Berényi Kornélia és Tóth Bernadett kapta a Szlovákiai Civil Becsületrend díját

Nagy Miskó Ildikó 2018. április 14., 20:18

A Szlovákiai Civil Becsületrend polgári társulás április 14-én negyedízben adta át a Szlovákiai Civil Becsületrendet a komáromi Kultúrpalota dísztermében, ahol többek között Kuthy Csaba borász, a Magyar Civil Becsületrend ötletgazdája, továbbá Stubendek László, Komárom polgármestere és helyettese, Keszegh Béla, valamint Mezei Béla, a Magyar Állami Operaház legendás hírű, volt fotóművésze is megjelent. A kuratórium ez alkalommal a szőgyéni Berényi Kornélia és a komáromi Tóth Bernadett példaértékű tevékenységét tartotta díjazásra méltónak.

A két díjazott: Tóth Bernadett és Berényi Kornélia. Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Erénnyel és példával a közösségért

A díjátadó ünnepség a komáromi Concordia Vegyeskar kórusműveivel vette kezdetét, majd Holocsy Zsóka Zsófia egy Kulcsár Tibor-verset mondott el.

Ezt követően Klemen Terézia, a polgári társulás alapító elnöke ismertette társaságuk célkitűzéseit. Elhangzott: a díjat odaítélő társaságot, amely jelszava az Erénnyel és példával, 2014-ben jegyeztették be a belügyminisztériumban. Kuratóriuma minden évben olyan személy jelölését várja, aki nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket, a közösség érdekében végzett munkát, s főleg konkrét tetteivel következetesen más emberek vagy egy közösség, egy régió számára olyan tevékenységet végez, amelyet sem intézmény, sem magánszemély semmilyen módon nem honorál. Értékelési szempont továbbá az, ha a jelölt egy közösség számára fontos kulturális érték megmentésén dolgozik vagy állampolgári jogaikat védelmezi. Figyelembe veszik, ha a jelölt az európai értékrend, vagyis zsidó-keresztény erkölcsök védelmében fejtett ki munkát, esetleg vegyesen lakott vidékeken az együttélést segítő és jelenlegi gondokat megoldani igyekvő tevékenységet folytat.

Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Idén 10 jelölt közül választottak

Klemen Terézia a kuratórium elismert és megbecsült tagjait is bemutatta, akik rajta kívül a következők: Albert Sándor, a Selye János Egyetem volt rektora, Csiffáry Károly verebélyi főorvos, Dusza János kassai fizikusprofesszor, az MTA külső tagja, Fibi Sándor dunaszerdahelyi nyugalmazott pedagógus és oktatási szakember, Élesztős Pál egyetemi professzor (Szlovák Műszaki Egyetem), Hulkó Gábor professzor, az MTA külső tagja (Szlovák Műszaki Egyetem), Dunajszky Géza pedagógus-kultúrmunkás-író, Nagy János szobrászművész, Katona Márta komáromi könyvelő, Kollár Zoltán komáromi vállalkozó, és Vasik János rozsnyói újságíró.

Mivel idén 10 személyre érkezett jelölés, ezért a Szlovákiai Civil Becsületrendet a kuratórium  döntése alapján nem egy, hanem két személynek: a szőgyéni Berényi Kornéliának és a komáromi Tóth Bernadettnek adományozzák, akiket a Kiss György Munkácsy-díjas képzőművész által kimondottan erre az alkalomra készített éremmel jutalmaztak. 

Berényi Kornélia a kultúra szolgálatában

Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) igazgatója méltatta Berényi Kornélia több évtizedes munkásságát. Laudációjából kiderült: a Helytállásért-díjas Dániel Erzsébet javasolta őt a kitüntetésre.

Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Személyes hangvételű beszéde után levetítették a Melecsky Beáta által a díjazottról készített videófilmet, majd cserkésztársa, Lebocz Szabolcs nyilvános interjút készített vele.

Berényiné Énok Kornélia Szőgyénben született és végezte az alapiskolai tanulmányait, majd az Ipolysági Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanult tovább. A rendszerváltás előtt a helyi mezőgazdasági szövetkezetben dolgozott, 1990-ben pedig az akkori önkormányzat a helyi kulturális élet szervezésével bízta meg őt. Azóta a faluban sokasodtak a kulturális rendezvények, az emléktáblák, a szobrok. Nevéhez fűződik az alkotótáborok és a Tata testvérvárossal közös rendezvények szervezése, valamint a Csemadok járási ünnepségeinek helyi koordinátoraként, fesztiválszervezőként is tevékenykedik. 2002-ben megkapta a Tata Város Tiszteletbeli Polgára kitüntetést, s tagja lett a Tatai Versbarátoknak, akikkel az Arany János Emlékév kapcsán még Vajdaságban is szerepeltek.

Berényi Kornélia életművében külön említést érdemel a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben végzett áldozatos munkája. 1991-ben  megszervezte a helyi cserkészcsapatot, majd a szövetség országos tanácsának tagjává is választották. 2005-ben az országos vezetés a „Beszédes Lajos Érdemes Vezető“- érdemérem ezüst fokozatát adományozta neki.

Ott volt akkor is, amikor alapítani kellett az Együttélés Politikai Mozgalmat, majd az MKP-t. Továbbá éltetni kellett a Csemadokot, vagy a kulturális csoportokat (pl.: az IGLICE néptánccsoportot, a MIÉRT irodalmi kisszínpadot, a CSIRIBIRI játszóházat stb.). Nevéhez kötődik a helyi tájház és múzeum, illetve a Szőgyén Öröksége Társulás létrehozása, a trianoni megemlékezések szervezése, a szőgyéni Görgey-szobor állítása, továbbá a Magyar Igazolványok készítése a Szövetség a Közös Célokért megbízásából.

Sokrétű, áldozatkész tevékenységéért 2012-ben Tata város Díszpolgárává vált, 2012-ben pedig Magyarország miniszterelnökétől a Magyar Örökség Díjat vehette át. Eközben felnevelt két gyermeket, 2003-ban megözvegyült, és boldog nagymamaként három unokájának adja át szeretetét, hitvallását, intelmeit. A beszélgetés végén hitet tett a nemzeti és keresztény értékek éltetésének szükségszerűsége mellett.

Tóth Bernadett elsősorban a mélyszegénységben élőket segíti

A másik díjazott, Tóth Bernadett, a komáromi városi hivatal szociális osztályának szakdolgozója, akit a helyi önkéntes munkát ugyancsak szívesen vállaló Tárnok Magda jelölt a díjra. Bemutatkozó kisfilmjét Kiss Réka és Pézman Zoltán készítette, illetve a nyilvános interjú során is Kiss Réka faggatta őt.

Képgalériánk:
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Az elhangzott információkból kiderült: a díjazott szerényebb körülmények között nőtt fel, nem telt a hajdani kamaszlány továbbtanulására, így a diplomát harmincas éveiben szerezte meg, amikor már keresett magára. Életét a közösség szolgálatára tette fel: elsősorban a mélyszegénységben élőket segíteni minden módon – élelemmel, jótanácsokkal, ügyes-bajos dolgaik intézésével. Méltatója „hétköznapi hősnek“ nevezte őt, aki nem mindennapi erőbedobással küzd, néha a lehetetlen ellen is.

0 HOZZÁSZÓLÁS