2019. február 6., 10:58

Felvilágosító válaszok a nagyszarvai szlovák szülőknek

Az Iniciatíva BKZ nevezetű polgári társulás, amely a nagyszarvai szlovák iskola megnyitását sürgeti, jó ideje hadilábon áll a madari.sk portállal. A konfliktus oka teljesen abszurd, mivel viszont a helyzet már tűrhetetlen, ezért a madari.sk portál úgy döntött, közzé teszi hivatalos álláspontját a szlovák szülők támadásaival kapcsolatban, amit most a ma7.sk oldalán magyar nyelven is megjelentetünk. 

mad.jpg
Fotó: Madari.sk

A madari.sk portál álláspontja az Iniciatíva BKZ (BKZ Kezdeményezés) Polgári Társulás nyilatkozataival kapcsolatban:

A madari.sk portál 2012-es megalakulásától kezdve a következő alapelvet képviseli: nem akar részrehajló lenni, nem szeretné a tényeket elferdíteni, nem kíván belefolyni egyes szlovákiai csoportok viszálykodásába, és továbbra is a meghatározott célját kívánja szolgálni - a szlovák lakosok számára szlovák nyelven közzétenni a Szlovákiában élő magyar kisebbség aktuális problémáit, történéseit, illetve a magyar kisebbség véleményét egyes ügyekkel kapcsolatban. Mivel azonban az utóbbi időben az Iniciatíva BKZ nevezetű polgári társulás nyíltan támadja, és a madari.sk portál rossz nevét kelti szlovák internetes felületeken, így eme nyilatkozatban szeretne a madari.sk portál reagálni a BKZ támadásaira, és azok indokolatlanságára.

1.rész: A nagyszarvai szlovák iskola

A madari.sk portál 2018. október 29-én tette közé a „Rohovce a slovenská škola” című cikkét, amely szlovák nyelven ismertette: a nagyszarvai önkormányzati képviselők elutasították a szlovák tanítási nyelvű osztályok megnyitását a Nagyszarvai Alapiskolában (Základná skola s VJM, Rohovce) azzal az indokkal, hogy kevés a diák, és a kis létszám miatt nem lenne gazdaságos egy ilyen iskola létrehozása.

A madari.sk cikkében olvasható volt továbbá Balódi László (Most-Híd) parlamenti képviselő nyilatkozata az üggyel kapcsolatban, ahogy Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnökének reakciója is. Az említett cikk megjelenése után szinte azonnal érkezett a madari.sk szerkesztőségébe egy reakció a BKZ Kezdeményezés Polgári Társulás részéről, amely az említett cikkben elhangzott egyes információkra reagált. A BKZ levele már csak azért is érdekes, mivel az említett polgári társulás egy PR cégen keresztül juttatta el nyilatkozatát a madari.sk portál számára, amely lépést a madari.sk portál szerkesztősége mai napig nem tud mire vélni. 

Beáta Obradovičová PR Manager személyében a következő levelet juttatták el a madari.sk portál számára:

„…Az Iniciatíva BKZ Polgári Társulást képviselem a médiakommunikációban, vagyis azon szülők egyesületét, amely Nagyszarván egy szlovák tanítási nyelvű alapiskola létrehozását kérelmezi. Néhány nappal ezelőtt (10.29.) tették közé a „Rohovce a slovenská škola” nevezetű cikket, amelyben nem adtak teret az érintett félnek – a szülőknek, hogy elmondhassák véleményüket és a tényeket. Ezúton szeretném Önöket megkérni arra, hogy tegyék közé a polgári társulás reakcióját az önök cikkére a madari.sk portálon, és a Facebook közösségi oldalukon is”.

A madari.sk portál nem reagált a nagyszarvai szlovák szülők ezen kérésére, és nem tette közé az e-mailben elküldött nyilatkozatukat sem (az okokat lásd lejjebb). Ettől fogva a BKZ amolyan személyes ellenségeként tekint a madari.sk portálra. A Sme weboldalán nyitott blogjukon később nyilvánosságra hozták a madari.sk portálnak küldött levelüket, amelyben a következő olvasható:
„(a madari.sk) Azt állítja, hogy Nagyszarván csak két diák van, akik szlovák iskolában szeretnének járni, és hogy a falu felmérést végzett. Nagyszarva községe mindezidáig semmilyen felmérést nem végzett a szlovák iskola iránti érdeklődéssel kapcsolatban”.

„Balódi László parlamenti képviselő nyilatkozatairól írnak, aki azt mondta, hogy egy iskolát nem lehet megalapítani egyik napról a másikra, és hogy a községnek a 2018-as költségvetésében nincsen elkülönítve pénzösszeg az iskola megalapítására. Itt meg kell hogy jegyezzük, hogy a község 2017 nyarától tudd a szülők kérelméről a szlovák tanítási nyelvű alapiskola megalapításáról.

„Igazán helytelennek tartjuk azon állítást, hogy erőszakkal nyomást gyakorlunk a magyar iskolákra, hogy nyissanak szlovák osztályokat. Mi senkire sem gyakorlunk nyomást erőszakkal. Mi csak azt követeljük, ami Szlovák Köztársaság Alkotmányából és az oktatási törvényekből is következik – hogy gyerekeinknek legyen hozzáférhető az államnyelven történő oktatás…A mi követelésünk nem erőszakos, ahogy ezt Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke állítja, a mi követelményünk teljesen legitim.”

Tisztelt BKZ Kezdeményezés,
azon olvasóink, akik több éve figyelmesen követik a madari.sk portál írásait, tudják, hogy a madari.sk portál nagyrészt magyar nyelvű weboldalakon megjelent írásokat fordít le szlovák nyelvre, és teszi őket elérhetővé a szlovák olvasók számára is, olyan témákra és véleményekre fókuszálva, amelyek nem kapnak teret a szlovák sajtóban és médiában. Az Önök által idézett nyilatkozatok is több más szlovákiai magyar nyelvű weboldalon voltak elérhetők, mivel egy átlagos sajtóhírről volt szó, amelyet a madari.sk portál szlovák nyelvre is lefordított.

Az, hogy Önök nem értenek egyet Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnökének, avagy Balódi László (Most-Híd) parlamenti képviselőnek nyilatkozatával, nem a madari.sk portál hibája, és ne portálunkon kérjék ezt számon különböző PR cégeken keresztül. A madari.sk portált nem terheli semmilyen felelősség a másik fél tájékozatlansága miatt, illetve azért, hogy a másik fél nem bírja a magyar nyelvet, és ez oknál fogna nem tudja az eredeti forrásokat sem megtekinteni.

2. rész: A kétnyelvűség pozitív példái más európai országokban
A BKZ 2019 január 16-án tette közé „Slováci by nemali mať na južnom Slovensku väčšie slovo ako Maďari, píše portál maďari.sk” nevezetű cikkét, amelyben élesen bírálta a madari.sk portált a „Pozitívne príklady viacjazyčnosti by sa mali aplikovať aj na Slovensku” című cikke miatt. Szeretnénk ezúton figyelmeztetni a BKZ Kezdeményezést, hogy ezen cikk, ugyancsak egy magyar nyelvű írás szlovák fordítása, amelynek forrása (világosan) meg volt jelentetve az írás végén. Az, hogy ezt a fontos tényt a BKZ Kezdeményezés nem vette figyelembe, nem a madari.sk portál hibája. Ezúton szeretnénk megkérni a BKZ Kezdeményezést arra, hogy az egyes írásokhoz tartozó megjegyzéseiket a jövőben az illetékes internetes portáloknak és szerzőknek küldjék el.

A BKZ Kezdeményezést szeretnénk továbbá figyelmeztetni a madari.sk portál feladatára, amely weboldalán közérthetően olvasható: „Szeretnénk röviden, világosan és értelmesen elmagyarázni a magyar kisebbség álláspontját különböző komoly témákkal kapcsolatban, amelyek a politikát, kultúrát, avagy történelmet érintik”.

A „Pozitívne príklady viacjazyčnosti by sa mali aplikovať aj na Slovensku” című cikkünkben olyan európai országokat szerettünk volna bemutatni, ahol probléma nélkül tudnak együtt élni különböző, eltérő nyelvű és kultúrájú kisebbségek, így pozitív példái lehetnének Dél-Szlovákia számára is. Nem volt célunk Önöket bármiről is meggyőzni, csupán saját véleményünket és álláspontunkat szerettük volna bemutatni olyan kérdésekben, amelyek a jövőre nézve mindig égetőbb megoldást fognak kívánni. A magyar kisebbség számára ugyanis fontos témának számít a szlovák nyelvű lakosok rohamos betelepülése a magyarlakta falvakba, amely nagyon gyorsan a Felső-Csallóköz nemzetiségi összetételének megváltozásához vezethet.

Nagyon meglepőnek találjuk a BKZ válaszcikkét, amiben azzal érvelnek, hogy Belgium nem jó példa Szlovákia számára. Belgium lehet, hogy sok szempontból nem jó példa, a nyelvi jogok garantálására azonban nagyon is jó. Fontosabb azonban, hogy az általunk közzétett cikk nem csak Belgiumról szólt, hanem más pozitív példákat is idézett, így például a németországi Szorbok helyzetét, vagy Dél-Tirolt. Erre a BKZ reakciója egyáltalán nem reflektál. Nem tudni, hogy azért, mert ezeket ők is követendő példának tartják, vagy mert elutasítják őket, anélkül, hogy ennek okait kifejtenék.

Sokatmondó cikkük címe is – „Slováci by nemali mať na južnom Slovensku väčšie slovo ako Maďari, píše portál maďari.sk”. Ha ezt kifogásolják, azt nehéz másként értelmezni, mint hogy szerintünk Dél-Szlovákiában a szlovákoknak több szava kell, hogy legyen, mint a magyaroknak. Vagyis szakítanak a polgárok egyenlőségének elvével, a szlovákokat a magyarok fölé helyezve – miközben azt hangsúlyozzák, hogy nem a magyarok jogainak elnyomása (potláčanie) a céluk.

3.rész: A szlovák iskola segíthet a magyar iskolának 

Szeretnénk továbbá figyelmeztetni Önöket arra is, hogy azon kijelentésük, hogy a szlovák iskola „segíthet a mesterségesen dotált nagyszarvai magyar iskolának is”, avagy „az egy épületben lévő szlovák és magyar iskola csak javítana a szlovák-magyar viszonyokon”, amelyet a szlovák közegben terjesztenek, nem az igazságon alapszik.

Az átlagosan kevesebb, mint osztályonként 20 diákkal működő iskolák mindenütt ráfizetésesek, azok költségvetését az önkormányzat egészíti ki; ezért a nagyszarvai szlovák iskola is összességében nem többletbevételt, hanem többletkiadást jelentene az önkormányzatnak.

Ugyanakkor elszomorítóan sok példát tudnánk felemlíteni arról, hogyan válnak a közös szlovák-magyar iskolák szlovákká, és szorul ki az adott közösségből a magyar nyelv. Az Önök iskolájának megnyitása előbb-utóbb az egységes etnikai magyar tömb megbontásához fog vezetni, amely szórványosodáshoz, és végeredményben a magyar közösség gyors asszimilációját fogja eredményezni. Ez okból teljesen érthetők a magyar kisebbség aggályai az Önök kezdeményezésével kapcsolatban.

A BKZ nyilatkozataiból az tűnik ki, hogy nem értik, miért ellenkeznek a helyi lakosok a szlovák iskola megnyitása ellen. Többször hamisan politikai támadásként állítják be az ellenkezést, az MKP-t, sőt magát Orbán Viktort láttatva ezek mögé. A civil szervezeteket pedig egységesen az MKP szervezeteinek nevezik:

A szlovák iskola létesítésének egyedüli akadályát a kompetens személyek akaratának hiányában látjuk. Nem akarják, és nyilvánvalóan nem is támogathatnak egy ilyen dolgot, mert nem egyezik Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikájával, aki nagyvonalú és célzott politikájával támogatja Dél-Szlovákiát. A szlovák iskola létesítése ugyancsak nem tetszik a Most-Híd és MKP politikai pártoknak sem” (www.chcemeskolu.sk)

 Ezt nehéz őszinte értetlenségnek látni, sokkal inkább tudatos hangulatkeltésről van szó. Azt tudnánk javasolni a BKZ aktivistáinak, hogy próbáljanak őszintén foglalkozni a szlovák iskola elleni valós, reális kifogásokkal, és nem állkifogások mögé bújni. E nélkül a helyi lakosok meggyőzése nem lesz sikeres. Erőszakosan, a kormány beavatkozásával rákényszeríthetik akaratukat a községre, de ezzel pont azt a békés együttélést akadályozzák, ami állítólag céljuk.

Ha a BKZ polgári társulás többet szeretne megtudni a dél-szlovákiai magyar kisebbség történelméről, problémáiról, az őt sújtó asszimilációról, avagy a magyar falvak elszlovákosításáról, ajánljuk figyelmébe azt a számos szakirodalmat, amely az utóbbi években ezen témákat már feldolgozta.

Team Madari.sk

Az eredeti szlovák nyelvű nyilatkozat ITT érhető el.

 

Megosztás

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.