2019. június 19., 08:05

Jövőre először kerül sor integrált népszámlálásra

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 2020. június 1. és 2021. március 31. között fogja lebonyolítani a soron következő nép- és lakásszámlálást. A népszámlálás keretében 2021. február 15. és március 31. között gyűjtik az adatokat, míg a lakásszámlálás keretében az adatgyűjtés már 2020. június 1-jén megkezdődik és 2021. február 12-ig fog tartani.

népszámlálás
Médialapozó
Fotó: TASR

Mindez a 2021-es nép- és lakásszámlálásról szóló törvényjavaslatból következik, melyet kedden fogadott el a parlament.

Szlovákia történetében 2021-ben kerül sor először úgynevezett integrált népszámlálásra, vagyis olyan népszámlálásra, amelynek keretében a lakosoktól szerzett adatokat a közigazgatási forrásokból és nyilvántartásokból származó adatokkal fogják kiegészíteni. Az adminisztratív terhek csökkenése mellett a népszámlálás integrált formája lehetővé teszi a pontosabb, harmonizált adatgyűjtést is.

A népszámlálási ívek az államnyelven kívül elérhetőek lesznek magyar, roma, ruszin, ukrán, angol, francia és német nyelven is.

A népszámlálás esetében a kötelezett személy maga a lakos, vagy a törvényes képviselője, illetve az adott intézmény fenntartója vagy alapítója. A lakásszámlálás esetében a kötelezett személy a község és a házkezelő.

Fotó: TASR

A törvényjavaslat meghatározza a népszámlálással összefüggő közigazgatási szabálysértéseket és az ezekért kiszabható bírságokat is. A személyek összeírása esetében az adatok visszatartásáért a község 50-től 500 euróig terjedő büntetést szabhat ki. A házkezelők kötelességmulasztásáért 250-től 1500 euróig terjedő büntetés róható ki. Az összegyűjtött adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség megszegéséért a Statisztikai Hivatal 200-tól 5000 euróig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A törvény célja biztosítani a társadalom állapotáról, a demográfiai, szociális, gazdasági és kulturális struktúrákról, valamint a lakosok élet- és lakáskörülményeiről szóló, megbízható, összefüggő és összehasonlítható adatok gyűjtését.

A szlovákiai népszámlálás az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete égisze alatt megvalósuló globális nép- és lakásszámlálási program része. Az EU tagállamai egyazon évben (2021) kötelesek lebonyolítani a népszámlálást, az adatokat ugyanazon, vagy egymással összevethető meghatározások alapján gyűjtik.

népszámlálás
+2 kép a galériában
Megosztás
Címkék