Diplomaosztás, doktoravatás a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán

Nagy Miskó Ildikó 2018. június 18., 12:49

Istentisztelettel kezdődő diplomaosztó és doktoravató ünnepséget tartott június 17-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a helyi református templomban, ahol Gáspár Dániel és Tóth Krisztián vehette át a nyelvismereti Jakab István-díjat - utóbbi rektori díjban is részesült. A kar elődjének számító, 1994-2004 között működött Calvin János Teológiai Akadémia épületének falán levő emléktáblát az egykori diákokkal és az egyetem, illetve a kar vezetőségével együtt Fazekas László, a Szlovákiai Református Egyház püspöke is megkoszorúzta.

Fotó: Nagy-Miskó Ildikó
Szolgálatotok során legyetek só és kovász!

Az esemény Karasszon István tanszékvezető egyetemi tanár igehirdetésével kezdődött. Elhangzott: úgy véli, hogy óriási lehetőségek előtt állunk, mivel egy szép új világ van születőben, melynek az idén végzett hallgatóik is részesei lehetnek. Hozzátette: bár boldog várakozással tekint a frissdiplomás diákok jövője elé, sejti, hogy bármilyen is lesz ez a szép új világ, abban Krisztus követői éppúgy kisebbségben lesznek, mint ahogy most is kisebbségben vannak. „A keresztyének sorsa mindig is ez volt, s mégis ebben az összefüggésben kell nektek só és kovász lenni – ezt a valóságot sose feledjétek szolgálatotok során!“.

Három hallgató kapott Jakab István-díjat

Az igehirdetést a végzősök bemutatása, fogadalomtétele és a diplomák kiosztása, végül a doktoravatás követte. Az ünnepi ceremónia lebonyolítását rektori megbízás alapján Tóth János általános és fejlesztési rektorhelyettes, az SJE korábbi rektora, valamint Lévai Attila dékán végezte. Teológia, valamint missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szakon összesen 17 hallgató fejezte be baccalaureatusi, illetve magiszteri szintű tanulmányait. További 3 hallgatónak a teológiai kisdoktori, 8-nak pedig a nagydoktori vizsgamunkáját sikerült megvédenie. Rektori díjban Tóth Krisztián, a legjobb diplomamunkákért járó díjban Csécs Ildikó és Varga Ágota részesült. Az Új Remény Alapítvány pedig valamennyi frissdiplomást könyvekkel ajándékozta meg.  

Idén ősszel lenne 90 éves Jakab István szlovákiai magyar nyelvész, nyelvművelő és egyetemi docens, a nyelvtudományok kandidátusa és doktora. November 23-án pedig 5 éve lesz annak, hogy a Tanár Úr távozott az élők sorából. Özvegye a Calvin János Teológiai Akadémia Jakab István-díj Polgári Társulással közösen 2015-ben nyelvismereti díjat alapított emlékére, amit idén harmadízben vehetett át az SJE Református Teológiai Karának, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának azon teológus és lelkész szakos hallgatói, akik a Biblián alapuló, önálló prédikációírás során kiemelkedően teljesítettek a magyar nyelv helyes használatában. Jakab István ugyanis munkásságával anyanyelvünk tisztaságának megőrzését s annak helyes használatával magyarságtudatunk erősítését, illetve a nagyobb nyilvánosság előtt megszólaló pedagógusok, lelkészek, újságírók szabatos, stílusos, egyedi nyelvhasználatát segítette.

A pénzjutalommal is együttjáró Jakab István-díj első helyezettje Gáspár Dániel (SJE), második helyezettje Kádár Tamás (Sárospatak), harmadik helyezettje pedig Tóth Krisztián (SJE) lett.

Emlékezés a Calvin János Teológiai Akadémia épületén levő emléktáblánál

Tóth János rektorhelyettes ünnepi beszédében egy Wass Albert-írásból idézve a végzősöknek azt kívánta, hogy az emberfeletti erőt igénylő kihívások közepette se veszítsék el a hitüket, s azt se feledjék: feladatuk a magyar értékrend és kultúra hirdetése is. „Igaz magyar embernek lenni akkora teher, hogy aki azt sokat viseli, megerősödik” – fogalmazott.

Lévai Attila dékán évzáró jelentésében értékelte a 2017/18-as tanévet, amely során öt alap- és mesterszintű képzési program közül választhatott 77 hallgatójuk. Közülük 7-en nappali, 9-en levelező tagozatos doktoranduszi tanulmányokat folytattak, 3 további hallgató pedig rigorózus képzésben részesült. Különféle rendezvényeikről, például nemzetközi tudományos konferenciákról, folyóirat-kiadásukról, vendégoktatók fogadásáról, az Erasmus- és Makovecz-ösztöndíj kihasználásáról is beszámolt.

A végzősök képviselőinek beszédei után a jelenlevők közösen énekelték el a Himnuszt, majd átvonultak a szemközti udvarba, ahol a Czinke lelkészházaspár a kar elődjének számító, 1994 és 2004 között működött Calvin János Teológiai Akadémia épületének falán levő emléktáblánál idézte fel a múltat. Miután Fazekas László, a Szlovákiai Református Egyház püspöke az egyetem, illetve a kar vezetőségével s az egykori diákokkal együtt megkoszorúzta az emléktáblát, a Szózat közös eléneklésével zárult a rendezvény.

Képgalériánk:
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

0 HOZZÁSZÓLÁS