér, akit XVI. Benedek pápa megbízásából Budapesten avatott boldoggá. Tisztelettel érkezett, mert itt született Slachta Margit is, a szociális testvérek alapítója – az ő hatására formálódott Sára testvér egyénisége, aki később a rászorulókat egykor ezek között a falak között is szolgálta. Erdő Péter ezért – Bober érsek kérésére – örömmel hozta ajándékba Boldog Sára testvér másodlagos ereklyéjét.

Kora délután a bíboros felkereste Sára testvér egykori rendházát, amely épületben jelenleg a főegyházmegye karitászközpontja működik. A hozott ereklyét az intézmény kápolnájában helyezte el, ahol Boldog Salkaházi Sára annyit imádkozott saját maga és környezete megszentelődéséért. A bíboros a karitász dolgozóitól egy festményt kapott ajándékul, Michal Tóth alkotásán Sára testvér látható, amint édesanyja meglátogatja őt a rendházban. Ezután Erdő Péter a Szent Gellért pasztorációs központban rekollekció keretében találkozott a magyar nyelvű lelkipásztorkodásban részt vevő papokkal.

Este 6 órakor a Szent Erzsébet-székesegyházban latin nyelvű szentmisét mutatott be a főegyházmegye püspökeivel és papjaival. Magyarul elmondott homíliáját Pásztor Zoltán püspöki helynök tolmácsolta szlovák nyelven.

A főpásztor homíliáját a Magyar Kurír közölte teljes terjedelmében.

Forrás: Magyar Kurír
0 HOZZÁSZÓLÁS