Engesztelő szentmisét mutatnak be Alsóbodokon

ma7 2018. október 06., 17:12

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás minden hónapban engesztelő szentmisét szervez az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában, melyet Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlanak fel.

Fotó: Horváth Szomolai Andrea

Marek Jedraszwski krakkói érsek, az Esterházy János temetésének első évfordulós megemlékezése alkalmából a következőt írta a résztvevőkhöz címzett levelében: „Esterházy Jánosnak a gondviselés működésére oly nyitott tanúságtétele minden kétséget kizárva követésre érdemes példát adott számunkra. Példát mutatott, hogy mit jelent az igazi emberség, s mit jelent a nehéz időkben is Krisztus tanújaként élni a világban. ... cselekedetei által megérdemli, hogy különleges tiszteletben részesüljön". Érsek úr Esterházy János boldoggá avatásának érdekében buzgó és kitartó imára hívta az emlékezni vágyókat.

A szentmise végzésére, magyar, szlovák, lengyel, cseh lelkipásztorokat kér fel az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás.

„Kérjük az Esterházy János mártíromságát tiszteletben tartó testvéreinket, határainkon innen és túl, hogy lehetőség szerint (személyesen vagy lélekben csatlakozva) vegyenek részt a havi első szerdai szentmiséken és maguk is szervezzenek hasonló alkalmakat e nemes célt és a Jó Isten akaratának beteljesedését szolgálva.” – áll a felhívás szövegében.

Az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása templomban tartandó első, Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott engesztelő szentmisét 2018. október 10-én, 17.00-i kezdettel tartják. A szentmisét bemutatja ThDr. Karaffa János PhD. pozsonyeperjesi lelkiatya, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke. Előtte 16:30-tól rózsafüzér imádkozásra kerül sor.

Szeretettel hívnak és várnak minden jóakaratú embert a szervezők, Esterházy János szavainak értelmében: „Egyedüli építeni képes erő a szeretet. Mi pedig igenis építeni akarunk: egy jobb, boldogabb jövendőt. Ezt pedig csak a szeretet alkotó erejével tehetjük.”

0 HOZZÁSZÓLÁS