Húsvéti gondolatok

ma7 2019. április 20., 12:30

„Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.” (1Kor 15,12-15)

Illusztrációs felvétel Fotó: Pixabay

Több olyan felmérést lehet olvasni napjainkban is, amelyben az önmagukat kereszténynek vallókat kérdezik hitük tartalmáról. Az ilyen felmérések sokszor meglepő eredményt mutatnak. Sok, vallását gyakorló ember kételkedik Jézus feltámadásában.

Miért gond az, ha valaki nem hisz a feltámadásban? Anélkül még lehet keresztény módra élni? A feltámadásba vetett hit nélkül még be lehet tartani a parancsolatokat, lehet komoly, elkötelezett hívő életet élni, lehet Jézus tanításait követni. Igen, lehet, de csak a sírig.

Szent Pál apostol nem véletlenül írja karakteres határozottsággal, hogy feltámadás nélkül hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Feltámadás nélkül Jézust is nyugodtan besorolhatjuk a sok tanító közé, akik nívósabb erkölcsiséget, testi-lelki békét, harmóniára törekvő életet hirdettek. Anélkül Jézus nem Isten fia, nem Megváltó, csak egy a sok bölcs tanító közül, akiknek a szavai nem kötelező érvényűek. Bármikor lecserélhető, tanítása bármilyen ideológiával, más vallási nézettel összemosható. Ha pedig Jézus nem támadt fel, akkor nem is támaszt fel senkit. Akkor hit, erkölcs, keresztény életmód, mind hiábavaló, egyik sem ment meg bennünket az elmúlástól, az örök haláltól.

Húsvét üzenete az, hogy Isten az életre teremtette az embert, nem csak a földi életre, hanem az örök életre is. Akinek az életében valami nem jól működik, Isten ebbe nem nyugszik bele. Ezért váltságot ad, mindenét odaadja a mi bűneinkért. Ami elromlott és tönkrement az ember életében, az mind ott koncentrálódik a kereszten.

Ismerjük el, hogy Jézus, az egyszerű názáreti ács, három aktív éve (nyilvános működése) nagyobb változást hozott a világ történelmében, mint bármelyik uralkodó, birodalom vagy diktátor, aki valaha élt ezen a földön. A mai napig a feltámadt Jézussal való találkozásra hivatkozva változik meg emberek sokaságának élete, hagyják el bűnös életüket, fordulnak a szegények és elesettek felé, nem anyagi haszonért, nem elismerésért, hanem egyedül Jézusért. A mai napig vértanúk ezrei adják az életüket ezért a valóságért: Jézus feltámadt!

Lehet, hogy hihetetlenül hangzik ez most számunkra, de Jézus VALÓBAN feltámadt!

És amennyiben ez igaz, itt az idő, hogy a te életed is megváltozzon!

Túrmezei Erzsébet Húsvét után című versének elgondolkodtató soraival kívánok a kedves olvasónak áldott és kegyelmekben gazdag húsvétot.

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Mahulányi József, esperes plébános

(Megjelent a Magyar7 című hetilap 2019/16. számában)

0 HOZZÁSZÓLÁS