Fél évszázada kezdődött a prágai tavasz

hirek.sk 2018. január 05., 17:32
PRÁGA. Fél évszázaddal ezelőtt, 1968. január 5-én kezdődött a prágai tavasz, az "emberarcú szocializmus" megteremtésére tett sikertelen csehszlovák reformmozgalom.

A "prágai tavasz" feltételei a sztálinizmus bukásával, a csehszlovák gazdaság mélyülő válságával, a cseh-szlovák viszonyban meglévő feszültségekkel és a kelet-nyugati kapcsolatokban tapasztalt enyhüléssel érlelődtek. Antonín Novotnýt (1904-1975), aki 1953 óta állt a Csehszlovák Kommunista Párt (CSKP) élén, és 1957 óta az államfői tisztet is betöltötte, egyre többen bírálták a párton belül is a rossz gazdasági eredmények, Szlovákiával szembeni arrogáns viselkedése és az 1967. október végén kirobbant, gyorsan terjedő prágai diákmegmozdulások miatt.   

Bár újévi beszédében "gazdasági reformokat" és "szocialista demokráciát" ígért, Novotný a Központi Bizottság 1968. január 5-i ülésén hosszú és heves viták után kénytelen volt lemondani első titkári tisztségéről. Utódaként - első szlovákként - a kompromisszumok emberének tartott, negyvenhat éves Alexander Dubèeket választották meg, aki az "ortodox" kommunisták és a reformerek számára is elfogadható volt. A kezdetben gyenge, határozatlan politikusnak vélt Dubèek rövid időn belül elnyerte az emberek bizalmát, és a reformfolyamat jelképévé vált.   

Az államfői tisztségre március végén Ludvík Svoboda tábornokot választották meg. A CSKP áprilisban elfogadott akcióprogramja megfogalmazta a reform politikai és gazdasági céljait, amelyek nem a pluralista politikai berendezkedés és a piacgazdaság visszaállítását, hanem az "emberarcú szocializmus" megteremtését irányozták elő. A hatalmas társadalmi támogatásnak örvendő reformfolyamat azonban önálló életre kelt, irányítása kezdett kicsúszni a kommunista párt kezéből. Megszüntették a sajtócenzúrát, megindult a kirakatperek áldozatainak rehabilitációja, sorra újították fel tevékenységüket a polgári Csehszlovákia kommunisták által megszüntetett társadalmi, ifjúsági és egyházi szervezetei.   

Mindezt a Szovjetunióban és a "testvéri" szocialista államokban fokozódó gyanakvással nézték, mert attól tartottak, hogy a "prágai tavasz" az 1956-os magyarországi eseményekhez hasonló következményekkel jár majd. A fejlemények azért is aggasztóak voltak számukra, mert Csehszlovákiában a közvélemény egyre jobban gyorsítani akarta a demokratikus átalakulást, s egyre hangosabbak lettek a szovjetellenes hangok. "Az ellenforradalom veszélyéről" folytatott nyílt vita során, júliusban a bolgár, a keletnémet, a lengyel, a magyar és a szovjet kommunista párt közös levelet intézett a CSKP vezetéséhez, amelynek lényege az volt: ha letérnek a szocialista útról, katonai beavatkozásra számíthatnak.   

A népszerűsége tetőpontjára érkezett Dubèek ellenállt a sorozatban érkező felszólításoknak, sőt, meg sem jelent a Varsói Szerződés (VSZ) értekezletén. Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár már attól tartott, hogy Csehszlovákia kiléphet a katonai szövetségből, holott Prágának ez nem állt szándékában. A július végén, augusztus elején a szovjet határ menti Ágcsernyőn tartott legfelsőbb szintű csehszlovák-szovjet találkozón a csehszlovák pártvezetés belement ugyan néhány kompromisszumba, de bízott abban, hogy továbbmehet a megkezdett úton.   

A szovjet vezetés augusztus 18-án ismertette a lengyel, keletnémet, magyar és bolgár pártvezetőkkel a döntést Csehszlovákia katonai megszállásáról. Két nappal később, augusztus 20-ról 21-re virradó éjszaka a Vltava 666 fedőnevű hadműveletben a VSZ öt tagállamának (Szovjetunió, Lengyelország, NDK, Magyarország, Bulgária) húsz hadosztálya, kétszázezer katona zúdult Csehszlovákiára földön és levegőben. A csehszlovák hadsereg nem tanúsított ellenállást, de a kommunista párt, a kormány és a parlament elnöksége határozatban utasította el a megszállást, és nyugalomra szólította fel a lakosságot. A hivatalos "vértelen okkupáció" legendája mára megdőlt, a legújabb kutatások szerint az intervenció 137 halálos áldozatot követelt.   

A "prágai tavasz" legismertebb vezetőit letartóztatták és internálták, a megmaradt vezetést Moszkvába rendelték, ahol a politikailag és emberileg is megtört vezetők kényszer hatására - František Kriegel, a Nemzeti Front elnöke kivételével - aláírták a megszállást igazoló és az augusztus 22-i rendkívüli pártkongresszus határozatait érvénytelenítő jegyzőkönyvet. Október 16-án a csehszlovák és a szovjet kormány szerződést írt alá a szovjet csapatok "ideiglenes" csehszlovákiai tartózkodásáról.  

A "normalizáció" szellemében 1969 áprilisára a reformereket, köztük Dubèeket eltávolították a kommunista párt éléről. Dubèek helyére a szintén szlovák, de keményvonalas Gustáv Husák került, akinek neve egybeforrt a visszarendeződéssel. Csehszlovákia a rendszer 1989-es összeomlásig, a "bársonyos forradalomig" teljes reménytelenségbe süllyedt, az értelmiség csaknem húsz évre külső vagy belső emigrációba vonult.   

A szovjet sajtó az "internacionalista segítségnyújtásnak" minősített beavatkozást igazolandó közölt egy a szovjet pártvezetésnek címzett behívó levelet, amelyet öt magas rangú csehszlovák politikus írt alá. A tisztázatlan körülmények között keletkezett levél, illetve az 1968-as intervenció ügyét az 1989-es rendszerváltás után "hazaárulás" címén két évtizedig vizsgálták a cseh és a szlovák hatóságok, az eljárást 2011-ben zárták le, mert már nem lehetett kihallgatni a kulcsfontosságú tanúkat.   

A "normalizálás" alatt a politikai élettől szigorúan távol tartott Dubèek 1989 novemberében, a "bársonyos forradalom" idején újra megjelent a politikai színtéren. A kommunizmus bukása után a parlament elnökévé választott politikus 1992. november 7-én egy autóbaleset következtében halt meg.

Forrás: MTI
0 HOZZÁSZÓLÁS