2018. július 22., 12:42

Üdvözlő Nyilatkozatot küldenek Ferenc pápának a Felvidékről

A dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Polgári Társulás Üdvözlő Nyilatkozatot készített Őszentsége, Ferenc pápa részére, amelyet lehetősége van bárkinek aláírnia majd.

Ferenc pápa
Fotó: TASR

A nyilatkozatot Ferenc pápa pápává választása 5. évfordulójának alkalmából küldik majd el és felhívják a szentatya figyelmét a felvidéki magyar katolikusok árva helyzetére, a külön megbízott magyar főpásztor hiányára. 

„…Ma, ebben az igazi értékek iránt közömbös világban továbbra is ragaszkodni akarunk hagyományainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz. Ezeket az Istentől kapott kincseinket hűségesen akarjuk őrizni és továbbadni a következő nemzedék számára.  Ennek jegyében rendeztük meg idén Komáromban a XXIX. Komáromi Imanapot, amelynek keretében  Prohászka Ottokár és Brenner János hitvallókról emlékeztünk meg, majd több Imakilenced keretében is folytatjuk a közös imádságot. Nagy örömet jelentett számunkra, hogy Komáromnak, magyar közösségünk egyik fontos szellemi-lelki központjának ősi Szent András-temploma „basilica minor” címet kapott, amiért szívből hálát adunk. A hitvallók példájára tekintve továbbra is imádkozunk a magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a Szlovákiában élő többszázezer magyar katolikus lelki gondozásával külön megbízott magyar főpásztorért. Bízunk benne, hogy Szentséges Atyánk szívében hordozza közösségünket, megemlékezik kéréseinkről, és áldását adja ránk…” – olvasható a nyilatkozatban, amely megtalálható a Pázmaneum Társulás honlapján

Tíz évvel ezelőtt, 2008. február 14-én hirdették ki a szlovákiai római katolikus egyházmegyék átszervezését, valamint két új egyházmegye megalakítását a Katolikus Egyház szlovákiai képviselői Jozef Tomko bíboros vezényletével.

A felvidéki magyar katolikusok képviselőinek jelentős része szerint az egyházmegyei felosztásnál a Szlovák Püspökkari Konferencia nem volt tekintettel arra, hogy megoldásukkal megbomlik az egy tömbben élő magyar nemzetiségű hívek természetes egysége.

A felosztásra reagálva „Nyílt levelet” juttatott el a Szlovák Püspökkari Konferenciához a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Mécs László Társulás, amelyben a felvidéki magyar katolikusok szolgálatával megbízott magyar főpásztor kinevezését és lelkipásztori ellátásuk megfelelő megoldását kérték. A kéréssel egyetértő magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nevében a Szlovák Püspökkari Konferenciához eljuttatott nyílt levelet 25 szlovákiai magyar civil szervezet támogatta, és két hónap alatt mintegy huszonötezren írták alá.

A felvidéki magyar katolikusok jogos kéréseinek kinyilvánítása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy történtek bizonyos előrelépések a pasztoráció területén: helynököket neveztek ki a magyar hívek részére több egyházmegyében: a Nyitrai Egyházmegyében Ďurčo Zoltán atya személyében magyar anyanyelvű lelkipásztor látja el a helynöki feladatokat a magyar papok és híveik körében, a Besztercebányai Egyházmegyében is van kinevezett magyar helynök, Parák József atya végzi a szükséges feladatokat. A Nagyszombati Főegyházmegyében püspöki szinten először Orosch János püspököt bízták meg a helynöki feladatokkal, aki már azelőtt önmagától is régóta felvállalta a magyarok pasztorációját.

Majd Orosch püspök atya érseki kinevezése után Kiss Róbert lelkiatya lett a felelős a magyar hívek pasztorációjáért az egyházmegyében, mint püspöki helynök. A Pozsonyi Főegyházmegyében pedig 2012-ben került sor segédpüspök kinevezésére, a magyarul kiválóan beszélő Haľko József személyében, aki éveken keresztül sikeresen végezte a pozsonyi magyarok pasztorációját is. Jelentős előrelépés történt a magyar anyanyelvű hívek katekizációjának területén, mivel 2009-ben megalakult a Magyar Kateketikai Albizottság, amely a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ eredményeire építette tevékenységét és sikeresen működik.

A Pázmaneum Társulás a felvidéki magyar katolikusok jelentős részének óhaját szem előtt tartva továbbra is szorgalmazza, hogy a kinevezett püspöki helynökök munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával megbízott főpásztor koordinálja, akinek tevékenysége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyére, hanem összefogja a felvidéki magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal is elősegítve a lelki élet fellendülését, ezen belül az egyházmegyei felosztás óta egyre csökkenő magyar papi hivatások gondozását a különböző egyházmegyék magyarok által is lakott területein.

Az Üdvözlő Nyilatkozat nyomtatványát szívesen elküldik elektronikus formában is, ebben az esetben az info@pazmaneum.com címre kell küldeni levelet. 

-nns-

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.