Szlovákia négy felszólítást kapott az Európai Bizottságtól

ma7 | TASR 2018. július 19., 18:10

Az Európai Bizottság (EB) csütörtökön közzétette azokat a határozatokat, melyek az európai uniós jogrend megsértésére vonatkoznak. Ilyen határozatcsomagot havi rendszerességgel közölnek. Szlovákia négy hivatalos felszólítást kapott, melyekre reagálnia kell.

Az egyik felszólítás a természetvédelem területén tapasztalható hiányosságokra mutat rá, melyek következtében jelentős mértékben csökkent a madárállomány.

Az uniós irányelvek szerint a Natura 2000 hálózathoz tartozó természetvédelmi területeken a tervezett fakitermelés előtt fel kell mérni annak lehetséges következményeit.

A szlovák jogrendből azonban hiányzik az erre vonatkozó szabályozás, ami az EB szerint a siketfajd-populáció megcsappanásához vezetett. Mióta Szlovákia az EU tagjává vált 2004-ben, a siketfajdállomány a felére csökkent a különleges védelmi intézkedések hiánya miatt.

Szlovákia azon hat ország között is szerepel, melyeket az EB felszólított, hogy hozzák meg a megfelelő intézkedéseket a laboratóriumi, tudományos kísérletekhez használt állatok védelmében, illetve hogy maradéktalanul foglalják a saját országuk jogrendjébe az erre vonatkozó uniós előírásokat. Szlovákián kívül hivatalos felszólítást kapott Észtország, Németország, Portugália, Románia és Spanyolország.

Az uniós irányelvek célja minimálisra csökkenteni a kísérletezéshez használt állatok számát. A szlovák jogrendből hiányzik az érzéstelenítésre vonatkozó, illetve a visszatartó erejű szankciókat meghatározó, hatékony szabályozás.

A szakemberek szabad mozgásával összefüggésben az EB Litvánia kivételével 27 EU-tagállamot szólított fel, hogy tartsák be a szakképzettség elismerésére vonatkozó uniós előírásokat.

Az EB továbbá hivatalos felszólítást küldött Ciprusnak, Lengyelországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Magyarországnak, Máltának, Olaszországnak, Szlovákiának és Szlovéniának, mert nem tettek eleget a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk nyújtására vonatkozó kötelezettségüknek.

Szlovákia ezen kívül az uniós szintű szolgáltatások esetében sem tette közzé valós időben a forgalmi információkat.

A kormánynak 2017. július 13-ig kellett volna az EB elé terjesztenie azokat az intézkedéseket, melyeket az országos hozzáférési pont létesítése érdekében fogadtak el, illetve azoknak az autópályáknak a listáját, melyek nem részei az átfogó transzeurópai közúti hálózatnak.

Az érintett tagállamoknak két hónapjuk van arra, hogy reagáljanak az EB felszólításaira.

0 HOZZÁSZÓLÁS