A mi jelünk a kereszt – több mint ezer zarándok Alsóbodokon

Horváth Szomolai Andrea 2019. szeptember 14., 21:23

A mi jelünk a kereszt jelszó jegyében tartottak szombaton megemlékezést Esterházy János földi maradványainak végső nyugalomra helyezésének második évfordulója alkalmából az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban.

Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A szakrális eseményre több mint ezerkétszáz zarándok érkezett a Felvidék Csíksomlyójának is nevezett zoboraljai zarándokközpontba, ahol ismét bebizonyosodott, hogy a hely pozitív és szent szellemisége minden odaérkező lelkét lecsendesíti és belső gondolatait elmélyíti. A békés és nyugodt légkör hatása alá kerülő zarándokoktól csak pozitív visszajelzések érkeztek, egyöntetűen kijelentették, Alsóbodok egy olyan hely, ahonnan nem szabad hazasietni, át kell élni az itt áradó szent hitet.

Képgalériánk:
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A zarándokok fogadását követően a délelőtti órákban a Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György által készített, Esterházy Jánosról szóló dokumentumfilm került bemutatásra, majd szent asszisztencia kíséretében a jelenlevők imádság kíséretében végigjárták a Hűség Keresztútja minden stációját.

A zoboraljai kórusok szakrális műsorának előadása után a koronaőrség méltó kíséretet biztosított a magyar Szent Korona másolatának. A szentmisét Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita celebrálta, aki áldást és magasztos hitet adott minden jelenlevőnek.

Képgalériánk:
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A szentmise ideje alatt színültig megtelt a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnához vezető domb zarándokokkal, s végül több mint ezerkétszáz hívő torkából szólt a magyar Himnusz. Az elmúlt évben elhunyt Paulisz Boldizsár, a zarándokközpont alapítója bizonyára büszkén nézett le a rendezvényt megszervező családjára, barátaira és a hívekre az égből, mert végakarata beteljesült, Esterházy János öröksége és személyiségének mondanivalója tovább él az emberek szívében.

Képgalériánk:
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A szent alkalmon először olvashatták az emberek magyar nyelven azt az imádságot, amelyet Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért Marek Jedraszewski, krakkói érsek, metropolita állított össze.

Képgalériánk:
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

Az Esterházy János emléknapról a későbbiekben részletes tudósítást közlünk, valamint a Magyar7 hetilap következő számában is olvashatnak az eseményről.

Az imádság szövege:
Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.
Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.
Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.
Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy [...], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Fotó: Horváth Szomolai Andrea

0 HOZZÁSZÓLÁS