HIRDETÉS

Erős Nők PT: mindenkinek biztosítania kell az anyanyelvű oktatáshoz való jogot!

hirek.sk 2018. február 21., 17:51
POZSONY. Elkötelezetten hiszünk abban, hogy az anyanyelven való oktatás biztosítása nemzeti identitásunk megőrzésének alapvető feltétele, ezért kiállunk a kárpátaljai magyarság anyanyelv-használati jogáért – hangsúlyozták közös nyilatkozatukban a Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok nőszervezetei.

„Álláspontunk szerint nem elfogadható, hogy Ukrajna az államnyelv megfelelő ismeretét a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának rovására biztosítja, különös tekintettel azokra a nemzetközi dokumentumokra, amelyeket a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatára vonatkozóan Ukrajna aláírt és ratifikált. Ukrajna magára nézve kötelezőnek ismer el számos, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló nemzetközi egyezményt, így például ez Európa Tanács Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt is. Ezen túlmenően Ukrajna alkotmánya, valamint a Magyarország és Ukrajna között hatályban lévő bilaterális megállapodás is rögzíti a nemzeti kisebbség anyanyelven történő oktatáshoz való jogát az oktatás minden szintjén” – mutat rá az RMDSZ Nőszervezet, a VMSZ Női Fórum, a FIDESZ Nőtagozat, az Erős Nők Polgári Társulás – MKP, a KDNP Nőképviselet és a KMKSZ Nőképviselet által aláírt, az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából kiadott nyilatkozat.

Ukrajna valamennyi nemzetközi kötelezettség-vállalásával ellentétes az, hogy a nemzeti kisebbségekkel a jogszabály végső szövegére vonatkozóan semmilyen egyeztetés nem történt, és ezt a tényt az ukrán oktatási törvény 7. cikkelyére vonatkozó véleményében a Velencei Bizottság is sérelmezte – hangsúlyozták.

Az ukrán oktatási törvény 7. cikkelye az általános iskola ötödik osztályától kezdve megszünteti a nemzeti kisebbségek tagjai számára az anyanyelven való oktatás jogi garanciát, amely a legutóbbi népszámlálás alapján 150 ezer magyart érint. A 2016/2017-es tanévben 71 magyar nyelvű oktatási intézmény működött, további 27 iskolában volt magyar nyelvű osztály, összesen 16 275 diák tanult magyar nyelven. A Velencei Bizottság véleménye szerint az oktatási törvény jelenlegi formájában az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek szerzett jogainak elvételét jelenti – emlékeztetnek a Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok nőszervezetei.

„Amennyiben az oktatási törvény 7. cikkelye hatályban marad, az a magyar oktatási rendszer felszámolását jelenti Ukrajnában. Felkérjük Ukrajna politikai vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg a tárgyalásokat a magyar nemzeti közösség képviselőivel az oktatási törvény módosítása érdekében, figyelembe véve a Velencei Bizottság véleményét. Európában mindenkinek biztosítania kell az anyanyelvű oktatáshoz való jogot, minden nemzeti kisebbség számára!” – szögezik le a nyilatkozatban.

Forrás: Hírek.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS