HIRDETÉS

Jó Pásztor vasárnapján hirdetik ki a komáromi Szent András-templom bazilika minorrá nyilvánítását

hirek.sk 2018. március 04., 11:21
KOMÁROM. Örvendetes döntés született a komáromi Szent András-templom ügyében: a szentélyt bazilikává nyilvánították. Az örömhír ünnepélyes kihirdetését Jó Pásztor vasárnapján, április 22-én 16 órakor, a Komáromi Imanap ünnepi szentmiséjén majd Mons. Orosch János nagyszombati érsek végzi, aki az ünnepi szentmisét is celebrálja. A bazilika minor rang elnyerése kapcsán Kiss Róbert kanonokkal, a Nagyszombati Főegyházmegye püspöki helynökével beszélgettünk.


- Szárnyra kapott a hír, hogy a komáromi Szent András-templomot idén tavasszal bazilikává nyilvánítják. Ki és milyen indokkal hozta meg ezt az örvendetes döntést?

- A bazilika minor rang elnyerésének érdekében a folyamat kezdeteként a megyéspüspök a nemzeti püspöki konferencia ajánlásával felterjeszti a Szentszék Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjához azokat az indokokat, amelyek alapján a kiválasztott templom a kiváltságra érdemes.


Főtisztelendő Orosch János nagyszombati érsek úr kérésére az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció Robert Sarah bíboros-prefektussal az élen, a Ferenc pápától neki adott különleges felhatalmazása alapján hozta meg ezt az örvendetes döntést, miszerint Észak-Komárom városának Isten dicsőségére és Szent András apostol tiszteletére felszentelt plébániatemplomát BASILICA MINOR címmel és méltósággal ékesíti fel.

- Mely kritériumokat kell teljesítenie egy templomnak ahhoz, hogy az érintett hívőkkel együtt ilyen megtiszteltetésben részesüljön?

- Ennek a rangnak az odaítélését jelentősen elősegítette, hogy a Szent András-templom már évszázadok óta az egész régión belül jelentősen hozzájárul a lelkiség gyakorlásához, megfelel a magas szintű képzőművészeti elvárásoknak, valamint építészetileg és berendezésében is különleges értéket képvisel.

- A szentély ezen minősítése milyen erkölcsi és egyéb hozadékkal jár együtt? Esetleg annak kapcsán a további felújítására költhető egyházi támogatás is remélhető?

- A bazilika egyházjogi kiváltságokkal rendelkező templom. Ilyen privilégiumok:

a teljes búcsú elnyerésének lehetősége az illető templomban évente négyszer,

a Szentszéket jelképező két kulcs ábrázolásának joga a bazilika zászlaján, pecsétjén és felszerelési tárgyain,

a bazilika plébánosa viselhet vörös szegélyű fekete papi viseletet, amelyet piros gombokkal és vörös fonállal kivart gomblyukakkal díszítenek,

valamint a bazilika plébánosa credót mondhat minden olyan hétköznapi misén, ahol zarándokcsoport vagy népes hívő közösség jön össze.

A bazilikában rendszeres igehirdetésnek és gyóntatásnak kell folynia, énekkarnak kell működnie, bizonyos napokon latin nyelvű nagymisét kell mondani. Ezek az elvárások újabb feladatok elé állítanak bennünket.

Az anyagi támogatás nem szerepel a privilégiumok között, de már eddig is számíthattunk a nagyszombati érsekség, a szlovák kulturális minisztérium, a magyar kormány és a hívek támogatására. Továbbra is szükség lesz az odaadó összefogásra és a kitartó, áldozatos munka folytatására.

- Dél-Szlovákia magyarlakta települései közül már hol található bazilika, s a komáromi hányadik lesz a sorban?

- Szlovákiában összesen 13, Magyarországon 17 bazilika rangú templom található. A mi főegyházmegyénkben a nagyszombati Szent Miklós-bazilika rendelkezik ilyen ranggal. A magyar hívek által rendszeresen látogatott zarándokhelyek közül Sasváron, Máriavölgyben és Nyitrán található bazilika. A komáromi Szent András-templomunk Szlovákia 14. bazilikája lesz.

- Ki, mikor és milyen ünnepi szertartás keretében hirdeti majd ki az örömhírt?

- A bazilikává emelés ünnepélyes kihirdetése 2018. április 22-én 16:00 órakor, Jó Pásztor vasárnapján, a Komáromi Imanap ünnepi szentmiséjén lesz. A kihirdetést és az ünnepi szentmisét Mons. Orosch János érsek úr fogja végezni. A kihirdetés előtti hetekben majd több alkalommal vendégatyák bevonásával lelki előkészületet tartunk.

- Kérem, az eseménnyel kapcsolatos személyes véleményét is ossza meg olvasóinkkal! E felfokozás valamiképp befolyásolja-e majd az Ön tisztségét, illetve feladatkörét?

- A Komáromba való küldetésem egyik jelentős feladata hozzájárulni ahhoz, hogy városunk a felvidéki katolikus magyarság evangelizációs és pasztorális intézményeinek központja legyen. Ehhez megfelelő és hatékony segítséget nyújt megyéspüspökünk, s most a templomunk rangjának felfokozása az élet minden területén elősegíti tisztségeim és feladatköröm hatékonyabb betöltését.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS