Értékelte az évet a Pázmaneum Társulás

hirek.sk 2013. december 31., 20:58
DUNASZERDAHELY. A Pázmaneum Társulás az esztendő végén számot vetett tevékenységéről és a legjelentősebb felvidéki magyar katolikus rendezvényekről.

A Pázmaneum Társulás újévi üzenetében meghirdette a Szent Mihály-évet, amelynek keretében imakilencedet tartottak a Felvidéken és az anyaországban.

A 2013-as év már hagyományosan a január 22-i ünnepséggel indul a polgári társulás életében, amikor „A magyar kultúra napján" a dunaszerdahelyieknek dunaszerdahelyiek lépnek fel a Vermes-villában a Kortárs Magyar Galéria és Dunaszerdahely Város Önkormányzatának társszervezésében. A hagyományteremtő szándékkal indított rendezvény célja, hogy a városban működő oktatási intézmények, illetve művészek lépjenek fel és rövid műsorral mutassák be tevékenységüket.

Az iskolai beiratkozások kapcsán a magyar óvoda és iskola választására is felhívta a lakosság figyelmét a társulás.

Februárban, sajtónyilatkozatban emlékezett meg a 2008-as egyházmegyei felosztásról és rávilágítottunk annak máig ható következményeire és a hiányosságokra. Február 16-án megkezdődött Zselízen az RMA előadássorozatának második féléve, amelyet a Pázmaneum Polgári Társulás indított el 2012 őszén ThDr. Karaffa János és Galgóczi Rudolf lelkiatyák segítségével.

Ugyancsak februárban, „A kommunizmus áldozatainak emléknapján" megemlékezést szervezett a városban, a középiskolásokat bevonva, akiknek a Terror Háza Múzeum történészprofesszora Dr. Stark Tamás tartott audiovizuális előadást.

A Pázmaneum Társulás körlevélben kérte a felvidéki magyar katolikus egyházközségeket, hogy miután XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását, imádkozzanak a Szentatya és az Egyház szándékára, valamint a megválasztandó új pápáért február 28-án, amikor Benedek pápánk befejezi péteri szolgálatát.

Március 16-án a garamkövesdi Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban dr. Vida Tivadar atyára, a Pázmány Péter Alapítvány nemrégiben elhunyt elnökére, valamint az alapítvány elhunyt tagjaira és jótevőire emlékeztek.

A társulás február 19-én levélben fordult Dunaszerdahely város polgármesteréhez, Dr, Hájos Zoltánhoz annak kapcsán, hogy a székely zászlót tűzze ki a Városházára. Március 1-jén a társulás  képviselője jelen volt másik két civil szervezet képviselőjével egyetemben a zászló kitűzésekor.

2012 augusztusában a Felvidéki Ministránsolimpia keretén belül a győztes csapat, a nagykéri ministránsok ismeretterjesztő nyereményutat nyertek a Pázmaneum Polgári Társulás és a Jópásztor Alapítvány jóvoltából. A kirándulás 2013. március 9-én valósult meg Székesfehérváron.

A Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának vezetősége március 19-i dunaszerdahelyi ülésén úgy határozott, hogy a párt honlapján közzéteszi a nagyheti szentmise-, illetve istentiszteletek rendjét a nagyobb felvidéki magyar városokban. Mivel a Pázmaneum ügyvezető elnöke, Karaffa Attila a platform Nagyszombat megyei vezetője, így felajánlva a segítségét a Pázmaneum is bekapcsolódott a miserend összeállításába.

Márciusban folytatódott a Regnum Marianum Akadémia Zselízen. Két nagyszerű előadás valósult meg ismét a zselízi plébánián Ft. Szalai Gábor tatai és Árus Kovács Gábor nemesszalóki lelkiatya által. Témáik a példaképek hitvallók általi bemutatása, valamint a filozófia és teológia elemzése, Isten jelenlétének bizonyítása volt.

Március 15-én a társulás képviseltette magát a dunaszerdahelyi 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen és koszorúzáson.

Április 3-án Komáromban tartotta meg ülését az Imanapi szervezőbizottság, hogy megtárgyalja az előkészületeket az április 21-én, Jó Pásztor vasárnapján megrendezendő XXIV. Komáromi Imanapra. A szervező Pázmaneum Társulás, Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia képviselői mellett jelen volt a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója, a Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának vezetőségi tagjai és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselője is.

Jó Pásztor vasárnapján, április 21-én került sor a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozójára a Komáromi Imanapra immár 24. alkalommal. A szentmisét Õ Exc. Mons. Mario Giordana apostoli nuncius és Õ Exc. Mons. Orosch János püspök atya, a Nagyszombati Főegyházmegye apostoli kormányzója mutatott be félszáz oltártestvérével közösen. A szentmisét élőben közvetítette a Mária Rádió az éter hullámain keresztül. Szolgálatot teljesítettek a komáromi Marianum és a gútai Nagyboldogasszony egyházi iskolák diákjai, valamint a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség cserkészei Danczi Mónika vezetésével.

Ismét megjelent a Jópásztor Hírlevél, valamint egy új imafüzet XVI. Benedek pápa imái és elmélkedései - Imakilenced papi és szerzetesi hivatásokért XVI. Benedek pápa gondolataival címmel, valamint az imanapra érkezők megtekinthették a Komáromi Imanapok történetéből rendezett fényképkiállítást is.

A Pázmaneum Társulás és az Érsekújvári Római Katolikus Plébánia szervezésében került sor május 19-én, Pünkösdvasárnap a Szent Mihály Imakilenced 2. állomására a plébániatemplomban.

A társulás képviseltette magát az MKP dumaszerdahelyi szervezete és a Via Nova ICs  trianoni békediktátum 93. évfordulója alkalmából szervezett gyertyagyújtásán a Trianon emlékfánál Dunaszerdahelyen június 4-én.

A Pázmaneum Társulás és a Szőgyéni Római Katolikus Plébánia szervezésében került sor június 23-án a Szent Mihály Imakilenced 3. állomására a szőgyéni plébániatemplomban.
Bekapcsolódtunk a sikabonyi harangra való gyűjtésbe is, közzétettük az egyházközség felhívását és eljuttattuk a különböző médiumokba.

A szervezet támogatta a II. Felvidéki Ministráns Olimpia megszervezését Nagykéren augusztusban, illetve a védnök-elnök személyesen is részt vett a táborban.

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, Dunaszerdahelyen  képviseltette magát az ünnepségeken és a koszorúzáson.

A Polgári Társulás 2005-ben történt megalakulásának 8. évét ünnepelte október 2-án.

Szeptember és október hónapokban a 4. és 5. állomással folytatódott a Szent Mihály Imakilenced Garamkövesden illetve Ipolykeszin.

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon tartott dunaszerdahelyi megemlékezésen és koszorúzáson a társulás képviselői  is részt vettek, s gyertyát helyeztek el az aradi vértanúk emlékére.

A társulás felhívta tagjai, szimpatizánsai figyelmét, hogy ebben az évben is kapcsolódjanak be a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű jótékonysági rendezvénybe.

Dunaszerdahelyen, a Városháza épülete mellett felállított 1956-os emlékmű előtt tisztelegtek és emlékeztek a Pázmaneum Társulás tagjai az 1956. október 23-án, Magyarországon történt eseményekre a város polgáraival és a közjogi méltóságokkal együtt.

A Pázmaneum Társulás szervezésében került sor 2013. december 19-én Dunaszerdahelyen az Esterházy János-megemlékezésre és Dr. Sztyahula László könyvbemutatójára a Vermes-villában.

Decemberben megjelent a társulás hagyományos Regnum Marianum Kalendáriuma.

A Pázmaneum Társulás is segítette a Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának arra irányuló kezdeményezését, hogy összegyűjtsék a karácsonyi időszak szentmiséinek, illetve istentiszteleteinek rendjét az egyes felvidéki magyar városokban és községekben.

A társulás honlapján teret adott más egyházi és civil szervezetek, egyházközségek beszámolóinak is. Anyagi szükségleteit a 2013-as évben a 2%-os adófelajánlásokból és a magyar államhoz benyújtott pályázatokból illetve kiadványaink értékesítése révén fedezte. Tevékenységéhez számos világi és egyházi vezetőtől  buzdítást kapott. 

Forrás: Pázmaneum.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS