Esterházy-megemlékezés egészíti ki a XXVIII. Komáromi Imanap műsorát

hirek.sk 2017. május 06., 10:21
KOMÁROM. A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében, Jópásztor vasárnapján, május 7-én kerül sor a XXVIII. Komáromi Imanapra. Azon akárcsak az előző években, most ismét majd a magyar főpásztorért, valamint a magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a felvidéki magyar katolikus hívek. Minderről Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar katolikus híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynöke nyilatkozott portálunknak.

- Ön szerint az eltelt közel három évtized során közelebb kerültünk-e egy önálló magyar főpásztor kinevezéséhez, aki valamennyi egyházmegyében összefogná a katolikus papokat és híveket?

- Húsvét negyedik vasárnapján évről évre összegyűlünk Komáromban, hogy együtt imádkozzunk a papi és szerzetesi hivatásokért. Közösen kérjük Jó Pásztorunkat, Jézus Krisztust, küldjön népünk számára olyan magyar vagy magyarul tudó lelkipásztorokat, akik összetartják a nyájat, akik az Õ példája nyomán járva vezetik az itt élő magyar katolikusokat az üdvösség felé vezető úton. Felvetődik a kérdés, hogy az elmúlt időszak milyen eredményeket hozott, de ami nyilvánvaló, hogy krisztusi lelkületű, szent életű papokra, lelkiatyákra van szükség, hiszen csak az élő hit, egyedül Jézus segíthet rajtunk. Olyan hiteles, érett papi személyiségekre van szükségünk, akik a hirdetett elvek mellett az életük példájával állnak. Hiszen csak a Nagyszombati Főegyházmegyében jelenleg 16 túlnyomórészt magyarok lakta plébánia a paphiány miatt oldallagosan van ellátva. Ez is sürgeti az összefogást és az együtt imádkozást.

- Az imanapok kezdete óta eltelt időszakban javulás vagy romlás tapasztalható-e a hazai magyar papi és szerzetesi hivatást választók száma terén?

- Az új papi és szerzetesi hivatások nem az emberi ügyességtől, a modern technikáktól függnek, hanem magától Istentől. Egy öreg szerzetes mondta, hogy olyan mélyen kell meghajolnunk Isten előtt, hogy megláthassuk az arcát. Szent II. János Pál kérte a keresztény szülőket, hogy álljanak gyermekeik mellett. Segítsék őket, hogy ne vessék bele magukat a jólét utáni hajszába, és vezessék el őket a valódi, lelki örömhöz. Segítsék őket, hogy szívükben, amelyet sokszor elfog a jövőtől való félelem, visszhangozzék a hit felszabadító öröme.

A számomra ismert adatot közlöm: a nagyszombati érsekség részére jelenleg 5 magyar kispap tanul Pozsonyban, 2 Győrben és 1 pasztorációs éven van. Ez az adat önmagában nem rossz, azonban ami a pályaelhagyások számát illeti, abban is az európai tendenciához igazodunk. Nagyobb hangsúlyt kell tehát fektetnünk a kispapok lelki és emberi formálására. Bölcs nevelés által ki kell munkálni a növendékekben a kellő emberi érettséget, mely főként a lélek kiegyensúlyozottságában, a megfontolt döntésekre való képességben s a józan ítéletalkotásban nyilvánul meg.

- Idén emlékezünk meg gróf Esterházy János halálának 60. évfordulójáról. Az imanap szervezői milyen módon csatlakoznak az Esterházy-emlékév programjaihoz?

- Az Esterházy-emlékév keretében dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató összeállításából gróf Esterházy János szenvedéseiről szóló részletek hangzanak majd el az egyes keresztúti állomások alatt.

- Milyen program várja a cserkészek díszőrségével zajló XXVIII. Komáromi Imanapra érkezőket?

- Az idei Imanap programja 14.30 órakor engesztelő szentségimádással kezdődik a Szent András-plébániatemplomban, utána következik 15.00 órakor a keresztút, és 16.00 órakor az ünnepi Főpapi szentmise, melyet személyesen Mons. Orosch János érsek celebrál. Az Imanapon ismét hozzáférhető lesz a Jópásztor Hírlevél című ingyenes kiadvány. Sok szeretettel várjuk a paptestvéreket és a zarándokokat!

0 HOZZÁSZÓLÁS